Innenriks

– Frislipp i snøscootertrafikken

Ikke før er hytteforbudet opphevet før det blir mer bråk om bruken av hyttene, også bokstavelig talt.

– Det er flertall på Stortinget for et frislipp i snøscootertrafikken i fjell- og hytteområdene, konstaterer en svært misfornøyd Lasse Heimdal, generalsekretær i Norsk Friluftsliv.

Tirsdag skal «en av de siste kampene om stillheten i fjellet», som Heimdal formulerer det, utkjempes i Stortinget. Utfallet synes gitt, etter at Ap har signalisert at de vil støtte Sps forslag.

I tillegg vil Frp stemme for. Til sammen har de tre partiene 94 representanter, noe som innebærer et solid stortingsflertall.

Les også: Ja, vi elsker stillheten og rennende vann

– Svekker tilliten til Ap

– Ap-leder Jonas Gahr Støre har uttalt at partiet skal bli grønnere, mer i tiden og lytte til de unge. Klima og omstilling skulle bli en hovedsak for Ap fram mot valget i 2021. Ved å stemme ja til Sps forslag svekkes tilliten til at Ap går i en grønnere retning, sier Heimdal.

Han tror ikke Ap har mye å vinne på å støtte Sp-forslaget.

– Det siste Natur- og miljøbarometeret gjennomført av Kantar MMI, viser at 70 prosent av den norske befolkningen mener det ikke bør bli lettere å få tillatelse til å bruke snøscooter i norsk utmark, påpeker Heimdal.

– I Trøndelag og Nord-Norge er motstanden mot å liberalisere snøscooterbruken høyere enn landsgjennomsnittet. Her svarer 72 prosent at de mener det ikke bør bli lettere å få tillatelse til å bruke snøscooter i norsk utmark, tilføyer han.

Natur- og miljøbarometeret Heimdal refererer til, ble offentligjort på tampen av 2017.

Les også: Livsfarlig syk av støy

Vil fjerne avstandskrav

Det Sp har foreslått, er å fjerne kravet om at det må være minst 2,5 kilometer mellom brøytet bilvei og ei hytte, for at en kommune skal kunne gi tillatelse til bruk av snøscooter for å transportere bagasje og utstyr til hytta.

Det er for øvrig tredje gang på tre år at Sp fremmer et slik forslag, noe klima og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) fant grunn til å påpeke i et brev til Stortingets energi- og miljøkomité i februar.

«Eg meiner, likeeins med min forgjenger Ola Elvestuen, som svarte Stortinget i 2018, at det ikkje er nokon god idé å fjerne kravet om at det skal vere ein viss avstand til hytta før ein kan akseptera transport med eigen snøscooter. For å bevare natur, miljø og friluftsliv er det eit ønske å avgrense motorferdsle i utmark», skriver Rotevatn videre i dette brevet.

Saken fortsetter under bildet. 

Oslo 20200424. 
Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) under pressekonferanse om iskanten i Barentshavet.
Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V). Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Les også: Én million hytteturer med bil

– Potensielt veldig mange

Rotevatn påpeker også at det er nesten 460.000 hytter i Norge.

«Eg veit ikkje akkurat kor mange av desse som ligg mindre enn 2,5 km frå brøyta veg. Men det er potensielt veldig mange hytteeigarar som med dette forslaget vil få mogelegheit til å bruke eigen snøscooter til hytta. Då er det grunn til å tru at det blir mykje meir snøscooterkøyring», fortsetter han.

Norsk Friluftsliv har sett nærmere på dette, med utgangspunkt i hyttekommunen Trysil. Bare der er det om lag 1.500 hytter som ligger mindre enn 2,5 kilometer fra brøyta vei, ifølge Heimdal.

– Sps forslag vil derfor potensielt kunne medføre en betraktelig økning av snøscooterbruken, både når det gjelder lovlig og ulovlig kjøring, frykter Heimdal.

Klima- og miljøministeren tror noe slikt ikke minst vil gå ut over friluftslivet.

«Sidan mange hytteområde ligg i dei mest attraktive friluftsområde vi har, er det spesielt friluftslivet som vil bli ramma av ein slik auke av snøscooterbruken. Mange av traseane som vil vere aktuelle for snøscootertransport, blir køyrt opp om vinteren til langrennsløyper», skriver Rotevatn.

Hold deg oppdatert: Få nyhetsbrev fra Dagsavisen

– Er bare tull

Antallet registrerte snøscootere økte fra om lag 77.000 til nær 92.000 i perioden 2014-2019, ifølge Norsk Friluftsliv. Sps Sandra Borch mener like fullt at det «er bare tull» at det nå vil bli enda flere snøscootere i den norske fjellheimen. Hun avviser også at Sps forslag innebærer et frislipp i bruken av snøscootere.

Borch påpeker at de som vil kjøre snøscooter til hytter som ligger nærmere enn 2,5 kilometer fra brøytet vei, vil trenge en tillatelse til dette fra den aktuelle kommunen, og også at de må eie hytta for å få en slik tillatelse.

– Hele grunnlaget for saken er at regjeringen i 2016 varslet en innskjerping. Dette har ført til at mange hytteeiere som i 40 år har fått dispensasjon til å frakte nødvendig utstyr og bagasje til hytta, har mistet denne, sier Borch.

Rykende uenige

– Ved å fjerne kravet om 2,5 kilometer, vil man sikre bedre etterlevelse av regelverket, redusert misnøye i befolkningen, redusert saksbehandling og færre tvistesaker på alle nivå og man underbygger økt kommunalt ansvar og råderett i eget lokalmiljø, fortsetter Borch.

Heimdal er rykende uenig.

– Forslaget vil forsterke lokale konflikter, medføre splittelser i lokalsamfunn rundt et tema som allerede er svært betent, og skape mye uro i en tid hvor det er behov for samarbeid om viktige klima-, natur og folkehelsespørsmål, sier han.

Ap: Liten endring

I Ap tror de ikke forslaget vil få så store konsekvenser.

– Arbeiderpartiet ser på dette som en liten endring i et strengt lovverk, sier Runar Sjåstad, medlem av Stortingets energi- og miljøkomité for Ap.

Han opplyser at Aps stortingsgruppe «har hatt en grundig behandling av saken», og bekrefter at «våre stortingsrepresentanter vil derfor stemme for forslaget når det behandles i Stortinget».

– Forslaget åpner for at kommunene kan gi tillatelse til å frakte utstyr til egen hytte også om den ligger nærmere enn 2,5 kilometer fra brøytet vei. Mange benytter seg allerede av muligheten til å bruke scootertaxi til dette formålet, fortsetter Sjåstad.

– Lokale forhold er det fullt mulig å ta hensyn til, da det fortsatt er opp til den enkelte kommune om man vil benytte seg av muligheten som ligger i denne endringen.

– Økt støy en av ulempene

Dagsavisen skrev nylig om Norsk forening mot støy, som betegner de siste 20 årenes innsats for å bekjempe støy, som en fiasko. Over en halv million mennesker i Norge er nå sterkt plaget av støy, og 200.000 opplever søvnforstyrrelser på grunn av støy, ifølge Miljøstatus.no.

– Stillhet og ro er et fellesgode og en mangelvare i 2020, som må beskyttes og ivaretas, sier Lasse Heimdal om dette.

Runar Sjåstad utelukker ikke at fjerningen av 2,5-kilometersgrensen kan forverre støyproblemet.

– Økt støy er en av de ulempene som bør vurderes i forbindelse med kommunale tillatelser, mener Ap-politikeren.

Sandra Borch, derimot, avfeier denne problemstillingen.

– Støy er et argument jeg ikke ser i denne saken, fordi disse hytteeierne har kjørt scooter til hytta si i flere år fra før, sier hun, med henvisning til den påpekte innstramningen i regelverket i 2016.

Følg Dagsavisen på Facebook!

Nyeste fra Dagsavisen.no: