Innenriks

Arbeiderpartiet åpner for å slå hull på iskanten

Et vedtak om å trekke iskanten sørover er ikke nødvendigvis et nei til oljeaktivitet lenger nord, mener Aps Espen Barth Eide.

Av Johan Falnes

I statsråd fredag vil regjeringen etter alle solemerker legge fram en oppdatert forvaltningsplan for Barentshavet. Den vil gi svar på hvor regjeringen ser for seg at den politisk betente iskanten skal gå.

Både DN og TV 2 erfarer torsdag at regjeringen har bestemt seg for å definere grensen der det er 15 prosent sjanse for sjøis i april. Det innebærer at iskantsonen trekkes lenger sør.

Leder: «Det går over stokk og stein i Stortinget for tida. Iskanten må ikke behandles som en hastesak»

Ap: Ikke verneplan

Iskanten har i praksis vært regnet som grensen for hvor langt nord det skal være tillatt med oljevirksomhet. Men fullt så enkelt er det ikke, mener Arbeiderpartiets energi- og miljøpolitiske talsperson Espen Barth Eide.

Det forvaltningsplanen gjør, forklarer han, er å definere området nord for iskanten som en SVO, det vil si et særlig verdifullt og sårbart område. Det betyr strengere krav, men ikke et forbud mot petroleumsaktivitet.

– Det at du definerer noe som et særlig verdifullt og sårbart område, er ikke det samme som at det blir vernet, fastholder Eide.

– Dette er ikke en verneplan. Det er en forvaltningsplan, sier han.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Strid om definisjonen

Bakteppet er en strid med både faglige og politiske overtoner om hvordan iskanten skal defineres.

I dag regnes iskantsonen som de områdene hvor det i gjennomsnitt er is minst 30 prosent av dagene i april. Men miljøfaglige instanser som Havforskningsinstituttet, Norsk Polarinstitutt og Miljødirektoratet har gått inn for en ny definisjon der grensen settes til 0,5 prosent.

Eide er for sin del åpen for at Stortinget kan lytte til dette rådet, men samtidig holde døra på gløtt for oljeaktivitet nord for den nye iskanten.

Frykter «sveitserost»

Venstres Ketil Kjenseth, som leder energi- og miljøkomiteen på Stortinget, er bekymret over signalene. Venstres standpunkt er at Stortinget må si klart nei til petroleumsaktivitet nord for iskanten.

– Det er viktig at vi setter en iskant som blir respektert. Hvis man gir dispensasjoner nord for dette, da har man egentlig bare laget en sveitserost, sier Kjenseth til NTB.

Bekymringen deles av SVs Lars Haltbrekken. Han frykter en «gjennomboret» iskantsone i nord.

– Grensa for iskanten må gå der forskerne sier den går. Dette er ikke en grense som kan defineres av politikerne, sier Haltbrekken.

Les også: Nå skal slaget om iskanten avgjøres – SV vil utsette saken

Kompromissforslag i vente

Også overfor NTB har kilder tett på diskusjonene bekreftet at regjeringen legger opp til å flytte iskanten lenger sør enn i dag, og at et forslag som har vært mye diskutert i prosessen, er en ny definisjon på 15 prosents isutbredelse.

Beslutningen om en 15-prosentgrense er dermed et kompromiss mellom de ulike faglige rådene.

Innad i regjeringen har Venstre og KrF begge gått inn for å trekke iskanten lenger sør, mens Høyre har holdt kortene tett inntil brystet.

Frp, som gikk ut av regjeringen i januar, har på sin side stått alene blant partiene på Stortinget om å ville trekke iskanten lenger nord.

Mandag truet Frp-leder Siv Jensen med å trekke støtten til regjeringen hvis de flytter iskanten sørover, skriver TV 2.

Les også: Emma (22) håper sønnen får oppleve oljeeventyret i nord: – Jeg er sikker på at vi har en framtid her (Dagsavisen+)

Mer fra Dagsavisen