Innenriks

Kraftig nedgang i bulking etter korona-tiltak

Nå er det blitt så få biler på veiene på grunn av koronaen, at Gjensidige kan melde om nær en halvering av antallet bilskader.

– Sist uke, i uke 13, var det en nedgang i antallet kollisjonsskader for personbiler og varebiler på 45 prosent sammenlignet med samme uke i fjor, forteller kommunikasjonssjef Bjarne Rysstad i Gjensidige.

– Hvor mye sparer dere på dette?

– Vi har ikke tall på det per nå, men en gjennomsnittskade koster 15-20.000 kroner, svarer Rysstad.

I fjor utbetalte forsikringsbransjen samlet sett om lag 10 milliarder kroner i forbindelse med materielle skader etter trafikkulykker, ifølge tall fra Finans Norge.

Les også: Korona kutter trafikkostnader

40 prosent reduksjon

Som Dagsavisen tidligere har skrevet, har biltrafikken i byer som Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø falt med opp mot 40 prosent, siden skoler og arbeidsplasser ble stengt og mange fikk hjemmekontor fra midten av mars. Det går fram av trafikktellinger gjort av Statens vegvesen.

Også tall fra Fjellinjen bekrefter at mange privatbiler nå står parkert i langt større grad enn hva som er vanlig. De har registrert en nedgang i antallet passeringer inn og ut av Oslo, på om lag en tredel, sammenlignet med det som er normalt.

– På skadesenteret vårt, som nå stort sett drives fra hjemmekontor, merker de dette tydelig. Det er færre telefoner, færre spørsmål i ulike kanaler og færre skademeldinger, sier Rysstad.

– Er det reduksjonen i biltrafikken som er hele forklaringen på nedgangen?

– Vi har ikke fasiten på det, men i hovedsak som et øyeblikksbilde, er det grunn for å tro det. Men ingen vet jo hvordan skadetallene hadde vært akkurat nå uten korona.

Les også: Risikerer milliontap hver dag

Ikke overrasket

– Hva slags type skader ser dere mindre av?

– Færre parkeringsskader fra kjøpesentre. Ikke så overraskende kanskje, med tanke på at det er mindre trengsel der. Ellers har vi ikke merket oss noe spesielt, svarer Rysstad.

– Er det størst nedgang i alvorlige eller mindre alvorlige ulykker?

– Vi har ikke noen tall på det per nå, men det er nok grunn for å tro at nedgangen gjenspeiles generelt på alle områder.

For trafikkforsker Rune Elvik ved Transportøkonomisk institutt, kommer det ikke som noen overraskelse at bilskadene har gått så kraftig ned.

– Vi regner, som en grov regel, med at økning i trafikken på 1 prosent gir en økning i personskadeulykker på 0,9 prosent. Snur vi på dette, vil altså 1 prosent trafikknedgang gi 0,9 prosent ulykkesnedgang, forteller han.

Les også: Én million hytteturer med bil

– Adferdsendringer

– Hva slags typer skader blir det mindre av med mindre biltrafikk?

– Vi antar at det blir minst nedgang i lettere skader og større nedgang i alvorlige skader og dødsulykker, svarer  Elvik.

– Men her kan atferdsendringer hos trafikantene bety mye. Mindre trafikk betyr oftere høyere fart, og høyere fart betyr mer alvorlige ulykker. Når det gjelder ulike ulykkestyper, er det møteulykker som har den sterkeste sammenhengen med trafikkmengden, fortsetter han.

Så langt kommer ikke nedgangen i biltrafikken til syne i antallet trafikkdrepte. I mars var det like mange som omkom på norske veier, som i mars i fjor, ifølge Statens vegvesen.

Har forventninger

– Vi vet at lavere aktivitet i samfunnet gir lavere trafikktall og vi forventer derfor også lavere ulykkestall, men det må gå lengre tid før vi kan konkludere med hvilken effekt koronaen får på trafikksikkerheten, sier avdelingsdirektør Guro Ranes i Statens vegvesen.

– For eksempel er situasjonen at det nå oftere er fartsgrensene som setter begrensninger på valgt hastighetsnivå og ikke øvrige trafikanter. Heldigvis har Utrykningspolitiet også et fokus på dette med jevnlige fartskontroller selv om trafikken nå har gått ned. De har blant annet tatt flere yngre sjåfører i høy fart, sier Ranes.

Hold deg oppdatert: Dagens viktigste nyheter om korona

– Høy fart og rus

I Trygg Trafikk føler de seg ikke trygge på at færre biler på veiene vil gjøre 2020 til et godt år for trafikksikkerhet. Så langt taler heller ikke statistikken for dette, med 24 trafikkdrepte i årets tre første måneder, åtte flere enn i samme periode i fjor.

– Trygg Trafikk rapporterer til enhver tid antallet omkomne i trafikken. Dette er spesielt alvorlige ulykker som ikke nødvendigvis henger sammen med trafikkmengde eller trafikktetthet, påpeker kommunikasjonssjef Ingrid Trømborg i Trygg Trafikk.

– De alvorligste ulykkene har ofte sammenheng med høy fart, rus og manglende oppmerksomhet. Det kan faktisk hende at disse risikofaktorene blir mer fremtredende når trafikkmengden blir mindre.

Les også: Hva kan du gjøre og ikke gjøre når du sitter i korona-karantene?

– Hold fartsgrensa

– Tallene fra Gjensidige er i overensstemmende med reduksjonen i biltrafikken. De kan ha sammenheng med at det er færre biler på veiene, færre biler på parkeringsplassene og dermed også færre mindre alvorlige ulykker, fortsetter Trømborg.

– Men vi må huske at tallene til Gjensidige stort sett gjelder bilskader og at de ikke nødvendigvis sier noe om personskadetallet. Dette får vi ikke vite noe om før om noen måneder.

Trømborg anmoder nå bilistene om å bidra til at de kommende skadetallene blir slik alle ønsker.

– Hold fartsgrensa selv om du opplever at du er alene på veien. Den er satt der av en grunn og er ikke veiledende. Vær også spesielt oppmerksom på at mange går eller løper tur langs veiene nå når andre aktiviteter er stengt.

Hold deg oppdatert: Få nyhetsbrev fra Dagsavisen

Nyeste fra Dagsavisen.no: