Innenriks

Nav-ansatte defineres som samfunnskritisk personell

– Et nødvendig og viktig tiltak, sier statsråd Torbjørn Røe Isaksen (H).

– Nav må ha nok ansatte på jobb til å få jobben gjort. Å definere store grupper i Nav som samfunnskritisk personell, er derfor et nødvendig og viktig tiltak, sier Torbjørn Røe Isaksen (H), arbeids- og sosialminister, til Dagsavisen

Torsdag skrev Fagforbundet og Fellesorganisasjonen et brev til Arbeids- og sosialdepartementet. Fagforbundene mente det var på høy tid at Nav-ansatte i førstelinjen ble definert som samfunnskritisk personell.

Nav-ansatte som er samfunnskritisk personell

Fram til torsdag var det bare noen få nøkkelfunksjoner i Nav som var definert som samfunnskritiske oppgaver. Nå er listen utvidet til å gjelde følgende grupper i Nav:

* Nøkkelpersonell knyttet til ledelsesfunksjoner.

* Personell som ivaretar publikumskontakt og behandler den kraftig økende strømmen av søknader om blant annet dagpenger, sykepenger, omsorgspenger mm.

* IKT- personell hos Nav og innleide konsulenter som bistår med IT utviklingen.

Les også: (+): Da beskjeden om permitteringer i Nordic Choice Hotels ble gitt, begynte Nita å gråte

Nav vil få mer ressurser

Endringen betyr blant annet at langt flere Nav-ansatte som har barn, får rett på omsorgstilbud i skole eller barnehage dersom begge foreldrene har samfunnskritiske funksjoner.

Arbeids- og sosialministeren gjør det klart at disse grepene gjøres for å sikre at etaten har god nok kapasitet til å behandle de tusenvis av søknader fra permitterte som renner inn daglig.

– Veldig mange mennesker opplever i disse dager at de blir permittert, oppsagt eller at de mister inntekten sin som frilanser eller selvstendig næringsdrivende. Regjeringen må gjøre det som er nødvendig for å sikre at Nav er i stand til raskt å behandle søknader og utbetale dagpenger og andre ytelser til de som trenger det. Vi har allerede styrket bevilgningene til Nav, og etaten vil også få ytterligere bevilgninger etter hvert, sier Røe Isaksen til Dagsavisen.

Så langt har 185.300 søkt Nav om dagpenger etter at regjeringen iverksatte de kraftigste tiltakene for å stanse smittespredningen av korona-viruset. 171.600 av dem som har søkt om dagpenger, har gjort det fordi de er permittert.

Nyeste fra Dagsavisen.no: