Innenriks

LO om regjeringens krisepakke: – Velter regningen over på vanlige arbeidsfolk

LO mener det er uakseptabelt at arbeidstakerne skal betale prisen for permitteringer. Heller ikke NHO er fornøyd med regjeringens økonomiske krisepakke.

Bilde 1 av 2

Store deler av norsk næringsliv ligger nede med brukket rygg på grunn av korona-epidemien.

Fredag la regjeringen fram en omfattende krisepakke på 6,5 milliarder kroner som skal bidra til å hjelpe næringslivet gjennom krisen.

– Våre tiltak nå er det første bidraget for å unngå at vi får konkurser og oppsigelser, sånn at vi har en jobb å gå til i den andre enden av denne krisen, sa statsminister Erna Solberg (H) på en pressekonferanse.

– Mangler sosial profil

I krisepakken gjøres det blant annet endringer i skattereglene og permitteringsreglene. Perioden arbeidsgiver betaler for permittering, blir redusert fra 15 til to dager. Regjeringen legger opp til at arbeidstakerne skal få dagpenger etter to dager. Det betyr at lønna blir redusert med en tredel.

– Regjeringen velter regningen over på vanlige arbeidsfolk, mener LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

– Krisepakken mangler en sosial profil. Det å redusere lønnsplikten fra 15 til to dager er bra for bedriftenes likviditet, men det er urimelig at arbeidstakerne skal ta regningen, sier han til Dagsavisen.

Han påpeker at mange vil miste en stor del av inntekten når de permitteres og må gå over på dagpenger etter to dager i stedet for 15, som før.

Trine Lise Sundnes, leder i LO-forbundet Handel og Kontor, er også svært lite fornøyd med denne løsningen.

– Dette gjør det bare vanskeligere for arbeidstakere som allerede befinner seg i den delen av arbeidsmarkedet som har lave lønninger.

LO-leder Gabrielsen forventer at myndighetene dekker inn reduksjonen i arbeidsgiverperioden.

– Det er helt uakseptabelt. Her må myndighetene stille opp, og jeg forventer at stortingsflertallet rydder opp i dette.

Hans-Christian Gabrielsen. Leder i LO. Landsorganisasjonen i Norge. På sitt kontor.

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen. Foto: Mimsy Møller

Gabrielsen er også bekymret for kultursektoren. Her er det ikke kommet noen kraftfulle tiltak, mener han.

– Mange av våre medlemmer i denne sektoren er selvstendig næringsdrivende eller frilansere og har ingen form for inntektssikring. De opplever nå at inntekten fordufter som dugg for solen, helt brutalt og plutselig. Her må myndighetene komme med tiltak, slik at de ikke står helt på bar bakke.

Les også: Bare tre land har flere koronasmittede per innbygger enn Norge

NHO: – Det er ikke nok

Heller ikke Ole Erik Almlid, administrerende direktør i NHO, er fornøyd med det regjeringen la fram.

– Vi fikk flere viktige avklaringer i dag, men det er ikke nok. Bedriftene blir sittende med en så stor del av regningen at arbeidsplasser står i fare, sier han og legger til:

– Derfor må arbeidsgivers økonomiske ansvar være det samme om man er permittert, hjemme med barn eller i karantene. Dette må på plass umiddelbart.

Virke-direktør Ivar Horneland Kristensen er av samme oppfatning.

– Vi mener at det å bidra til å dekke lønnsutgifter er helt avgjørende, uavhengig av om dette er knyttet til bortfall av arbeid, sykefravær eller omsorgsdager, sier Horneland Kristensen.

Han er glad for at permitteringsregelverket endres, og forventer nå at Stortinget hastebehandler regjeringens forslag.

Les også: Smitter fra Europa til Afrika: – Dødstallene kan bli enormt høye

Sykt barn-kvote i det blå

Torsdag ble alle landets skoler og barnehager stengt, og det ble tatt drastiske grep for å begrense reising og møter mellom folk. I dag er det slik at foreldre kan bruke omsorgspermisjon, såkalte sykt barn-dager, i ti dager for å ta vare på barn som må være hjemme fra stengte skoler og barnehager.

Det holder ikke, mener LO-lederen. Han forventer at omsorgspermisjonen gjelder så lenge skolene og barnehagene holder stengt.

– Ti dager er opplagt for lite. Det skaper utrygghet for egen inntekt og for smitterisiko hvis folk begynner å ty til alternativ barnepass. Det er heller ikke rimelig at bedriftene skal bære den økte kostnaden av stengte barnehager og skoler, sier han.

Les også: Fra korona-smitte til symptomer går det gjennomsnittlig fem dager

Sjømatnæringen: Viktig avklaring

En rekke såkalte kritiske samfunnsfunksjoner, som forsvar, lov og orden og helse og omsorg, skal fortsatt få tilbud om barnehage, skole eller annet dagtilbud av det offentlige.

Det inkluderer ansatte i en av Norges viktigste eksportnæringer, sjømatnæringen. En viktig avklaring, ifølge kommunikasjonssjef Øyvind André Haram i Sjømat Norge.

– Det er veldig viktig at ansatte som jobber på fabrikkene og i oppdrettsanleggene og andre steder, får hjelp med skole- og barnehage-situasjonen slik at de fortsatt kan gå på jobb, sier Haram.

Haram trekker også fram unntaket i karantenebestemmelsene for vare- og passasjertransport som viktig for sjømatnæringen framover.

– Hvis det skulle vært karantene på hver eneste bil som kjører over grensa, ville det vært katastrofe, sier Haram.

– På generelt grunnlag er det som regjeringen la fram i dag positivt, men det er ikke nok. Vi forventer ytterligere tiltak, og det har regjeringen sagt at de vil komme med.

Nyeste fra Dagsavisen.no: