Innenriks

Senterungdommen: Flytt iskanten sørover

Flere partier presses nå hardt av ungdomspartiene.

Av Kristian Skårdalsmo

Senterungdommen gir klar beskjed til eget moderparti, regjeringen og Frp: Iskanten må flyttes lenger sørover.

Flere partier presses nå hardt av ungdomspartiene.

Frp-nestleder Sylvi Listhaugs uttalelser etter Frps regjeringsexit nylig provoserte Senterungdommen så kraftig at ungdomspartiets landsstyre straks vedtok en egen resolusjon om iskanten:

* Iskanten må flyttes lenger sørover i tråd med miljøfaglige råd.

* Det ikke skal åpnes for oljeboring i områdene i nærheten av iskanten.

Listhaug slo sist helg overfor Dagbladet fast at iskanten, «altså hvor langt nordover Norge skal lete etter olje, bør være der iskanten til enhver tid er».

– Det vil innebære at den kan flyttes lenger nord. Dersom regjeringen foreslår å flytte iskanten så mye som én meter sørover, vil vi se på dette som en krigserklæring, sa hun.

Les også: Kampen om iskanten: Dette handler konflikten om

Erklærer krig

Senterungdommens leder Torleik Svelle reagerer kraftig på uttalelsene.

– Når Listhaug går ut og sier at hun vil flytte iskanten nordover, er det ganske provoserende med tanke på hvor viktig det biologiske mangfoldet er der iskanten går, sier han til NTB.

– Hvis Listhaug er villig til å gå i krig for å flytte iskanten nordover, erklærer vi absolutt krig, slår han fast.

Svelle mener klimamålene i Parisavtalen og behovet for å skape grønn næringsvirksomhet innen fiskeri og havbruk er to sentrale årsaker til at iskanten bør flyttes sørover.

– Som et parti som er opptatt av å ta vare på norske naturressurser, er dette en veldig viktig sak.

Les også: LO-topper: Ingen grunn til å flytte iskanten sørover

Taust fra Sp

Men fra Senterpartiet har det foreløpig vært taust i diskusjonen om iskanten.

Selv om det er en gryende debatt internt i partiet, er holdningen utad at man vil vente på regjeringens forvaltningsplan til våren og deretter gjøre en grundig vurdering av saken.

– Hvordan opplever du diskusjonen internt i Sp?

– Mitt inntrykk er at Sp er et parti som ønsker å ta vare på næringene vi har, og som ønsker å utvikle fiskerinæringen og skape nye arbeidsplasser, sier Svelle.

– Blir Sp med på Senterungdommens vedtak, tror du?

– Vi håper absolutt at de har lyst til det.

Les også: Unge Høyre-leder: – Nå blir det en større iskant-debatt i Høyre

Ungdomsopprør

Flere partier er under hardt press fra sine ungdomspartier, ikke minst Arbeiderpartiet og Høyre.

AUF-leder Ina Libak er blant dem som kjemper for å få Ap til å trekke streken lenger sør. Også Unge Høyre vil verne områder i Barentshavet mot oljeutvinning og flytte iskanten sørover. Ingen av de to moderpartiene har konkludert i saken.

Hos Frp er det derimot stor enighet mellom ungdomspartiet og moderpartiet. Og både Venstre, KrF, SV og MDG har allerede gjort kampen mot en dynamisk iskant og for en streng definisjon til en sentral miljø- og klimasak i vår.

Alternative definisjoner

I dag er iskanten definert som områder der det i gjennomsnitt er is 30 prosent av dagene i april, basert på målinger gjort fra 1967 til 1989.

Men kloden er varmere i dag enn da disse målingene ble gjort. En oppdatering av tidsserien vil dermed føre til at iskanten flyttes lenger nord.

Et annet alternativ er å innføre en såkalt dynamisk iskant, det vil si at man setter grensen der isen til enhver tid er. En slik definisjon støttes av Frp og vil åpne for leting etter olje og gass vesentlig lenger nord enn i dag.

Norsk Polarinstitutt og Havforskningsinstituttet går stikk motsatt vei. De foreslår en ny definisjon av iskanten der man tar utgangspunkt i en isutbredelse på 0,5 prosent i stedet for 30 prosent. Iskanten vil da trekkes lenger sør enn i dag.

(©NTB)

Mer fra Dagsavisen