Innenriks

Togforbindelse fra Malmö til Köln kan bety muligheter for Norge

Det tilbudet må vi koble oss på med gode togforbindelser mellom Oslo og Malmö, anbefaler Naturvernforbundet.

Mange har lenge ivret for bedre togforbindelser mellom Norge, Sverige og kontinentet. Nå er svenskene i ferd med å gjøre noe med det. I fjor sommer fikk Trafikverket der i oppdrag fra den svenske regjeringen, å utrede muligheten for nattog til europeiske byer.

– Arbeidshypotesen som vi ser på akkurat nå, er at det kan gå an å få til en forbindelse Malmö-Köln. Om dette blir noe av, er det tidligst om to-tre år, i 2022-2023, sier pressesjef Bengt Olsson i Trafikverket, til Dagsavisen.

Les også: Han tar nattog en måned i året

Også Oslo-Frankfurt

Trafikverket ser også gode muligheter til togtrafikk mellom Stockholm og Hamburg.

– På enda lengre sikt er også Frankfurt, Brussel, Berlin og Basel mulige destinasjoner, sier enhetssjef Anna Fällbom i Trafikverket, i en artikkel på etatens egne nettsider.

Trafikverket ser også et potensial i å inkludere Oslo i denne utenlandstrafikken. I en delrapport som foreligger nå, i påvente av sluttrapporten som skal overleveres den svenske regjeringen senest 30. april, skriver Trafikverket om «den gröna linjen» til Frankfurt «som er Europas finansiella centrum». Her forespeiles avgang fra Oslo klokka 18.30 med ankomst i Frankfurt klokka 12.00 påfølgende dag. På ferden passerer toget både Göteborg, Halmstad, Malmö, Kastrup, Hamburg, Berlin og Hannover.

Hele denne strekningen oppgis å være 160 mil lang, og reisetiden mellom endestasjonene 18-19 timer, etter som strekningen Oslo-Göteborg er langsom, påpekes det i Trafikverkets rapport.

Trafikverket ser dermed på en nattogforbindelse mellom Malmö og Köln «som ett första steg» til å realisere togturer et godt stykke sørover i Europa.

Les også: 900.000 vil ha liggestol på toget

– Legge til rette

Fagsjef Holger Schlaupitz i Naturvernforbundet, gleder seg over innsatsen som nå legges for dagen i vårt naboland i øst, for å binde Norden tettere til resten av Europa.

– Så bra at svenskene gjør noe av jobben for oss. Det som er viktig nå er at norske myndigheter legger til rette for gode forbindelser til og fra nattoget i Malmö, sier Schlaupitz.

Han viser i den anledning til en artikkel i Dagsavisen i mai i fjor, hvor det svenske togselskapet SJ fortalte om sine planer om å styrke og utvide sitt togtilbud fra Norge til Sverige og videre til Danmark og Tyskland i årene framover.

–  Jeg har forstått at SJ kan være interessert i å gjøre dette uten økonomiske tilskudd, forutsatt at de får gode rutetider og unngår buss for tog i lengre perioder, som om sommeren, opplyser Schlaupitz.

– Norske myndigheter må som et minimum sikre et slikt togtilbud, uansett hvilket selskap som vil kjøre. Myndighetene må også melde seg på i arbeidet med å fremme nattog, og gjerne se litt fram i tid, med tanke på nattogruter helt til Oslo.

Schlaupitz er også opptatt av at myndighetene sørger for at det blir enklere for folk i Norge å kjøpe togbilletter for reiser til kontinentet.

– Her har lite skjedd. Det er naturlig at statlige Entur får et oppdrag på dette, mener Naturvernforbundets fagsjef.

Les også: For de tålmodige

Utfordringer gjenstår

Myndighetene både i Norge og andre land må også bidra på andre vis for å at flere grensekryssende tog skal kunne begynne å gå. Pressesjef Bengt Olsson i Trafikverket påpeker at det gjenstår å finne løsninger på en rekke utfordringer, i så måte. Han nevner i den sammenheng:

Ulike regler for trafikk med grensekryssende tog i de aktuelle landene.

Lovene og reglene som regulerer togtrafikken.

En avklaring om hvem som kan tenkes å stå for denne togtrafikken.

En klargjøring av hvilke tog som er egnet til å takle de ulike signal- og elektriske systemene som brukes i Europa.

Mulighetene for den svenske staten til å iverksette slik trafikk, satt opp mot forholdet til EU, med tanke på både nødvendige tillatelser og mulige nye avtaler.

– Svenskenes nattogsatsing er et resultat av to ting – et folkelig engasjement for å få bedre muligheter til å reise klimavennlig, og et politisk engasjement for dette, konstaterer Schlaupitz.

– Også i Norge begynner engasjementet å bli stort. Facebok-gruppa Togferie har vokst fra null til over 33.000 medlemmer på ti måneder.

Mer fra Dagsavisen