Innenriks

Tillitsvalgte: – Ukultur kan ha ført til at Nav-brukere blir møtt med mistenksomhet og kontroll

Alle innstrammingene på trygdefeltet og den politiske debatten kan ha påvirket hvordan Nav-ansatte møter de som trenger hjelp av Nav, sier tillitsvalgte.

Fellesorganisasjonen (FO) var en av flere fagforeninger som representerer Nav-ansatte som stilte i åpen høring hos kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget torsdag.

 – Dårlig kultur

De tok opp farene ved en ukultur i etaten.

 – Kanskje har det utviklet seg en styringskultur i Nav som fører til mistenksomhet og kontroll i møte med brukerne, sa Hanne Glemmestad fra forbundsledelsen, under høringen.

Til Dagsavisen utdyper hun:

– De stadige endringene i regelverket, for eksempel knyttet til aktivitetsplikt og strengere vilkår til arbeidsdeltakelse, slår inn i forvaltningen, sier Glemmestad.

Hun mener innstrammingene til Nav, samt den politiske debatten kan ha påvirket måten ansatte ser på de som trenger hjelp av Nav.

– Man kan fort bli sittende å tenke: Jeg forvalter fellesskapets penger, og det skal jeg gjøre så strengt så mulig, eksemplifiserer hun.

Les også: Nav-ansatte frykter heksejakt etter trygdeskandalen

Bakgrunnen for torsdagens høring er arbeids- og sosialminister Anniken Hauglies (H) redegjørelse om Nav-saken i Stortinget 5. november, samt etterfølgende korrespondanse mellom komiteen og regjeringen.

Kjernen i saken er at Nav siden 2012 har feiltolket en EU-forordning som gir rett til å ta med seg sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger til andre EØS-land.

Minst 75 personer kan være uriktig dømt for trygdesvindel på grunn av dette.

Les også: Nav-ansatte: – Tilliten til Nav-ledelsen er tynnslitt

– Burde blitt oppdaget

Allerede ved Navs interne gjennomgang ble det slått fast at problemer med den mye omtalte trygdeforordningen ble tatt opp internt i organisasjonen lenge før saken sprakk i offentligheten.

Øyvind Hov Randmæl, leder i YS-forbundet AVYO redegjorde et tidligere omtalt møte i oktober 2017 hvor spørsmålet om hvordan den aktuelle EU-forordningen skulle tolkes opp mot det norske lovverket, ble tatt opp.

– Det var en faglig diskusjon i et møte, ikke en varsling, men jeg tror ikke det ble tatt videre i det hele tatt, sier Randmæl.

Også Fellesorganisasjonen (FO) pekte på at feilpraktiseringen burde vært fanget opp tidligere.

– Feilen kunne blitt fanget opp tidligere om ansatte hadde blitt lyttet til, sa Hanne Glemmestad under som representerer forbundsledelsen i Fellesorganisasjonen.

Marit S. Isaksen, også fra forbundsledelsen i FO, utdypet problemstillingen etter å ha kommet ut av høringsrommet.

 – Nav har en for dårlig kultur for å melde ifra. Hadde denne kulturen vært bedre hadde denne type erfaringer lettere kommet opp dit det skal, sa Isaksen til Dagsavisen.

Les også: Drepende kritikk

Kutt og kompetanse

Fagforeningene pekte videre på effektiviseringskuttene som er pålagt Nav, og hvordan dette har påvirket kvaliteten på arbeidet i Nav.

– Målekort og kvantitet har blitt viktigere enn en forsvarlig juridisk vurdering, sa Glemmestad fra Fellesorganisasjonen som representerer rundt 2.000 Nav-ansatte.

Elisabeth Steen, leder i NTL Nav, tok også ABE-reform. Hun mente å vite at kuttene fram til i dag tilsvarer kutt av 500 årsverk.

– Kutt har kunnet påvirke kompetansen og evnen til å tolke trygdelovgivningen, mente hun.

NTL representerer 5.600 Nav-ansatte.

Les også: – ABE-kuttene går ut over tjenestene

Ønsker granskning på flere områder

Flere av fagforeningen tok også opp at Nav-skandalen kan være toppen av et isfjell.

– Denne saken har en dimensjon langt ut over det Nav har ansvar for, sa Agathe Oslan Hellesen, leder i Parat Nav.

Hun var en av flere som mente at det flere områder nå bør granskes med tanke på hvordan norsk lov skal vurderes opp mot lover og regler pålagt Norge av EU.

– Vi kan spørre oss om dette kan gjelde flere områder enn bare de Nav har ansvar for, sier Hellesen.

Les også: Slik reagerer opposisjonen: – Knusende for Hauglie

Knusende dom

Tidligere torsdag forklarte riksadvokat Tor-Aksel Busch seg om Nav-skandalen.

Busch felte selv en hard dom over arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) og Nav i sin forklaring. Riksadvokaten burde blitt informert om saken allerede i 2017, sa Busch.

Nyeste fra Dagsavisen.no: