Nav-ansatte frykter heksejakt etter trygdeskandalen

Parat advarer mot hets og sjikanering av Nav-ansatte etter avdekkingen av trygdeskandalen og feiltolkningen av reglene.

– Dette er en alvorlig sak som berører svært mange mennesker, og det er ikke vanskelig å forstå reaksjoner som både sinne og frustrasjon. Samtidig er det ikke den enkelte ansatte i Nav som er ansvarlig for slike systemfeil, sier Parat-leder Unn Kristin Olsen.

Ifølge både Parat-lederen og tillitsvalgt for Nav, Agathe Osland Hellesen, skyldes skandalen en feiltolkning av loven som Nav-ledelsen har ansvar for.

Les også: Hauglie: Flere titalls trygdemottakere uriktig dømt til fengsel

– Det er ikke enkeltpersoner og saksbehandlere i Nav som på eget initiativ tolker lovverket, sier Osland Hellesen, som påpeker at tolkning av lovverk og saksbehandling gjennomføres etter en enhetlig og felles forståelse i hele Nav-systemet.

– Saksbehandlere i Nav kan i svært liten grad foreta egne tolkninger av lovverket eller basere saksbehandlingen på eget skjønn. Vår overordnede rolle og oppdrag er å påse at alle behandles likt i henhold til gjeldende regelverk og nødvendig dokumentasjon. Feil tolkning av lovverket skal avdekkes av egne jurister, gjennom klageinstanser og av domstolene, sier Osland Hellesen.

Les også: Ap om Nav-skandalen: – I en sånn sak vil det være feil å si at vi utelukker mistillit

Les også: Ekspert: Flere tusen kan være rammet i trygdesaken