Innenriks

– Denne saken har gjort meg helt skjelven og nesten tatt knekken på meg

Sivilombudsmannen har nå konkludert med at det ikke er holdepunkter i loven for å frata Ragnhild og Arne rollen som nærmeste pårørende til sin egen sønn.

Ragnhild Johnsen Meldalen og Arne Ugedal har kjempet mot stat og kommune i over 15 år for at sønnen skal få et bedre botilbud og tettere helseoppfølging.

Kongsvinger kommune bestemte at Ragnhild Johnsen Meldalen og Arne Ugedal ikke får være nærmeste pårørende til sin egen sønn. Fylkesmannen i Innlandet støttet avgjørelsen. Nå har Sivilombudsmannen konkludert med at det ikke er holdepunkter i loven for å frata dem denne rollen.

– For oss har det vært ufattelig at de har praktisert loven på en slik måte at vi som foreldre ikke kan tale vår sønns sak. Dette gir oss nytt håp, sier Ragnhild til Dagsavisen.

Ekteparet har kjempet en årelang kamp mot kommune og stat for at sønnen skal få et bedre botilbud og tettere helseoppfølging. Sønnen fikk diagnosen moderat psykisk utviklingshemning da han gikk på ungdomsskolen.

Dagsavisen har skrevet flere saker om deres kamp. I samråd med foreldrene har vi kalt sønnen for «Karl» siden det navnet er brukt i saker som har vært skrevet om ham tidligere. Karl bor i dag i en privat institusjonsbolig mange mil unna foreldrenes hjem.

Les også: Får ikke være pårørende til sin egen sønn

Bekymret for sønnens helse

For hvert år som har gått, har foreldrene blitt mer og mer bekymret for sønnens helsetilstand, men de får ikke innsyn i hva slags medisiner han får eller hva slags helsemessige vurderinger som blir gjort. Sønnen har flere psykiatriske diagnoser.

Foreldrene hentet sønnen på Fornebu i 1988. Karl hadde vokst opp i slummen i Kolkata og brukte lang tid på å bli trygg i nye omgivelser.

Foreldrene hentet sønnen på Fornebu i 1988. Han hadde vokst opp i slummen i Kolkata og brukte lang tid på å bli trygg i nye omgivelser. Foto: Jens Marius Sæther 

Gjennom sin advokat har foreldrene klaget på en rekke vedtak som kommunen og Fylkesmannen har fattet. De har kjempet for at sønnen skal få en annen verge enn den personen som Fylkesmannen har utnevnt. Foreldrene og deres advokat mener det ikke er noen tvil om at Karl har gitt klart uttrykk for at han vil ha moren som verge.

I april 2018 bestemte Kongsvinger kommune at vergen også skulle være Karls nærmeste pårørende. Foreldrene klaget til Fylkesmannen, men de ble ikke hørt. Fylkesmannen i Innlandet la til grunn at Karl ikke var i stand til å gi uttrykk for hvem som skal være hans nærmeste pårørende og at det derfor ikke kunne legges vekt på hva han selv har uttalt om dette. Fylkesmannen mente også at foreldrene ikke var egnet til å ha rollen som nærmeste pårørende «på grunn av handlinger som klart er i strid med brukers interesser, og i verste fall representerer en skaderisiko for bruker».

Helge Hjort er foreldrenes advokat. Han har reagert kraftig på at foreldrene ikke har fått innsyn i hva som ligger i disse beskyldningene.

– Beskyldningene er så lite konkrete – det er et taushetsregime som rår, og de kan ikke ta til motmæle siden de er utdefinert som pårørende, uttalte han til Dagsavisen i fjor.

Advokat Helge Hjort har jobbet med saken i over 15 år. Han mener myndighetene har tegnet et «bunnfalskt» bilde av foreldrene.

Advokat Helge Hjort har jobbet med saken i over 15 år. Han mener myndighetene har tegnet et «bunnfalskt» bilde av foreldrene. Foto: Jens Marius Sæther

I mars i fjor brakte Hjort saken om hvem som skal være nærmeste pårørende inn for Sivilombudsmannen.

Rett før jul kom Ombudsmannen med en uttalelse. I uttalelsen går det fram at Sivilombudsmannen mener Fylkesmannen i Innlandet har lagt til grunn en uriktig rettslig forståelse av reglene som gjelder for valg av nærmeste pårørende.

Ombudsmannen ber Fylkesmannen vurdere saken på nytt og viser til at det ikke er holdepunkter i pasient- og brukerrettighetsloven, eller forarbeidene til loven, for at det kan gjøres unntak fra lovens definisjon av nærmeste pårørende.

I uttalelsen står det:

«Bestemmelsene inneholder en klar definisjon, og lovens system er at den som er definert som nærmeste pårørende får denne rollen uavhengig av personens egenskaper eller om relasjonen sett utenfra fremstår som god.»

Les også: «Karl»-saken: – Et enormt maktmisbruk

Glad og lettet

Ragnhild Johnsen Meldalen er glad og lettet over at Sivilombudsmannen har konkludert med at Fylkesmannen har lagt til grunn en uriktig rettslig forståelse av reglene.

– Det er det mest positive som har skjedd i denne saken på lang tid. Nå er jeg spent på hva Fylkesmannen gjør. Får vi tilbake statusen som pårørende, må de høre på oss. Da kan de ikke lenger sette oss helt ut av spill. Det har aldri vært tvil om hvem Karl vil ha som pårørende, sier hun og legger til:

– Det som har tynget oss mest, er at vi er blitt rettsløse. Det har kommet så mange beskyldninger mot oss som det har vært umulig å forsvare seg imot. Denne saken har gjort meg helt skjelven og nesten tatt knekken på meg.

Les også: Prest om «Karl»-saken: – Myndighetene må komme foreldrene i møte

Forventer nytt vedtak 

Advokat Helge Hjort har jobbet for foreldrene helt siden 2003. Han har tidligere uttalt til Dagsavisen at saken er et «ekstremt eksempel» på hvordan staten kan ta fra foreldre omsorgen for sine barn og at saken er det «groveste» han har sett.

– Det er summen av alt myndighetene har gjort, som gjør dette til en svært alvorlig sak, uttalte Hjort i fjor.

Etter Sivilombudsmannens uttalelse, forventer advokaten at Fylkesmannen i Innlandet sørger for at foreldrene får tilbake statusen som nærmeste pårørende.

– Beskrivelsen av foreldrene som Fylkesmannen har kommet med, har vært riv, ruskende gal. Det er helt utrolig at de er blitt behandlet så dårlig. Fylkesmannsembetet har ødelagt livet til Karl og foreldrene. Ombudsmannen har nå satt skapet på plass når det gjelder hvem som skal være nærmeste pårørende. Vi forventer nå et nytt vedtak.

Hjort håper også at uttalelsen til Sivilombudsmannen vil føre til at Fylkesmannen ser på hele situasjonen til Karl.

– Det viktigste for foreldrene nå, er at sønnen får en ny verge. Jeg vil råde dem til å be Sivilombudsmannen se på at de er nektet nær sagt alt innsyn i saken og dermed muligheten til å tilbakevise alt det feilaktige Fylkesmannen bygger sitt vergevedtak på.

Les også: FN-ekspert: – Norges lov om vergemål er utdatert

Spørsmål til Fylkesmannen

Dagsavisen har vært i kontakt med Fylkesmannen i Innlandet. Avdelingsdirektør Bernhard A. Caspari har svart per e-post. Han gjør det klart at det er helseavdelingen og Fylkeslegen som skal svare på spørsmål som handler om hvem som skal være nærmeste pårørende. Caspari skriver at helseavdelingen trenger mer tid og at de tar sikte på å svare på spørsmålene i løpet av neste uke.

Dagsavisen har også spurt om Fylkesmannen i Innlandet vil se på vergespørsmålet på nytt. Caspari svarer at det ikke har kommet inn «nye momenter som tilsier at det er behov for å bytte verge».

Han viser til at de har vurdert vergespørsmålet mange ganger.

–  Fylkesmannen har vurdert det slik at dagens verge følger opp vergeoppgavene på en faglig og empatisk god måte.

Caspari skriver at han ikke har noen kommentar til uttalelsene fra advokat Hjort.

Les også: Ombudet om vergemål: – Det trengs omfattende endringer