Innenriks

SV: – Forklaringsproblemet til Hauglie vokser

SV mener Anniken Hauglies sak svekkes med Nav-rapporten. – Det spiller inn i vurderingen av om hun fortsatt bør ha tillit i Stortinget, sier Freddy Øvstegård.

Oslo  20180321.
Freddy Øvstegård (Sv) i  spørretimen på Stortinget onsdag.	

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Det som er urovekkende og oppsiktsvekkende, er hvordan rapporten peker på en stor svikt i kommunikasjonen mellom Nav og departementet, sier Freddy André Øvstegård, som sitter i kontroll- og konstitusjonskomiteen for SV, til NTB.

Han mener at interngranskningen av Nav som ble presentert torsdag ettermiddag, viser at alarmen gikk for sent da den gale lovfortolkningen ble oppdaget, og at Arbeids- og sosialdepartementet har vært for utydelige overfor Nav.

– Alle piler peker på at Anikken Hauglie ikke tok ansvaret med å oppklare hva som er rett lovtolkning overfor Nav når de gjentatte ganger ba om arbeidsdepartementets vurdering. Hadde Hauglie og regjeringen vært tydelige på hva som er rett forståelse av loven, ville skandalen blitt avdekket mye tidligere, og mange kunne blitt reddet fra urettmessig fengsling og tilbakebetalingskrav, sier han, og fortsetter:

– Forklaringsproblemet til Hauglie vokser med denne rapporten, og saken hennes svekkes. Det spiller inn i vurderingen av om hun fortsatt bør ha tillit i Stortinget.

– Betyr det at dere vurderer å fremme, eller eventuelt støtte, et nytt mistillitsforslag mot Hauglie?

– Det har vi ikke tatt stilling til. Nå vil vi forstå hvorfor alarmen ikke gikk tidligere og om hun har oppfylt informasjonsplikten. (NTB)