Innenriks

Slik får de som mener de er Nav-skandalens ofre fri rettshjelp

Justispolitiker Petter Eide (SV) mener veien for å få fri rettshjelp er håpløst tungvint. – Folk må oppleve å bli ivaretatt.

Regjeringen har tidligere varslet at de vil etablere en gratis rettshjelpsordning for Nav-brukere som er rammet av trygdeskandalen. Onsdag denne uken var rettshjelpsordningen på plass, meldte NTB.

Men SVs medlem i justiskomiteen, Petter Eide, mener den har klare mangler.

Først og fremst fordi det er kun de som har fått saken sin gjennomgått av Nav, som kan benytte seg av rettshjelpen.

Uansett om Nav i den nye gjennomgangen av saken konkluderer med at du skal få penger tilbake, eller at de konkluderer med at de ikke har gjort noe galt i saken din, kan du få advokathjelp helt gratis.

Men det innebærer at de som mener de er en av Nav-skandalens ofre, må gå gjennom Nav på egenhånd, før de får hjelp av en advokat.

– Det er en håpløst tungvint løsning. Det er langt bedre at de kan kontakte advokat først for å få en vurdering av om de er omfattet av skandalen. Så kan advokaten hjelpe dem med prosessen opp mot Nav, sier Eide.

– Nav har ikke kapasitet til å ta alle disse sakene alene, mener han.

Nå stiller SV spørsmål til justisminister Jøran Kallmyr (Frp) om saken.

Les også: Nav må gå gjennom nesten 5.000 saker

Bedre informasjon

SV-politikeren mener også at hjelpen må være langt mer tilgjengelig enn den framstår nå. Han viser til at rundskrivet fra Justisdepartementet som skal klargjøre hvem som har krav på rettshjelp, er kronglete skrevet.

– Jeg måtte selv få juristhjelp for å tolke rundskrivet, selv med lang universitetsutdanning og mange år som folkevalgt, sier Eide.

Han håper de som er rammet av Nav-skandalen får bedre informasjon enn det som synes tilgjengelig akkurat nå.

– De som har vært utsatt for denne skandalen må få effektiv tilgang til fri rettshjelp. Tilgangen må være forståelig. Folk må oppleve å bli ivaretatt, sier Eide og legger til:

– Nå må ikke myndighetene legge hindringer i veien for dem som er ramma.

Les også: Nå får ofre for trygdeskandalen gratis rettshjelp

Må løpende evaluere

Generalsekretær i Advokatforeningen, Merete Smith, er glad for at rettshjelp-ordningen nå er på plass.

– Så mener jeg vi må ha en løpende evaluering av om de som lurer på om de er omfattet av Nav-skandalen også burde få gratis rettshjelp, sier Smith.

Hun informerer om at opp mot 50 advokater har meldt seg på et kurs neste uke for å være best mulig skodd til å ta sakene. Advokatforeningen kommer til å legge ut en liste over advokatene som er kurset på sin nettside.

Les også: Disse skal rydde opp i Nav-skandalen

Nær 2.000 henvendelser

Nav er i full gang med å rydde opp i de mange sakene som må gjøres om.  Minst 5.000 saker må gjennomgås for å finne de 2.400 Nav mener er omfattet av skandalen. Det sier leder av innsatsteamet til Nav, Magne Fladby, til NTB.

Samtidig strømmer det på med henvendelser til Nav fra folk som mener de kan være berørt av skandalen. 1.730 har henvendt seg til Navs kontaktsenter og mener de kan være berørt av feiltolkningen.

Som kjent er kjernen i saken at norske myndigheter har feiltolket EØS-regelverket for folk som har mottatt visse trygder mens de har oppholdt seg i andre EØS-land. Reglene har vært tolket for strengt fra norsk side.

Les også: Nav-skandalen: – ESA har sviktet som tilsynsorgan