Innenriks

300 ansatte har opplevd seksuell trakassering på universiteter og høyskoler

Nesten 300 ansatte ved universiteter og høgskoler opplyser at de har opplevd seksuell trakassering på jobb, viser en ny kartlegging.

Av Caroline Ulvin Johansson

– Dette er helt uakseptabelt og viser med all tydelighet hvor viktig det er at universiteter og høgskoler må gjøre enda mer for å bekjempe trakassering, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø i en pressemelding.

Det ble i vår gjennomført en nasjonal undersøkelse blant ansatte på universiteter og høgskoler i Norge for å kartlegge omfang og frekvens av mobbing, trakassering og seksuell trakassering på arbeidsplassen.

– 18 seksuelle overgrep

I undersøkelsen kommer det fram 18 tilfeller av seksuelle overgrep i forbindelse med respondentenes arbeidsforhold i løpet av de siste tolv månedene. 35 respondenter svarer vet ikke/usikker, noe som indikerer at de har blitt utsatt for en hendelse som de ikke vet om passer til beskrivelsen i spørreskjemaet.

På landsplan er det 299 personer som oppgir å ha blitt utsatt for seksuell trakassering i sitt nåværende arbeidsforhold i løpet av det siste året.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Beklager sterkt

– Funnene er svært alvorlige, aller mest for dem som er rammet, og vi beklager sterkt at ansatte har blitt utsatt for mobbing, trakassering og seksuell trakassering. Funnene er også alvorlige for arbeidsfellesskapet. Det forplikter oss til å fortsette arbeidet med holdninger, kultur og etikk på vår egen arbeidsplass, sier Dag Rune Olsen, styreleder for Universitets- og høgskolerådet.

Kartleggingen har blitt gjort på initiativ fra Universitetet i Agder, Universitetet i Oslo og Kunsthøgskolen i Oslo. Alle høgskoler og universiteter i Norge ble invitert til å være med på kartleggingen og 26 institusjoner svarte ja. 17.984 personer har svart på kartleggingen og det gir en svarfrekvens på 43 prosent.

Mer fra Dagsavisen