Innenriks

Vy: Mange misfornøyde med alternativ transport i sommer

Vy har i sommer fått mange klager på at buss for tog tar for lang tid. Togselskapet sier en medvirkende årsak er økning i antall togpassasjerer.

Det blir også denne sommeren gjort omfattende arbeid på flere togstrekninger, noe som medfører et begrenset tilbud for reisende. På flere strekninger må passasjerer belage seg på å bli transportert i buss på deler av eller hele reisen.

– Vi får mange spørsmål og henvendelser knyttet til de store arbeidene som pågår på sommeren. Det er mange som har sagt at de ikke er spesielt fornøyd. Klagene gjelder ofte at alternativ reisemåte tar for lang tid, sier kommunikasjonssjef Gina Scholz i Vy.

Samtidig sier hun at Vy opplever økende forståelse for at det er utfordringer ved å flytte togtrafikken og tusenvis av reisende over på vei.

Les også: NAF: Folk velger kollektivt om tilbudet er godt nok

Gir beskjed i god tid

Scholz sier at Vy i god tid gir beskjed om at alternativ transport tar lengre tid enn toget.

– Fra 2013 og til i dag har vi også hatt en økning i antall togpassasjerer på nærmere 30 prosent. Det betyr at det også er langt flere vi skal planlegge alternativ transport for. Flere busser betyr også mer trafikk på veiene og rundt stasjonene. Det ligger en stor logistikkjobb bak planlegging og gjennomføring, sier hun.

Hun oppfordrer kunder som mener de har krav på refusjon, om å ta kontakt med dem og sjekke informasjon på Vys nettsider.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Kan få refusjon

– Man har alltid rett til å bli transportert til destinasjonen. Passasjeren har likevel ikke rett til erstatning dersom vedkommende er blitt opplyst om forsinkelsen før billetten ble kjøpt, sier jurist Thomas Iversen hos Forbrukerrådet til NTB.

Han sier at det imidlertid er mer uklart om regelen gjelder ved kjøp av periodebilletter, fordi den reisende har kjøpt billetten før informasjon om forsinkelsen ble gitt.

– På den annen side vet de fleste pendlere at det er sporarbeid hver sommer, men dette spørsmålet er ikke avklart i rettspraksis, sier Iversen.

Les også: Inntektsøkning etter utvidelsen av bomringen i Oslo og Akershus

Få vet om refusjonsmuligheter

En undersøkelse fra Forbrukerrådet viser at mange ikke vet om rettighetene de har, når tog blir forsinket uten at det er snakk om planlagt arbeid.

Bare 6 prosent kjenner til at de har krav på halvparten av billettprisen ved uplanlagte forsinkelser, og over halvparten tror de ikke har krav på noe.

– Etter regelverket har du krav på 25 prosent refusjon av billettprisen når du kommer over én time for sent til ankomststedet, og 50 prosent refusjon når du er minst to timer forsinket, sier jurist Thomas Iversen hos Forbrukerrådet.