Innenriks

Høyere krav til sykepleiestudenter

Statsråd Iselin Nybø er ikke bekymret over at færre studenter kvalifiserer til plass på sykepleiestudiet etter at hun har økt karakterkravet.

Se grafikk over inntaket i bunnen av saken.

Før årets opptak til høyere utdanning, ble det satt krav om at man minst må ha karakteren tre i både norsk og matte for å komme inn på sykepleierutdanningen.

Camilla Jansen (19) og Maiken Klev Rotvik (18) er to av studentene som har kommet inn på sykepleierutdanningen på OsloMet i år.

De har begge hatt helsefag på videregående, og ble interessert i sykepleieryrket etter praksis.

– Jeg liker veldig godt å jobbe med mennesker, og synes det er en givende jobb, sier Jansen.

De tror at de nye kravene for å komme inn på utdanningen kan gjøre at de som kommer inn er i stand til å fullføre.

– Det er jo ganske mange som søker sykepleien. Og det er jo dumt hvis de som ikke greier å komme seg gjennom studiet får plassen til en som greier det. Men det luker jo også ut folk som vil bli sykepleiere, det er jo litt dumt. Men sånn må det jo nesten bli, sier Rotvik.

Les også: – Nå ser vi resultatet av høyreregjeringens politikk

Omsorg viktigst

De kommende studentene er enige om at mattekunnskaper er viktig for å beregne dosering av medisin, og at gode norskkunnskaper er en fordel når man skal fylle ut dokumentasjon. Likevel mener de at empati er den viktigste egenskapen hos en sykepleier.

– Å ha en omsorgsevne og å klare å sette seg inn i situasjonen til brukeren er viktigst, sier Rotvik.

Verken Rotvik og Jansen har hørt om noen som ikke har kommet inn på det de ønsker under årets opptak, og tror dette handler om at man søker ut fra egne karakterer.

– Jeg føler at de fleste søker ut fra kravene som er satt. Hvis de ikke har gode nok karakterer til det, så søker de ikke, sier Jansen.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Færre søkere

Minister for forskning og høyere utdanning, Iselin Nybø, forventet også at mange ikke ville søke på studiet når de så at de ikke var kvalifisert.

– Vi så ved søkefristen i vår at antall søkere gikk ned, og det var forventet nettopp fordi vi nå har stilt krav, sier Nybø.

På tross av lavere søkertall har 260 fler enn i fjor kommet inn på sykepleieutdanningen, da det tilbys flere plasser. Foreløpig ser det ut til at alle plassene er fylt opp.

– Samtidig vet vi at noen kommer til å si nei til tilbudet de har fått. Også er det noen som ikke kommer til å møte opp. Så når vi har kommet litt lenger, kan det godt hende at vi ser at det er stappfullt i store byene, men at det er mer rom andre steder i landet, sier Nybø.

Ikke redd for få hender

Nybø mener det er viktig å ha med seg grunnkompetanse inn i yrket, og at det er derfor er viktig å ha krav til karakterene i matte og norsk. Hun tror også at god kunnskap og kompetanse gir bedre forutsetninger for å fullføre utdanningen.

– Å få dem inn på studiet er jo ikke jobben. Jobben er å få dem gjennom, sier Nybø.

– Tror du det at færre kvalifiserer seg som sykepleiere kan gjøre at det blir færre sykepleiere over tid?

– Foreløpig så mener jeg at vi ikke har noen grunn til å bekymre oss over det. Det er fortsatt mange kvalifiserte som ikke har fått tilbud om plass, sier Nybø.

Hun mener at årets opptak viser at det både går an å øke kravene på studiet og likevel øke andelen studieplasser.

Saken fortsetter under bildet.

Statsråd Iselin Nybø mener økt karakterkrav gir mer kvalifiserte sykepleierstudenter. Foto: Lene Sørøy Neverdal

Dyr karakterbygging

VG har i sommer skrevet om at mange unge tar opp fag til flere hundre tusen kroner for å komme inn på studiet de ønsker, fordi karakterkravene er så høye. Selv om kravene på sykepleierutdanningen har blitt høyere, tror ikke Nybø at dette vil føre til at flere velger å ta opp fag etter videregående.

– Som sagt er det nå flere enn tidligere som får tilbud om plass. Så foreløpig er ikke det en bekymring jeg har når det gjelder sykepleie, sier Nybø.

– Det at mange tar opp fag er på en måte et dilemma. I et samfunnsperspektiv er det ikke bra at folk driver og tar opp igjen og tar opp igjen, og det er desimalene som avgjør dette, sier Nybø.

Hun forteller at hun forstår at noen gjør det, da de har et sterkt ønske om å studere en bestemt ting, og da er villige til å gå langt for å oppnå den drømmen.

– Jeg kan forstå den driven, sier Nybø.

Alternativ til karakterer?

Forsknings- og høyere utdannings-ministeren utelukker ikke muligheten for at vi etter hvert kan få andre opptakskriterier til høyere utdanning enn bare karakter. I Sverige, for eksempel, finnes Högskoleprovet. Det er en opptakseksamen der vordende studenter rangeres etter oppnådd resultat. Denne rangeringen gir så en alternativ inngang til høyere utdanning til karakterene fra videregående skole.

– Hvis det kommer ideer til andre opptaksformer enn bare karakterer, så er jeg positiv til det, sier Nybø, og understreker at initiativet må komme fra utdanningsinstitusjonene selv.

Hun mener at grunnen til at karakterer brukes i dag, er at det er forutsigbart og billig, og at vi har veldig lite kompetanse eller kunnskap om alternative opptaksformer i mange studier.

– Men for å bli en god sykepleier så må du først gjennomføre studiet. Så det å ha formalkompetansen er viktig, sier Nybø.

– Ganske komplekst

Nina Waaler, prorektor på OsloMet, forteller at de ikke merker noe til de endrede kravene på sykepleierutdanningen.

– Vi har så mange søkere at disse kravene ikke har så mye å si for oss. Snittet er høyt fra før, og vi har ingen problemer med å fylle opp plassene våre, sier Waaler.

Hun er usikker på om det vil bli færre søkere på grunn av endringer i kravene.

– Det er ganske komplekst, for når det er større krav kan det skremme bort noen. Samtidig kan effekten også være at det gir litt høyere status og at man må jobbe mer målbevisst for å komme inn, sier Waaler.

Hun tror uansett ikke at OsloMet vil bli påvirket på grunn av den store pågangen de generelt har hatt på sine studier.

– Så vi får utdanne flere og satse på at de vil jobbe i distriktene, sier Waaler.

Søkere til høyere utdanning

* 137.277 personer søkte høyere utdanning innen søknadsfristen 15. april

* Totalt 99.319 har fått tilbud om studieplass

* I 2018 var det 25.382 kvalifiserte søkere på sykepleierutdanningen

* I 2019 er det 16.140 kvalifiserte søkere på sykepleierutdanningen

* I 2018 fikk 6.995 personer tilbud på sykepleierutdanningen

* I 2019 har 7.255 personer fått tilbud på sykepleierutdanningen

Kilde: Regjeringen.no