Innenriks

Slik forsvarer politikerne komitéreisene på Stortinget

Ja, vi må reise på komitéreiser. Nei, vi kan ikke ha videokonferanser i stedet, sier politikere på Stortinget.

Bilde 1 av 2

I går kunne Dagsavisen fortelle at stortingsrepresentantene reiser stadig mer med fly innenlands.

Siden Parisavtalen ble undertegnet i 2015, har deres flybruk i Norge økt med 17 prosent. Totalt gjennomførte stortingsrepresentantene 7.805 flyreiser innenfor landets grenser i 2018. Det innebærer i gjennomsnitt 46 flyreiser for hver eneste av de 169 toppolitikerne i fjor.

Mange av reisene skjer i regi av de 12 komiteene på Stortinget. Disse komiteene har mellom ni og 20 stortingsrepresentanter hver.

Les også: Slik kan bompengekrisen løses (+)

– Det personlige møte

– Er det nødvendig å gjennomføre alle disse komitéreisene?

– Ja, komiteen vurderer det slik, svarer Helge Orten (H), leder av transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget.

– Det er mye å lære ved å se prosjekter og møte folk lokalt. Vi får mye god informasjon, og en helt annen forståelse av de regionale utfordringene ved å besøke fylkene, utdyper han.

– Kan noen av komitéreisene erstattes av videokonferanser?

– I liten grad.

Hans partifelle Kristin Ørmen Johnsen, som leder familie- og kulturkomiteen, er enda mer bastant når hun avviser videokonferanser som et alternativ.

– Nei, da er det bedre at man møter komiteen på Stortinget. Det personlige møte er viktig, sier hun.

Også Lene Vågslid (Ap), leder av Justiskomiteen, understreker betydningen av komitéreisene.

– Jeg mener at vi som folkevalgte gjør en bedre jobb av å være til stede i hele landet, møte folk og ansatte i vår sektor og øke kunnskapsnivået om de ulike behovene i vårt langstrakte land.

– Kan noen av reisene erstattes av videokonferanser?

– Justiskomiteen avholder de aller fleste møter med organisasjoner og sektoren for øvrig i Oslo og på Stortinget. Vi reiser langt mindre enn vi burde, mener jeg. Men av flere hensyn velger vi oftest å invitere organisasjoner og sektoren til oss på Stortinget.

– Mye mer ute

Også Karin Andersen (SV), som leder kommunal- og forvaltningskomiteen, åpner for enda mer reisevirksomhet.

– For kompetansen og forståelsen for samfunnet burde vi være mye mer ute i den virkelige verden, sier Andersen.

– Kan noen av reisene erstattes av videokonferanser?

– Ikke disse reisene, men muligens noen høringer som kunne organiseres slik. Men personlig kontakt er også viktig i demokratiet og alle skal kunne stille likt.

Geir Pollestad (Sp), leder av næringskomiteen, slår fast at «vi burde reist mer», og utelukker mer bruk av videokonferanser.

– Det blir feil om folk utenfor det sentrale Østlandet skulle måtte forholde seg til Stortinget utelukkende via en skjerm, sier han.

– Måles ikke lenger

Tall fra Stortingets administrasjon viser at politikerne ikke farer med tomt snakk. Videokonferanser har det ikke vært mange av på Stortinget de seneste årene.

I 2013 ble det avholdt 14, i 2014 økte det til 33, i 2015 var det en nedgang til 20 og i 2016 endte det med 25.

– Hvordan har utviklingen i antall videokonferanser vært siden da?

– Antall videokonferanser per år måles ikke lenger, svarer Stortingets direktør Marianne Andreassen.

– Tidligere var dette noe som foregikk i et dedikert rom med eget utstyr og bruken var av begrenset omfang. I dag er eksternt kamera/lydutstyr lett tilgjengelig og i Stortingets bygningsmasse er slikt utstyr montert i mange møterom. Alle brukere kan enkelt opprette sine egne videomøter. Det har også blitt mer vanlig å «streame» møter, slik at man ikke må reise fysisk til møtet for å være tilhører.

Mer fra Dagsavisen