Innenriks

Stortinget flyr mer og mer

De samme politikerne som snakker høyt om å redusere klimautslippene, reiser mer og mer med fly i Norge.

I perioden 2015-2018 økte antallet flyreiser som stortingsrepresentantene gjorde innenlands, med hele 17 prosent.

Så mange flyreiser har toppolitikerne gjennomført i Norge de siste fire årene, ifølge Stortingets administrasjon:

* 2015: 6.659.

* 2016: 6.919.

* 2017: 7.064.

* 2018: 7.805.

Det tilsier i gjennomsnitt 46 flyreiser innenriks per stortingsrepresentant i fjor. Til sammenligning reiser hver nordmann tre ganger innenriks i året, og det er mest i Europa, ifølge tall fra EUs statistikkbyrå Eurostat.

Leder: Nattog til Berlin

Ingen togreiser

Mye av Stortingets reisevirksomhet skjer i tilknytning til arbeidet de 12 stortingskomiteene gjør. Transport- og kommunikasjonskomiteen, som totalt omfatter 15 stortingsrepresentanter, er en av dem.

– Hvor mange reiser gjennomførte komiteen innenlands i fjor?

– Sju reiser, svarer komiteens leder, Helge Orten (H).

– Hvor mange av disse reisene ble gjennomført med tog?

– Ingen, men vi benytter selvfølgelig tog til for eksempel Gardermoen. Tog har også vært benyttet i forbindelse med andre komitéreiser ved andre anledninger.

Hovedsakelig bruker komiteen likevel fly og buss på reisene sine. Fly var det foretrukne transportmiddelet på seks av fjorårets sju reiser, kan Orten også opplyse.

Næringskomiteen, som også teller 15 medlemmer, gjennomførte fire innenlandsreiser i fjor.

– Alle reisene involverte flyreiser for representantene som ikke bor lokalt, opplyser komiteens leder, Geir Pollestad (Sp).

FLYR: – Svært uheldig om næringskomiteen kun besøkte steder vi kunne nå med tog/trikk, sier Geir Pollestad på landsmøtet på Hamar. Foto: TERJE PEDERSEN/NTB SCANPIX

Geir Pollestad (Sp)

Les også: SJ vil trille fram øl og vin

Også helikopter

Kommunal- og forvaltningskomiteen, som teller 14 medlemmer, gjennomførte seks reiser i fjor. Fire av dem ble gjennomført med fly, opplyser komiteens leder, Karin Andersen (SV). På de to siste brukte komiteen buss. Dermed fikk Vy heller ikke nyte godt av denne komiteens reisevirksomhet.

Lene Vågslid (Ap), leder av den 11 representanter sterke Justiskomiteen, forteller om to reiser i fjor. På begge ble det brukt fly og ikke tog, men med litt buss underveis.

FLYR:  – Jeg tror ikke at verdens klimautfordringer reddes ved at Stortinget reduserer sin reisevirksomhet, sier Erlend Wiborg (Frp). FOTO: JON OLAV NESVOLD/NTB SCANPIX

Erlend Wiborg (Frp)

Arbeids- og sosialkomiteen nøyde seg med én reise i fjor. Turen gikk til Rogaland og det ble brukt både fly, helikopter og buss, men ikke tog, forteller komitéleder Erlend Wiborg (Frp).

Familie- og kulturkomiteen gjennomførte tre reiser i Norge, den ene av dem med fly, de to andre med buss, opplyser komiteens leder Kristin Ørmen Johnsen (H).

Reportasje: Er vi på vei inn for landing nå? (+)

Forsvarer flybruken

Den samlede markante økningen i stortingsrepresentantenes bruk av fly i Norge, har skjedd til tross for at Norge entusiastisk støttet Parisavtalen som det ble enighet om i desember 2015. Avtalen innebærer forpliktende mål om store utslippskutt for å begrense den globale oppvarmingen.

Likevel forsvarer flere av komitélederne på Stortinget flybruken.

– Det er generelt en utfordring at klimautslippene fra transport og flytrafikken øker. Derfor bør vi prøve å reise på mest mulig klimavennlig måte når det er mulig. For mange stortingsrepresentanter er det likevel vanskelig, om ikke umulig, å unngå bruk av fly, særlig for dem med lang reisevei til hjemstedet. Tog er jo ikke et alternativ hvis man pendler fra Finnmark, sier Lene Vågslid.

For den som måtte lure – Finnmark har fem av de totalt 169 stortingsrepresentantene.

– Svært uheldig

Erlend Wiborg forteller at hans komité bruker det transportmiddelet «som er mest hensiktsmessig ut fra tidsbruk og økonomi».

– Jeg tror ikke at verdens klimautfordringer reddes ved at Stortinget reduserer sin reisevirksomhet, sier Wiborg.

– Alle må fly mindre, sier Karin Andersen.

– Når det er sagt, så er det svært viktig at vi politikere kjenner til hele landet og omverdenen. For kommunalkomiteen er det avgjørende å kjenne til kommune-Norge, tilføyer hun.

FLYR: – Det er svært viktig at vi politikere kjenner til hele landet og omverdenen, sier  Karin Andersen (SV). FOTO: TERJE PEDERSEN/NTB SCANPIX

Karin Andersen (SV)

Geir Pollestad erkjenner at «all bruk av fossil energi og transport bidrar til klimagassutslipp.

– Men det ville også vært svært uheldig om næringskomiteen kun besøkte steder vi kunne nå med tog/trikk, tilføyer han.

Hvis det hadde vært tilfellet, måtte komiteen hans ha nøyd seg med de 3.848 kilometerne med jernbane vi har, i tillegg til trikk her og der. Alle landets fylker har jernbane, med unntak av Troms og Finnmark, opplyser Bane NOR.

– Store avstander

– For transport- og kommunikasjonskomiteen er det viktig å besøke alle fylkene. På grunn av store avstander er fly ofte eneste reelle alternativ, men kombineres med andre reisemåter innenfor fylkene, sier Helge Orten.

Men avstandene i Norge har vel ikke blitt lengre siden 2015? Og stortingsrepresentantene har jo ikke blitt flere. Så hva kan da forklare at de reiste så mye mer med fly i fjor enn i 2015?

– Det kan jo skyldes at Stortingets komiteer er mer oppsøkende og aktive, gjetter Henrik Asheim, leder av Finanskomiteen, som gjennomførte ingen innenlandsreiser i fjor.

– Det er stor etterspørsel etter deltakelse på konferanser, seminarer, tilstedeværelse på arrangementer, ulike jubileum og så videre. Det gjenspeiler en økt aktivitet rundt i landet, Kommune- og regionreformen har nok også medført en del ekstra reisevirksomhet, svarer Kristin Ørmen Johnsen.

– Jeg har inntrykk av at det er mange småbarnsforeldre blant stortingsrepresentantene, som er avhengige av å reise raskt og ofte hjem for å kunne tilbringe tid med familien, er Lene Vågslids teori.

– Det er behov for ny kunnskap og veldig mange som ber oss om å komme. Det er behov for mye mer reising, men både tid, krefter og klimautslipp begrenser det, sier Karin Andersen.

Mer fra Dagsavisen