Innenriks

Elvestuen med mål om drastiske klimagasskutt i Norge

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) vil kutte så drastisk i Norges klimagassutslipp at omtrent bare husdyr bidrar til utslipp i 2050.

Av Dag Kjørholt

I et intervju med Dagbladet sier Elvestuen at målet er å kutte 90–95 prosent av Norges klimagassutslipp innen 2050. Et slikt kutt betyr at utslippet skal ned til mellom 2,5 og 5 millioner tonn.

Statsråden sier at målet skal nås uten bruk av kvotekjøp. Målet er også i tråd med hva FNs klimapanel sier må skje globalt for å begrense oppvarmingen til 1,5 grader.

– Folk må ta inn over seg at vi skal slutte helt med fossile drivstoff. Fra motorsaga til cruiseskipet. Alt må vekk. Ikke til 2030, men til 2050. Verden skal til netto null utslipp, og da må vi også ned med 90–95 prosent. Da er det stort sett bare husdyra igjen, sier Elvestuen.

Han bekrefter at dette også innebærer at utslippene fra produksjon og olje og gass må bli så godt som borte.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Legger fram forslag

Elvestuen vil legge fram en proposisjon for Stortinget for å endre klimaloven i tråd med det nye målet.

Naturvernforbundet oppfordrer alle partier på Stortinget til å støtte forslaget.

– Elvestuens forslag til endring i klimaloven er en betydelig bedring, fordi han nå foreslår at klimakuttene skal komme uten kjøp av klimakvoter. Og i tillegg økes målet med 10 prosent, sier Naturvernforbundets leder Silje Ask Lundberg til NTB.

Forbundet krever at dette følges opp med tydelige og mer ambisiøse kortsiktig klimamål og -tiltak.

– Innen de nye klimamålene skal nås, har Ola Elvestuen fylt 80 år. Det er nå, i det neste tiåret, de største klimakuttene må skje dersom vi skal holde oss innenfor 1,5 graders målet, sier Ask Lundberg.

Konkret og ambisiøst

Klimaforsker Erlend Hermansen i Cicero betegner Elvestuens målsetting som noe av det mest konkrete og ambisiøse han har hørt en norsk klimaminister uttale om nasjonale utslippskutt noen gang.

– Det er oppsiktsvekkende, og et tydelig brudd med den dominante tenkningen til nå i norsk klimapolitikk, sier han.

Klimaforskeren forklarer at Norge helt siden 90-tallet har lent seg på kvotekjøp i klimapolitikken. På den måten har Norge innfridd internasjonale klimaforpliktelser, selv om utslippene er høyere i dag enn i 1990.

Mer fra Dagsavisen