Innenriks

«Karl»-saken: – Et enormt maktmisbruk

Hedvig Ekberg, generalsekretær i Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU), mener sønnen til Ragnhild Johnsen Meldalen og Arne Ugedal er utsatt for et «enormt» maktmisbruk fra myndighetene.

Bilde 1 av 2

– Slik jeg ser det, er det ingen tvil om at han har blitt utsatt for et enormt maktmisbruk fra myndighetene. Dette handler om en person med utviklingshemning som trenger bistand. Hvem er det som skal hjelpe ham? spør Ekberg i NFU.

Generalsekretæren og juristen har fulgt saken tett gjennom flere år og er opprørt over at myndighetene ikke har snudd og kommet foreldrene i møte.

Kampen for Karl

Mandag skrev Dagsavisen om Ragnhild Johnsen Meldalen og Arne Ugedal og deres kamp for å få være pårørende til sin egen sønn. Dagsavisen har i samråd med foreldrene valgt å kalle ham «Karl», siden det navnet er brukt i saker som har vært skrevet om ham tidligere. For litt over et år siden vedtok Kongsvinger kommune at det er vergen som skal være nærmeste pårørende for Karl. Fylkesmannen i Innlandet og Statens sivilrettsforvaltning har konkludert med at vedtaket ikke skal omgjøres.

Foreldrene kommer heller ingen vei når det gjelder å få byttet ut vergen. Vergen til sønnen ble utnevnt av Fylkesmannen i 2014. Foreldrene mener det skjedde mot sønnens ønske. Sønnen har ikke samtykkekompetanse, men foreldrene får ikke innsyn i vurderingene som er gjort.

Foreldrene har også reagert kraftig på at Fylkesmannen har godkjent at sønnens leilighet i deres hus skal selges.

Ekberg og NFU har forsøkt å bistå foreldrene, men de har heller ikke kommet noen vei.

– I all hovedsak har vi prøvd å hjelpe dem med klagen på valg av verge. Den prosessen tok over tre år. Vi har skrevet klager til Fylkesmannen og Statens sivilrettsforvaltning. Saken har gått helt til Justisdepartementet. Konklusjonen ble at verken foreldrene eller vi som en interesseorganisasjon har rett til å klage på valg av verge. Det man sitter igjen med da, er at det er Karl eller vergen som må gjøre det og ingen andre, sier hun og legger til:

– I dette tilfellet, er det fullstendig håpløst. Vergen vil ikke klage på seg selv og Karl trenger hjelp til å få klaget. Når han har fått hjelp til å klage har Fylkesmannen hevdet at det ikke er han som står for klagen. Og uansett ville ikke det ha betydning, for han har ikke samtykkekompetanse i spørsmål om vergemål og dermed ikke rett til å klage selv. Derfor er dette en avgjørelse som vil stå til evig tid om ikke vergen klager på seg selv. Myndighetene gir ikke innsyn og dekker seg bak taushetsplikten. Man blir stående maktesløs.

Saken fortsetter under bildet. 

Hedvig Ekberg i NFU klarer ikke forstå hvorfor myndighetene ikke kommer foreldrene i møte.

Hedvig Ekberg, generalsekretær i NFU, kan ikke forstå hvorfor myndighetene ikke kommer foreldrene i møte. 

Les også: – Moren ble fratatt barnet sitt mens hun ammet 

– Fullstendig låst

Hun beskriver situasjonen som «fullstendig låst».

– Karl har selv sagt at han vil ha mor som verge. Det fikk jeg selv høre fra ansatte i vergemålsavdelingen da jeg var i møte hos Fylkesmannen i Hedmark. Det hevdes at han kommer med motstridende ønsker, men det er ikke rart at han ikke tør å si det han mener når man vet at han blir fotfulgt av to personer der han bor. Dette har vi tatt opp med Statens sivilrettsforvaltning. Vi har sagt at de må ta med i vurderingen hvem som er til stede sammen med den vergetrengende når de svarer på hvem de ønsker som verge.

Møtet hun viser til, fant sted hos Fylkesmannen for noen år tilbake. Ekberg var med for å diskutere det betente spørsmålet om valg av verge.

– Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal beskrive det, men det var noe med måten foreldrene ble møtt på. Det var ubehagelig, og jeg oppfattet representantene fra Fylkesmannen som arrogante og at de hadde eierskap på alt saken handler om. Jeg sa at de måtte skrive referat, men det nektet de. De kan derfor benekte at de ansatte hadde informert dem om at Karl ville ha mor som verge. Siden de ikke ville skrive referat, gjorde jeg det. Og der står det.

Ekberg mener foreldrene har oppført seg eksemplarisk.

– Jeg synes foreldrene oppfører seg utrolig bra med tanke på det de har blitt utsatt for. De bruker ikke harde ord, de oppfører seg skikkelig. Det samme kan jeg ikke si om representantene hos Fylkesmannen.

Ekberg mener noe må gjøres for å få løst saken.

– Karl blir dårligere og dårligere. Det tærer på kroppen å leve under det medisinregimet han er underlagt. Hvorfor lar de ham ikke prøve noe annet? Det ville vært naturlig når situasjonen er som den er.

Møt FRI-leder Ingvild Endestad i intervjuet: – All kjærlighet og alle mennesker er like gode. Der er ikke KrF i dag (+)

– Forskrekkelig

På spørsmål om hvor vanlig det er at foreldre ikke får være pårørende, svarer hun:

– Det finnes ikke mange vedtak som det Kongsvinger kommune har fattet. Men det skjer at det bare konkluderes med at den faste vergen skal være nærmeste pårørende.

– Hva synes du om det?

– Det er jo forskrekkelig. Mennesker med utviklingshemninger har ofte ikke noe nettverk utenom familien. Det er familien som har den faste og løpende kontakten. Familien kan derfor komme med riktig og viktig informasjon. Det går på rettssikkerheten løs når foreldre blir satt på sidelinjen uten vedtak. Men det hjelper egentlig ikke med vedtak heller, fordi det ikke finnes regler for hvordan man skal få prøvd saken i ettertid.

Ekberg sitter med haugevis av dokumenter om saken. Ut fra alt hun har lest, klarer hun ikke å forstå hvorfor myndighetene har konkludert som de har gjort.

– Jeg har vel aldri vært borti en sak der Fylkesmannen står så hardt på sitt. Det virker som om det er blitt en personlig greie. På et punkt måtte man gå til en annen fylkesmann når det gjaldt tvangs- og maktvedtakene for å få en uhildet avgjørelse. Det sier enormt mye, sier Ekberg, og legger til:

– Hedmark skiller seg virkelig negativt ut, både når det gjelder bruk av tvang og i vergemålssaker. Når det gjelder bruk av tvang og makt, er det bare å se på statistikken. I vergemålssaker er det vår erfaring at Hedmark skiller seg negativt ut når det gjelder å frata mennesker samtykkekompetansen, som betyr at de mister retten til å bestemme i eget liv.

Les også: Abbasi-saken: – Jeg er sikker på at UNE har gjort en skikkelig vurdering og ikke returnerer folk til forfølgelse 

Fylkesmannen

Dagsavisen har lagt fram kritikken fra Ekberg for Fylkesmannen i Innlandet. Avdelingsdirektør Bernhard A. Caspari har svart på spørsmål i en e-post.

– Ekberg hevder at ansatte ved vergemålsavdelingen i et møte hos dere sa at Karl har sagt at han vil ha mor som verge. Stemmer dette?

– Under møtet hos Fylkesmannen i 2013 sa «Karl» at han vil ha mor som verge. Da kom han sammen med sine foreldre. Fylkesmannen har etter dette hatt flere møte med «Karl» der han bor. Da har han sagt at han vil ha vedkommende som er hans verge.

– Ifølge Ekberg ville dere ikke at det skulle skrives notater fra møtet. Hvorfor ville dere ikke det?

– Dette møtet var et tilbud til foreldrene siden de takket nei til å komme på ansvarsgruppemøte. Det skrives vanligvis ikke referater etter slike møter, men det skrives en logg i vårt saksbehandlingssystem.

Til kritikken om bruk av tvang og makt, svarer han:

– I de tilfeller der det brukes tvang og makt er det etter at det har vært grundig saksbehandlet og det er fattet vedtak om slik bruk. Vedtak om tvang og makt er heller ikke det samme som at det faktisk utøves tvang og makt. Reglene rundt dette er slik at prosessen skal hindre eller begrense bruk av tvang og makt.

Han skriver videre at kommunen kontinuerlig skal vurdere andre tiltak og at bruk av tvang og makt er siste utvei «for å ivareta en bruker og hindre vesentlig skade».

– Dette arbeidet gjøres i samarbeid med habiliteringstjenesten og vurderes/godkjennes av Fylkesmannen for inntil 12 måneder av gangen.

Caspari skriver at Fylkesmannen stiller seg «undrende» til påstanden om at de skiller seg negativt ut når det gjelder å frata mennesker samtykkekompetansen.

– Fylkesmannen har ikke hjemmel til å frata noen samtykkekompetansen. Fylkesmannen legger til grunn – ut ifra sakkyndige medisinske vurderinger – om en person har samtykkekompetanse eller ikke. Disse vurderingene legges til grunn i vår videre saksbehandling, skriver han.

Kongsvinger kommune har gjort det klart at de ikke kan kommentere saken og viser til taushetsplikten.

Mer fra Dagsavisen