Innenriks

Demonstrerte mot retur av Abbasi-familien til Afghanistan

Amnesty, Rødt og SV mener tvangsreturen av Abbasi-familien til Afghanistan går utover familiens sikkerhet. Søndag kveld demonstrerte de i Oslo.

Bilde 1 av 2

Av Oda Ertesvåg og Bernt Erik Pedersen

Utsendelsen av familien som består av en mor og tre søsken på 16, 20 og 22 år, har engasjert mange, spesielt i hjembyen Trondheim. Samme dag som familien ble uttransportert fra landet, markerte flere hundre trøndere sin motstand utenfor politihuset i Trondheim, ifølge Adresseavisen.

Søndag kveld holdt Rødt Oslo, Oslo SV og Amnesty også demonstrasjon mot Afghanistan-returen utenfor Utenriksdepartementet i Oslo. Demonstrantene mener det ikke er trygt for familien å returnere til landet.

- Dette er resultatet av regjeringas kalde og menneskefiendtlige innvandringspolitikk. Dette er så blodig urettferdig, kommenterer Rødt Oslo-leder Siavash Mobasheri, som holdt appell under demonstrasjonen i kveld.

- Når jeg hører hvordan familien har lidd dag for dag, og har hatt en umenneskelig tøff tid de siste årene, blir jeg skamfull over å være en del av dette samfunnet. Og Abbasi-familien er ikke alene. Det er mange andre barn og unge og familier i lignende situasjon.

- Dette kan Høyre, Frp og spesielt Venstre og Krf ikke slippe unna med. Nå må folk ut i gata for å si klart og tydelig ne til regjeringens brutale innvandringspolitikk, og kjempe for at familien skal få vende hjem til Trondheim, mener Rødt Oslo-lederen.

Rødt, Amnesty innkalte til demonstrasjon søndag etter utsendelsen av Abbasi-familien fra Trondheim

Rødt og Amnesty innkalte søndag til demonstrasjon mot utsendingen av Abbasi-familien. Foto: Fra Facebook

Demonstrasjon mot utsending av Abbasi-familien foran UD søndag

Demonstrasjon mot utsending av Abbasi-familien foran UD søndag. Foto: Ylva Torsteinson, Rødt

Nylig ble Afghanistan kåret til verdens farligste land i Global Peace Index , og i 2018 ba FNs høykommissær for flyktninger land om ikke å tvangsreturnere flyktninger til Kabul på grunn av at sikkerhetssituasjonen er forverret.

Taushetsplikt

Direktør Ingunn-Sofie Aursnes i UNE sa lørdag til NRK at nemnda grunnet taushetsplikt ikke kan gi en begrunnelse for hvorfor familien nå blir sendt ut av landet.

Utlendingsnemnda (UNE) skriver på sine nettsider at i sakene som de behandler, kommer de fleste afghanerne fra områder hvor sikkerhetssituasjonen er stabil nok til at det ikke er krav om beskyttelse. For å gi opphold grunnet sikkerhetssituasjon må det generelle voldsnivået være slik at enhver person utsettes for en reell fare bare ved å oppholde seg i området

Abbasi-familien fikk midlertidig oppholdstillatelse i Norge i 2012 i all hovedsak fordi de ikke visste hvor far befant seg, og ikke hadde noe mannlig beskyttende nettverk i Afghanistan. Da faren likevel dukket opp i 2014, kalte UNE tilbake oppholdstillatelsen siden de ikke lenger trodde på at familien ikke fikk kontakt med faren og kunne reise til Afghanistan.

Siden 2014 har utsendelsen blitt utsatt en rekke ganger, og Abbasi-familien har fått avslag på flere nye søknader om oppholdstillatelse. Familiens asylsak er også prøvd for retten i flere runder.

(NTB/Dagsavisen)

Mer fra Dagsavisen