Innenriks

AAP-mottakere får ikke pleiepenger etter lovendring: – Innebærer at foreldre «brennemerkes»

Elin Aase fikk ikke pleiepenger da hennes nyfødte barn havnet på intensiven fordi foreldrepengene var opptjent på AAP. – Ubegrunnet forskjellsbehandling, mener trygdeadvokat Olav Lægreid.

– Jeg fikk avslag på pleiepenger fordi foreldrepengene mine var opptjent på arbeidsavklaringspenger, sier Elin Aase, som bor i Sola kommune i Rogaland.

Det var i fjor høst at Aase fikk avslag på søknaden om pleiepenger. Hun søkte om stønaden da barnet hennes havnet på nyfødtintensiven rett etter fødselen. På sykehuset fikk hun høre at hun hadde rett på pleiepenger, men det har hun ikke lenger etter at et nytt regelverk trådte i kraft i januar i fjor.

– Jeg synes det er helt på trynet. Det er jo ikke vår feil om barna blir syke, sier Aase og legger til:

– Mitt barn ble raskt friskt, men dette angår mange flere enn meg. Tenk på foreldre som har et alvorlig langtidssykt barn og som ikke får pleiepenger – det er ikke greit. Jeg skjønner ikke hvorfor foreldre som har gått på arbeidsavklaringspenger skal straffes.

Les også: AAP-demonstrasjon: – Regjeringen har fortsatt ikke gjort noe for å hjelpe dem som er rammet

«Brennmerkes»

Advokat Olav Lægreid, ekspert på trygderett, har engasjert seg i saken. Han mener det er snakk om en klar innstramming i pleiepengeordningen.

– Lovendringen som trådte i kraft 1. januar 2018, innebærer et innhogg i pleiepengeordningen. Tidligere var det mulig å tjene opp rett til pleiepenger dersom man gikk fra AAP via foreldrepenger til pleiepenger. Det er ikke lenger mulig, sier han.

Trygdeadvokat Olav Lægreid reagerer på at AAP-mottakere ikke lenger kan få pleiepenger. Han mener regjeringen må reversere lovendringen.

Trygdeadvokat Olav Lægreid reagerer på at AAP-mottakere ikke lenger kan få pleiepenger. Han mener regjeringen må reversere lovendringen. Foto: Jens Marius Sæther

Lægreid mener myndighetene må reversere lovendringen.

– Jeg vil si at lovendringen innebærer at foreldre «brennemerkes» med at de har mottatt AAP, slik at det oppstår en ubegrunnet forskjell mellom foreldre som har alvorlig syke barn, sier Lægreid og legger til:

– En AAP-mottaker har vel like stor risiko for å få syke barn som alle andre. Rett til pleiepenger oppstår ved barnets sykdom og har ingenting med foreldrenes sykdom eller situasjon å gjøre.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Enda vanskeligere

Når Nav nå avslår søknader om pleiepenger fra AAP-mottakere som får foreldrepenger, vises det til endringer i folketrygdlovens paragraf 8–2, der det blant annet står: «Foreldrepenger etter kapittel 14 opptjent på grunnlag av arbeidsavklaringspenger etter kapittel 11 likestilles likevel ikke med arbeid.»

– Foreldre i Aases situasjon er henvist til å gå tilbake til AAP og bruke egne stønadsdager på syke barn. Det er ikke alltid mulig. Dessuten er forkortelsen av ordinær stønadsperiode samt innstramming av forlengelsesmuligheten med på å gjøre dette enda vanskeligere for foreldrene som rammes, sier Lægreid.

Les også: Nav: 3.100 flere på sosialhjelp etter AAP-innstramming

Bakgrunnen for endringen

Liv Tove Espedal, kontorsjef i fagavdelingen til Nav, redegjør for bakgrunnen for lovendringen i en e-post til Dagsavisen.

– Hensikten var å sette en grense mot at foreldrepenger som var opptjent på bakgrunn av arbeidsavklaringspenger, ikke skulle gi rett til opptjening av syke- og pleiepenger.

Hun skriver videre at innføringen av AAP, som erstattet rehabiliteringspenger, attføringspenger og tidsbegrenset uførestønad i 2010, førte til «en utilsiktet konsekvens». Ytelsene som AAP-ordningen erstattet, hadde ikke gitt rett til opptjening av verken foreldrepenger, sykepenger eller pleiepenger.

– Ved innføring av AAP-ytelsen i 2010 ønsket departementet at arbeidsavklaringspenger skulle likestilles med yrkesaktivitet og gi rett til opptjening av foreldrepenger, og kun foreldrepenger, skriver Espedal.

– Det som det ikke var tatt hensyn til, var at foreldrepenger også ga rett til opptjening av syke- og pleiepenger.

Les også: Kritiske AAP-innlegg slettet på Kjell Ingolf Ropstads Facebook-side

I stortingsproposjonen som omhandler regelendringene, går det fram at regjeringen mente det var urimelig at en person som aldri hadde vært yrkesaktiv kunne ha et stønadsløp der vedkommende gikk direkte fra AAP og over til å motta foreldrepenger og deretter ha rett på å motta syke- eller pleiepenger.

– Kort oppsummert ville de som mottok foreldrepenger som var opptjent etter mottak av AAP i perioden etter 2010 og fram til 31. desember 2017, også tjene seg opp rett til syke- og pleiepenger basert på foreldrepengene de mottok. Fra og med 1. januar 2018 medfører lovendringen at foreldrepenger som er opptjent etter mottak av AAP, ikke gir opptjening til verken sykepenger eller pleiepenger, skriver Espedal.

Les også: AAP-saken: Svært skuffet over KrF

Nyeste fra Dagsavisen.no: