Innenriks

Svenske SJ planlegger en rekke flere togavganger til utlandet

Mens Vy ikke har vyer, satser svenske SJ tungt på et langt bedre togtilbud til utlandet.

Som Dagsavisen tidligere har skrevet, har Vy i dag kun én daglig avgang med forbindelse til kontinentet. Den går fra Oslo S til Göteborg tidlig på morgenen.

I tillegg opplyser Vy at de trafikkerer strekningen Trondheim-Östersund.

– Det stemmer ikke, protesterer en av Dagsavisens lesere.

– Vy går bare til Storlien, det vil si riksgrensa. Der må en bytte til et svensk tog, forteller vedkommende.

Til sammenligning har svenske SJ følgende avganger til utlandet:

Stockholm-Oslo, Stockholm-Narvik, Göteborg-Halden, Stockholm-København, Göteborg-København.

I fjor begynte SJ dessuten med sommertog på strekningen Narvik-Kiruna, noe som innebar en økning fra to til tre daglige avganger.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Annenhver time

Dette er likevel bare den spede begynnelsen, skal vi tro Dan Olofsson, chef upphandlad trafik i SJ. Slik kan/vil SJs utenlandstilbud etter hvert bli, opplyser han:

* Når arbeidet med nytt kontaktledningsanlegg på Kongsvinger-banen er ferdig i 2021, vil SJ begynne å kjøre tog annenhver time på strekningen Oslo-Stockholm.

* Flere tog bygges nå om slik at de kan settes inn i trafikken til og fra Danmark, mellom Stockholm/Göteborg og København. På sikt blir det også tog til Odense.

* På sikt vil SJ kjøre tog på strekningen Oslo-Göteborg-København. Pågående arbeider som øker kapasiteten og redusere reisetida, vil åpne for det.

* «Om forutsetningene faller på plass», vil SJ fra 2020 kjøre tog Oslo-Göteborg som korresponderer med SJs hurtigtog videre sørover.

* Så fort Meråkerbanen blir elektrifisert, slik Stortinget har vedtatt, lover SJ direktetog mellom Stockholm og Trondheim.

* Også nattog mellom Stockholm og Trondheim er noe som «bør kunne realiseres», mener SJ.

* Når Femern-forbindelsen mellom Danmark og Tyskland står ferdig rundt 2030, vil SJ begynne å kjøre tog til Hamburg.

* I samarbeid med andre selskaper kan det dessuten bli aktuelt med tog til også andre land.

Saken fortsetter under bildet.

styrkes: SJ jobber også for å styrke nattogtilbudet sitt. FOTO: ALEXANDER PIHL/SJ

SJ jobber også for å styrke nattogtilbudet sitt. Kanskje også til Trondheim. Foto: Alexander Pihl/SJ

Les også: Flyr toget i senk

Enorm reiselyst

SJ blir motivert til å styrke togtilbudet sitt av det Olofsson omtaler som en «fantastisk utveckling av tågresandet».

– Bare i første kvartal i år økte bruken av tog i Sverige med 8 prosent, og interessen for reiser til utlandet øker mange ganger mer. Antallet reisende fra utlandet som reiser i Sverige, har siden 2013 økt med nesten 50 prosent. I løpet av 2018 gikk salget av interrailbilletter i Sverige opp med cirka 60 prosent sammenlignet med tidligere år. I løpet av første kvartal i 2019 har salget økt med over 40 prosent fra 2018, og høysesongen er i andre kvartal, forteller Olofsson.

– På bakgrunn av det gjør SJ allerede i år tilpasninger i rutetabellen fra desember, for å få flere forbindelser Skandinavia-Hamburg, blant annet for nattoget Stockholm-Malmö. SJ undersøker også hvilke muligheter det er for økt nattogtrafikk. Vi mener det er fullt mulig å kjøre nattog for eksempel Oslo/Stockholm-København-Hamburg/Köln/Brussel, men det er hindringer i dag som gjør at det ikke går uten investeringer i nye tog eller opprustning av eksisterende tog.

Mer fra Dagsavisen