Innenriks

– I et langstrakt land som Norge vil man alltid finne eksempler på at ikke alt er som det skal være

Helseminister Bent Høie (H) mener det ikke er riktig at fødselsomsorgen blir dårligere.

Bent Høie. Politiker (H). Helse- og omsorgsminister i Erna Solbergs regjering.

Denne uka skrev Dagsavisen om forholdene for fødende her til lands. Færre fødeavdelinger og lengre reisevei, kombinert med dårligere følgetjenester, skaper bekymring for fødende kvinner. Og jordmororganisasjonene reagerer på forholdene for jordmødre i beredskap.

Men helseminister Bent Høie reagerer på Dagsavisens artikkel.

– Fødetilbudet i Norge er blitt stadig bedre de siste årene. Kvinnene som føder er mer fornøyde i 2017 enn i 2011, sier han.

Høie trekker også fram tall som viser at færre kvinner og barn blir skadet i forbindelse med fødsler.

– Det er veldig bra. Norge er blant landene i verden det er tryggest å føde i, sier han.

– Men vi skal selvfølgelig ikke hvile på laurbærene, legger helseministeren til.

Formidabel økning 

Høie forteller at antall jordmødre i kommunene har økt med 46,2 prosent på fire år. Samtidig har antallet fødsler gått ned. Dermed mener han økningen i jordmorkapasiteten har vært formidabel.

Han forteller også at regjeringen øremerket 40 millioner kroner til jordmødre i 2019.

– Men jordmødrenes følgetjenester legges ned?

– Det er nok enkelte steder man har hatt problemer med å rekruttere. I et langstrakt land som Norge vil man alltid finne eksempler på at ikke alt er som det skal være. Men den generelle situasjonen er økning i jordmordekningen, de fødende er mer fornøyde. Og det blir tryggere å føde. Det er hovedbildet.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Forstår Bunadsgeriljaen

I går rapporterte NRK om bunadskledde kvinner som rodde fra Smøla til Kristiansund med en høygravid kvinne i båten, for å protestere mot nedleggelsen av fødeavdelingen.

– Hva tenker du om kvinnene som demonstrerer i bunad?

– Jeg forstår veldig godt engasjementet i Kristiansund for fødetilbudet der. Når fødetilbudet skal samles, må det sikres en forsvarlig følgetjeneste for dem med lang reisevei. Arbeidet med å slå sammen fødeavdelingene er nå stoppet, og styret skal behandle saken på ny 15. mai. Det er også en diskusjon på Helgeland. Lokalt er det mange som ønsker ett felles sykehus, med stor uenighet om hvor akuttsykehuset skal ligge. Det arbeidet er ikke ferdig, sier han.

– Det foregår ingen aktiv sentralisering av Sykehus-Norge. Den skjedde på 1990-tallet og på 2000-tallet. Nå er strukturen lagt, og det er ingen planer om store sentraliseringer, heller ikke på fødeavdelinger, sier Bent Høie.

Les også: – Jeg ble en mor uten barn