Innenriks

Statsministerens kontor slår tilbake mot SV-kritikk

Statssekretær Rune Alstadsæter ved Statsministerens kontor gir svar på tiltale etter kritikken fra SVs Torgeir Knag Fylkesnes.

Gardermoen  20190315.
Statsminister Erna Solberg  sin pressekonferanse  under Høyres landsmøte.
Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Fylkesnes’ påstander om at PR-bransjen styrer informasjonen til Stortinget, er feil. Jeg synes det er leit at en stortingsrepresentant fremmer så mange udokumenterte påstander, skriver Alstadsæter i en e-post til Dagsavisen.

Dagsavisen har bedt om et intervju med statsministeren for svar på kritikken, men får svar fra Solbergs statssekretær.

Han er lite interessert i å kommentere karakteristikkene fra Fylkenes, men tar til motmæle mot eksemplene Fylkesnes lister opp. (Se faktaboks.)

– Jeg har ikke behov for å delta i SVs polemisering, skriver Alstadsæter, som kommer med følgende gjennomgang av de sakene Fylkesnes peker på.

HER ER BAKGRUNN FOR SAKEN: SVs Torgeir Knag Fylkesnes med knallhard kritikk av regjeringen: – Demokratiet forfaller

Wara-saken:

– Dialogen i denne saken har hovedsakelig vært direkte mellom statsministeren og Wara, men SMK har også hatt kontakt med Waras venner, som var sammen med familien de første dagene.

Brein-Karlsen-saken:

– Flere tidligere politikere fra både denne regjeringen og den rødgrønne regjeringen har gått til konsulentjobber i privat næringsliv. Alle har måttet forholde seg til de til enhver tid gjeldende reglene for karantene og saksforbud.

Innstramming av innsyn i offentlige dokumenter:

– Forslaget som var på høring sommeren 2018 handler ikke om innsyn i statsministerens eller andre topplederes kalendere, men om innsyn i offentlig ansattes kalendre, for eksempel i Nav og i barnevernet. Når det gjelder statsministeren står sikkerhetshensyn i veien for at det kan gis innsyn i alle detaljer om hva statsministeren gjør.

Nordlaks-konsesjonene:

– Jeg viser til Freibergs svar til Stortinget om at han ikke var kjent med støtten fra Nordlaks til de nevnte fylkespartier mens han var statssekretær i Olje- og energidepartementet. Det er derfor ikke holdepunkt for Knag Fylkesnes påstand.

Siv Jensens hytteleie

– Siv Jensen har gitt grundig skriftlig svar til Stortinget. Bruken av hytta bygger på et regulært privat leieforhold, og Jensen har opplyst at hun ikke har mottatt en gave eller annen form for ytelse.

Black box-saken:

– Black Box har får mer penger av denne regjeringen, ikke mindre.

SSB-saken:

– Siv Jensen har svart grundig på spørsmål om denne saken i høring på Stortinget. Sivilombudsmannen mottok informasjonen han etterspurte.

HER ER BAKGRUNN FOR SAKEN: SVs Torgeir Knag Fylkesnes med knallhard kritikk av regjeringen: – Demokratiet forfaller

Objektsikringssaken:

– Vi har svart Fylkesnes’ påstander om feilinformasjon i denne saken mange ganger nå. Hvis det fortsatt er informasjonen i budsjettet for 2016 han viser til, ble den rettet opp i alle senere proposisjoner og meldinger til Stortinget.

Innsynsnekt:

– Jeg kjenner ikke til at det er avdekket en økning i antall saker der pressen eller andre nektes innsyn. Regjeringen har ikke fremmet forslag om Sivilombudsmannens innsynsrett, men har sendt på høring forslag om å lovfeste dagens praksis om at Sivilombudsmannen ikke har innsynsrett i regjeringsnotater. Den praksis ble også fulgt da SV satt i regjering.

KrF avviser på sin side Fylkesnes’ påstander om at regjeringsveivalget påvirket partiet i objektsikringssaken.

– Fylkesnes vet utmerket godt at han skyter langt over mål med denne kritikken. Jeg forstår at han har et markeringsbehov nå, men dette er så langt unna sannheten som man kan komme. De som kjenner saken, vet godt at KrF skilte skarpt mellom Riksrevisjonens rapport og spørsmålet om regjeringsdeltakelse, svarer parlamentarisk leder i KrF, Hans Fredrik Grøvan.