Innenriks

Frykter «en omveltning av norsk arbeidsliv»

Det er satt av tre måneder til rettssaken om retten til fast jobb og bruken av selvstendig næringsdrivende som starter i dag. Fagforbundet kaller saken «en av de største og viktigste arbeidslivssakene» på lang tid.

Det som startet som en klassisk arbeidslivsdisputt om rettighetene rundt fast jobb, kan bli til en prinsipiell kamp om norsk arbeidsliv og EØS-avtalen.

I dag starter rettssaken i Oslo tingrett der 24 medarbeidere i Aleris har gått til sak mot sin arbeidsgiver for retten til fast jobb, og godene som følger med fast stilling. De har til nå blitt hyret inn som kontraktører eller selvstendig næringsdrivende hos Aleris Ungplan & BO, der de har jobbet som omsorgsarbeidere blant annet med rusbrukere og psykisk syke.

Som kontraktører får de ikke pensjon, sykelønn og overtidsbetalt. Nå krever de til sammen 35 millioner i etterbetaling.

Leder i Fagforbundet, Mette Nord, varsler om dramatiske endringer i norsk arbeidsliv, hvis rettssaken mot Aleris ikke vinner fram.

– Aleris-saken er en av de største og viktigste arbeidslivssakene i norsk rett på årevis. Saken handler om hvorvidt arbeidsfolk skal ha rett til å være arbeidstakere som er beskyttet av arbeidsmiljøloven, eller om de i realiteten skal tvinges til å være selvstendig næringsdrivende uten rettigheter, sier leder i Fagforbundet, Mette Nord.

Les også: Konsulent eller omsorgsarbeider? Slik er hverdagen til Bjørn, som har saksøkt Aleris

Kan gå mot EØS

Det er Fagforbundet som har tatt saken til retten for de 24 medarbeiderne og fagforeningsmedlemmene.

Hun tror EØS-støtten i Fagforbundet kan utfordres hvis dommen setter norsk arbeidsrett til side på grunn av EØS-avtalen.

– Hvis EØS-avtalen blir brukt for ikke å etterkomme våre krav, vil dette få store konsekvenser for norsk arbeidsliv. Det vil være en omveltning av norsk arbeidsliv. Det har blitt en veldig viktig prinsipiell sak, sier Nord til Dagsavisen.

En slik dom vil også røre ved Fagforbundets syn på EØS-avtalen. Allerede har Fellesforbundet, som den nest største fagforeningen i LO, varslet motstand mot avtalen som sikrer norsk handel med EU, men som også innebærer at Norge følger store dele av EUs lovverk uten å få være med å utvikle lovene.

– Hvis en bruker EØS-avtalen som brekkstang for å endre norsk arbeidsliv, skal vi ikke se bort fra at motstanden mot avtalen kan vokse også i Fagforbundet, sier Nord.

Erik Sandøy, leder i Aleris Omsorg Norge, sier saken ikke har noe å gjøre med EØS-avtalen. Han mener saken heller ikke handler om prinsippet om fast stilling eller om arbeidsmiljøloven.

– Denne saken handler ikke om å omgå verken arbeidsmiljølov eller prinsipper om fast ansettelse. Rettssaken handler om å klargjøre retningslinjer for bruk av selvstendig næringsdrivende konsulenter, som ikke er omfattet av arbeidsmiljøloven, i utføringen av enkelte oppgaver innen psykisk omsorg i Norge. Ikke noe mer, ikke noe mindre, skriver Sandøy i en e-post til Dagsavisen.

Det er usikkert hvor mange arbeidere som i dag brukes som konsulenter i stedet for å ansettes. I dag bruker Aleris Ungplan og BOI bare rundt 14 prosent selvstendig næringsdrivende konsulenter innen psykisk omsorg, ifølge Erik Sandøy.

Han understreker at fleksibiliet er viktig for brukerne.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Vil få konsekvenser

Anders Underthun ved Arbeidsforskningsinstituttet ved OsloMet sier saken er prinsipielt viktig.

– Dette er en viktig prinsippsak for det norske arbeidslivet, og vil påvirke rettspraksis for hvordan lignende saker blir behandlet framover, sier Underthun til Dagsavisen.

Han understreker at også den politiske oppmerksomheten rundt saken er viktig.

Det har vært økt debatt rundt det såkalte «løsarbeidersamfunnet» og økt bruk av korttids- og midlertidige kontrakter.

Det har blant annet ført til at det 1. januar 2019 trådte i kraft nye og strengere regler for utleie av arbeid, etter at opposisjonen med støtte av KrF stemte gjennom et forbud mot såkalte nulltidskontrakter, altså der ansatte i bemanningsbyråer står uten lønn mellom oppdrag, i tillegg til at bare bedrifter med tariffavtale får leie inn arbeidskraft.

Les også: Usannsynlig allianse mot sosial dumping

Dette er saken

* Rettssaken mellom 24 av Fagforbundets med­lemmer og velferdsselskapet Aleris Ungplan & BOI i Oslo ting­rett starter i dag, og skal vare til 4. april.

* De 24 er knyttet til Aleris som selvstendig næringsdrivende, men mener de har krav på ansattrettigheter som ferie og overtidsbetaling.

* Saksøkerne krever i snitt etterbetalt over en million kroner fra Aleris.