Innenriks

Færre godstog på norske skinner

Nå kutter både CargoNet og Green Cargo i antallet godstog. Det betyr enda flere lastebiler på veiene.

Samferdselsminister Jon Georg Dale fikk overlevert en modell av et godstoglokomotiv av forbundsleder Rolf Ringdal i Norsk Lokomotivmannsforbund, under gårsdagens møte. Også de store godstogene har det blitt færre av. Det fraktes nå mindre gods på jernbane enn for ti år siden, ifølge Lokmannsforbundet.

I går gikk det siste godstoget fra Åndalsnes, i og med at Green Cargo satte sluttstrek for sin aktivitet på Raumabanen. Det skjer bare to år etter at Cargolink ga opp å kjøre godstog på samme strekning på grunn av manglende lønnsomhet.

Det at Green Cargo kaster inn håndkleet, betyr om lag 6.600 flere vogntog på E136 neste år, ifølge Åndalsnes Avis.

CargoNet halverer antallet godstog på Sørlandsbanen, av økonomiske årsaker, med virkning fra denne helgen.

Det innebærer rundt 5.000 flere trailere på E18 neste år, ifølge Rolf Ringdal, leder av Norsk Lokomotivmannsforbund. Han mener framtida for miljøvennlig godstransport på jernbanen nå ser svært mørk ut.

Les også: Statsråd Dale: - Vi skal ikke være pionerer

– Går ned med 30 prosent

– Kombinerte transporter som omfatter blant annet containere, går nå ned med omtrent 30 prosent fra og med denne helgen, konstaterer Ringdal.

21. september advarte NHO Logistikk og Transport i en artikkel i Dagsavisen, om at Norge står i fare for å bli et land uten godstrafikk på jernbane. Nå gjentar Ringdal denne advarselen.

– Strakstiltak må på plass hvis godstransporten på jernbane skal overleve fram til regjeringens godspakke på 18 milliarder kroner får effekt om fem til ti år. Det viktigste nå er en miljøstøtteordning på 150-200 millioner kroner årlig. Det mener en samlet bransje, inkludert Spekter og NHO, påpeker Ringdal.

Dette fikk også samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) klar beskjed om da han besøkte Lokomotivmannsforbundets lederkonferanse i går.

– Det er ingen tvil om at det er en veldig krevende situasjon for gods på jernbane, sier Dale.

– Derfor har vi en klar satsing gjennom godspakken i Nasjonal transportplan, og nå gjør vi også de siste vurderingene for en støtteordning for overføring av gods fra vei til jernbane.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Fortsatt like urolig

– Mange ønsket denne støtteordningen allerede i statsbudsjettet for 2019.

– Utredningen om dette ble ikke ferdig i tide til det, og vi vil være sikre på at vi gjør ting som virker, svarer Dale.

– Kan det komme en støtteordning neste år?

– Det må vi komme tilbake til. Men det er allerede en rekordsatsing på jernbane i statsbudsjettet for 2019, så handlingsrommet er der, påpeker samferdselsministeren.

Dale tilføyer at han ikke har noen tro på «quick-fix»-løsninger i form av enkle og relativt sett billige tiltak. Han vil i stedet trenge «dypere ned i materien» for å finne ut hva som må til for å styrke godstrafikken på jernbane.

Ringdal synes det er positivt at Dale kom til lokførernes lederkonferanse for å lytte.

– Hva slags tanker gjør du deg nå, etter møtet med Dale?

– Jeg er fortsatt like urolig for godstrafikken. Noen konkrete tiltak ser vi ikke.

Les også: Fersk laks og bananer før mennesker

Kutter på fire baner

CargoNet nøyer seg forøvrig ikke med kutt på Sørlandsbanen. Også på Nordlandsbanen, Dovrebanen og Bergensbanen blir det færre godstog nå, selv om reduksjonen er desidert størst på Sørlandsbanen.

– Det er korrekt at vi reduserer våre avganger på Sørlandsbanen med 50 prosent, men kapasiteten reduseres med cirka 30 prosent. Årsaken til det er at vi setter inn noen lengre tog enn de vi har kjørt i 2018, forklarer HR- og kommunikasjonssjef Anna Svanberg.

For alle de fire nevnte banene samlet, reduseres kapasiteten med 10-15 prosent, ifølge henne.

– CargoNet ønsker svært gjerne å kjøre mer, men vi må ha de riktige forutsetningene for å få det til. Bedrede politiske rammebetingelser og en støtteordning til samlasterne for å velge bane framfor vei, er noe av det vi mener vil kunne bedre våre forutsetninger, forteller Svanberg.

Les også: Norges største godstransportør på bane gjør store kutt