Innenriks

Rødt lys for bedre jernbane

Nei og atter nei. Slik svarer de nordiske regjeringene på konkrete forslag fra Nordisk råd om å styrke jernbanetilbudet over landegrensene i Norden.

Den tilbakemeldingen er ikke noe Nordisk råd slår seg til ro med.

– Nordisk råd er ikke tilfreds med svaret fra regjeringene. Parlamentarikerne kommer derfor til å be om å få treffe ministrene fysisk for å få snakke om sakene, opplyser seniorrådgiver Johan Lindblad i Nordisk råds sekretariat.

Les også: Bare seks av ti EU-borgere mener togene er punktlige nok

– En død arm

Mange ivrer for et bedre grenseoverskridende jernbanetilbud i Norden. Så sent som torsdag møtte over 80 personer opp til strategikonferansen «Raskere jernbaner Norge-Sverige», som ble arrangert i Oslo av Norsk-Svensk Handelskammer.

– Hvorfor en slik konferanse, styreleder Kai Eide i Norsk-Svensk Handelskammer?

– Det er viktig for regionens attraktivitet, vekst og konkurranseevne at vi hekter oss på det som skjer lenger sør i Europa, som det dansk-tyske Fermern-prosjektet. Hvis vi blir hengende etter, blir Oslo-Göteborg en død arm i et infrastrukturnett som blir stadig sterkere utbygd. All erfaring viser at bedre jernbane fører til betydelig økonomisk vekst og til flere arbeidsplasser. Også analyser av prosjekter for strekningen Oslo-Stockholm viser at de er lønnsomme, svarer Eide.

Saken fortsetter under bildet. 

###

Kai Eide. Foto: NTB Scanpix

Les også: – Vi vil ikke påsta at Go-Ahead dumper prisene, men det skal bli interessant å få prøvd dette

– Uutnyttet

Nordisk råd har en tilsvarende tro på at et bedre nordisk jernbanetilbud vil få stor positiv effekt.

– De nordiske statsministrene har erklært at Norden skal være verdens mest integrerte region. På mange måter ser det allerede slik ut. Transportområdet er likevel ikke et slikt område. Der finnes det ennå et stort uutnyttet potensial, heter det i forslaget de nordiske regjeringene fikk fra Nordisk råd tidligere i år.

– Norden har til sammen drøyt 26 millioner innbyggere, men en økonomisk styrke som er likeverdig med Russland, Brasil og Canada (...). De nordiske landene er dessuten hverandres viktigste handelspartnere. Handelen innad i Norden tilsvarer mer enn handelen med Kina, India, Russland, Brasil, Storbritannia, Frankrike og USA til sammen. Samtidig er de nordiske økonomiene sterkt avhengig av eksport og dermed av god kommunikasjon. Det gjelder for tunge råvarer (fisk, malm, tømmer/papirmasse), men også for slike varer som små og mellomstore virksomheter (som utgjør over 85 prosent av alle virksomheter i Norden) trenger å få fraktet til sine kunder, heter det videre.

Blant de 15 anbefalingene Nordisk råd sendte til de nordiske regjeringene, finner vi disse:

* Et nytt nordisk ministerråd for transportspørsmål.

* Et nordisk fond som blant annet kan finansiere planer om transportinfrastruktur over riksgrensene.

* At de de nasjonale transportplanene synkroniseres.

* At dobbeltspor Oslo-Göteborg inkluderes i transportplanene til Norge og Sverige.

* Felles planlegging av utbygging av havner og jernbaneforbindelser primært for godstransport nord i Norge, Sverige og Finland.

Les også: Ble slaktet i undersøkelse – får kjøre tog i Norge

– Utilfredsstillende

Johan Lindblad i Nordisk råds sekretariat betegner svaret fra de nordiske regjeringene som «överlag otillfredsställande».

Av svaret går det fram at det ikke er aktuelt med verken et nordisk ministerråd for transport eller et nordisk transportfond.

Forslaget om å synkronisere transportplanene blir møtt med en uforpliktende formulering om at dette er noe «man bør kunne ta opp i passende bilaterale sammenhenger».

Responsen på ønsket om dobbeltspor Oslo-Göteborg er blant annet at «den svenske regjeringen har til hensikt å ta et initiativ til en dialog med den norske regjeringen».

Når det gjelder godstransport på bane i nord, vises det til at Sverige har foreslått overfor EU-kommisjonen å forlenge stamnettkorridoren Middelhavet-Skandinavia fra Stockholm til både Narvik, Oslo og finskegrensen.

Ingen av de øvrige 15 anbefalingene til Nordisk råd blir varmt omfavnet av de nordiske regjeringene.

Det er forøvrig den svenske regjeringen som har svart Nordisk råd på vegne av de nordiske regjeringene, i og med at Sverige i år har lederskapet i Nordisk ministerråd.

Mer fra Dagsavisen