Innenriks

Frykter KrF avsporer mulig mistillit

Solberg-regjeringen risikerer mistillitsforslag fra Stortinget på saken om terrorsikring. KrFs veivalg kan imidlertid påvirke hvor sterk kritikken blir.

SV og Rødt frykter at den pågående prosessen om veivalg i KrF får innvirkning på hvordan Stortinget reagerer etter riksrevisjonsrapportene som har avdekket til dels alvorlige mangler i regjeringens arbeid med å sikre samfunnet mot terror.

Begge partiene har snakket høyt om et mulig mistillitsforslag. Overfor Dagsavisen har Ap-leder Jonas Gahr Støre tidligere ikke avvist mistillit. Senterpartiet sitter enn så lenge på gjerdet.

I sentrum står KrF. Partiets mann i komiteen, Hans Fredrik Grøvan, har gått hardt ut og anklaget regjeringen for «å sminke virkeligheten». Overfor Dagsavisen i forrige uke sa Grøvan på spørsmål om mulig mistillit at «vi lukker ingen dører».

– Jeg er redd for at det forstyrrer behandlingen av en veldig alvorlig sak, som bør bli behandlet med det største alvor. Diskusjoner om hvor det parlamentariske grunnlaget kommer til å ligge, er helt irrelevant for den saken vi behandler i komiteen. Men jeg er redd for at det får en indirekte påvirkning, sier SVs Torgeir Knag Fylkesnes.

LES OGSÅ: Regjeringen feilinformerte – må ha visst at sannheten var en annen

– Vil være en tragedie

Fylkesnes minner om at det er kontrollkomiteens oppgave å gå prinsipielt til verks, og ikke politisere sakene den behandler.

– Jeg forventer at denne saken behandles på en skikkelig måte, uavhengig av hvilket flertall man er en del av. Det er kontrollkomiteens rolle, sier han.

I går ble det avholdt en tredje høring i saken – denne gangen for lukkede dører. Rødt-leder Bjørnar Moxnes fikk ikke delta under høringen, men har fått tilgang til den delen av Riksrevisjonens rapport som var unntatt offentlighet, og som altså var tema for høringen som foregikk bak låste dører.

– Denne saken er alvorlig. Ifølge Riksrevisjonen kan det i ytterste konsekvens føre til fare for liv og helse. Med tanke på det alvorlige bakteppet, så vil det være en tragedie hvis KrF lar partipolitiske hensyn overstyre vurderingen av saken. Men vi må stole på det Grøvan har sagt, sier Moxnes, men henvisning til intervjuet Grøvan ga til Dagsavisen sist uke.

Der fikk Grøvan følgende spørsmål:

– Du vil beholde Solberg som statsminister og fortsette i opposisjon. Kommer ditt syn på retningen videre for KrF til å påvirke hvordan du vurderer objektsikringssaken?

– Det håper jeg jo ikke. Min ærlige inngang til saken er at vi må få fakta på bordet. Det har vært mitt utgangspunkt hele veien, og jeg håper at jeg er der – det er hvert fall min intensjon. Jeg synes det ville være veldig uheldig om mitt syn på samarbeid skulle influere mine vurderinger og konklusjoner i saken. Heldigvis skal jeg ikke gjøre det alene, jeg skal gjøre det sammen med stortingsgruppa. Så jeg frykter ikke det, sånn som jeg tenker nå i hvert fall. Det er ikke en tanke som har slått meg, svarte KrFs mann i kontrollkomiteen da.

LES OGSÅ: KrF kan gå inn for mistillit mot regjeringen: – Det som skjerper dette, er at vi nå har to rapporter fra Riksrevisjonen og vi har to høringer. Likevel mangler vi en oppfølging fra regjeringen på et høyt prioritert område, sier KrF-topp

«Svært alvorlig»

Rødt-lederen reagerer på påstanden som de siste ukene ofte er brukt som argument mot at KrF skulle forlate den borgerlige favnen, og søke samarbeid med Sp og Ap – nemlig at det ikke ligger en sak i Stortinget som kan felle regjeringen.

– Det er litt underlig at det sies at det ikke ligger en slik sak i Stortinget i dag. Hvis ikke disse manglene, og svikten i stats- og samfunnssikkerheten, er nok for å felle en regjering, da vet ikke jeg, sier Moxnes.

I to rapporter har Riksrevisjonen gitt flengende kritikk for deler av Solberg-regjeringens beredskapsarbeid: Det er til dels alvorlige mangler både innenfor politiets og Forsvarets arbeid med sikring av egne bygg og de samme etatenes arbeid med å kartlegge og planlegge for hvilke sivile bygg de skal sikre med personell i en krisesituasjon.

Riksrevisjonen karakteriserer situasjonen som «svært alvorlig», som i ytterste konsekvens innebærer fare for liv og helse. I rapporten understrekes alvoret på denne måten:

«Justis- og beredskapsdepartementet og Forsvarsdepartementet har ikke ivaretatt sitt overordnede ansvar for samfunns- og statssikkerheten.»

I kjølvannet etter terrorangrepet 22. juli 2011, konkluderte Gjørv-kommisjonen med at norske myndigheter sviktet. Arbeidet med sikring av viktige bygg og installasjoner er deler av myndighetenes svar på det.

LES OGSÅ: Her kan sikkerheten svikte: Vann- og strømforsyning, olje- og gassinstallasjoner og datasentraler