Innenriks

Åpen strid på rådhuset

Et nytt, tredje varsel mot Inga Marte Thor­kildsen anklager henne – og byrådsleder Raymond Johansen – for brudd på taushetsplikten.

Av: Bjørn S. Kristiansen og Aslak Borgersrud

Et nytt, tredje varsel mot Inga Marte Thor­kildsen anklager henne – og byrådsleder Raymond Johansen – for brudd på taushetsplikten.

Samtidig bekreftet byrådslederen fra talerstolen i Oslo rådhus i går at skoledirektør gjennom 18 år, Astrid Søgnen, er bedt om å tre til side – men at hun nekter.

LES OGSÅ: Varslingssaken mot skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) vekker gamle saker til live: – Det er tredje gang Kontrollutvalget vil diskutere om Thorkildsen er skikket til jobben som byråd

Eskalerer

Dermed eskalerer konflikten mellom Utdanningsetaten i Oslo kommune, og byrådet – først og fremst ved skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV).

Under en orientering i spørretimen onsdag, redegjorde byrådsleder Raymond Johansen (Ap) for det nye varselet.

Hvem som har sendt inn varselet er ikke kjent, og i motsetning til de to foregående varslene mot Thorkildsen, handler dette varselet om skoledirektøren.

– Varselet omhandler påstand om brudd på taushetsplikt om innholdet i avholdte møter med utdanningsdirektøren og om opplysninger i offentlig journal, sa Johansen.

LES OGSÅ: Dette er sakene som kan skape problemer for byråd Thorkildsen: I det alvorlige varselet anklages hun for en rekke klare lovbrudd

Annen stillig

– Saker som omhandler byrådens og ansvarlig byrådsavdeling forhold til utdanningsdirektøren og Utdanningsetaten, og spekulasjoner rundt disse relasjonene de siste ukene, gjør at jeg nå finner det riktig å bekrefte at byråden for oppvekst og kunnskap har initiert en dialog med direktør i Utdanningsetaten om overgang til en annen stilling i kommunen, fortsatte han.

Til Dagsavisen skriver Søgnen i en tekstmelding at hun er kjent med Johansens redegjørelse. Hun avslår imidlertid å kommentere.

– Jeg kommenterer ikke mitt arbeidsforhold, skriver Søgnen.

I spørretimen i dag bekreftet Johansen at Søgnens advokat sendte et brev til kommunen 20. september, med opplysning om at Søgnen ikke ønsker ytterligere samtaler med sin arbeidsgiver om å gå over i en annen stilling.

Johansen varslet at kommunen, dersom Søgnen ikke frivillig går over i en annen stilling, må «vurdere hvilke alternativer man har».

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Varsling og lekkasje

Møtet Johansen sikter til der Søgnen ble informert om at hun ikke lenger er ønsket som skoledirektør, men kan få fortsette i en annen stilling, ble avholdt torsdag 6. september. Johansen viste også til at han 7. september møtte Søgnen, etter hennes anmodning, om det samme temaet.

Det er klart at det første varselet mot Thorkildsen ble sendt til Oslo kommunes varslingsmottak på kveldstid samme dag som Søgnen og Johansens møte. Det er også klart at varselet ble lekket til Aftenposten samtidig – flere dager før varselet ble mottatt og registrert av kommunen.

• Tirsdag 11. september mottok det kommunale varslingsmottaket i Oslo kommune et varsel mot skolebyråd Inga Marte Thorkildsen fra flere direktører i ledergruppa rundt Astrid Søgnen. Klokken 22.06 samme kveld sendte Aftenposten ut nyhetsvarsel om Thorkildsen-saken.

• Onsdag 12. september slo Aftenposten stort opp varselet under tittelen; «Varslere om Oslos skolebyråds oppførsel: Skremmende. Nedverdigende. Ydmykende». Aftenposten skriver blant annet at «Arbeidsmiljøet til ledergruppa i Utdanningsetaten er uholdbart og går ut over arbeidsglede, helse og daglig trivsel». Dette skal ifølge avisen skyldes «utilbørlig oppførsel» fra skolebyrådens side i kontaktmøter med etaten.

LES OGSÅ: Høyres gruppeleder i Oslo bystyre Eirik Lae Solberg er klar: Skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) kan ikke fortsette i rollen mens varselet mot henne behandles

Krevende for Johansen

– Det er til sjuende og sist jeg som har mulighet til å konkludere i en sak hvor byråden er utpekt av meg, sa byrådslederen under spørretimen i Oslo rådhus.

Det har kommet sterk kritikk, både fra varslerne da de sendte inn sitt andre varsel, og fra opposisjonen i rådhuset på at Johansen selv skal konkludere i saken mot Thorkildsen.

Det siste varselet, som ble sendt til varslingsmottaket tirsdag denne uka, kan bidra til å gjøre Johansens avgjørelse om selv å avgjøre varslingssaken mot Thorkildsen enda mer krevende å forsvare – nettopp fordi de som har varslet også retter anklagene om brudd på taushetsplikten mot Johansen.

Under spørretimen stilte Høyres Eirik Lae Solberg (H) spørsmål om Johansens forhold til taushetsplikten.

– Opplysninger om at en leder er bedt om å gå over i en annen stilling er ikke taushetsbelagt, svarte byrådslederen på Solbergs spørsmål.

– Om jeg greier i detalj å finne ut om hvem som lekker til hvem, det veit jeg ikke. Men jeg skal gjøre en grundig informasjonsinnhenting, la han til.

Mer fra Dagsavisen