Innenriks

NATO-styrker stanses av dårlig jernbane

I forkant av den store NATO-øvelsen Trident Juncture er det brukt millioner av kroner til å ruste opp jernbanen. Likevel er flere strekninger fortsatt i for dårlig stand til at Forsvaret kan bruke dem.

Bilde 1 av 6

Fram til øvelsen Trident Juncture med over 40.000 soldater fra mer enn 30 land avsluttes i november, vil det gå om lag 200 transporter med militært materiell på jernbanen. Mange av togene vil være mellom 400 og 450 meter lange, men det er også snakk om tog fra Europa som vil være lengre enn dette.

Les også: Nato-øvelse kan påvirke DAB- og mobilnettet

Ønsket mer jernbane

Opprinnelig var ønsket til både NATO og Forsvaret at enda flere tanks, lastebiler, andre kjøretøy og annet utstyr, skulle fraktes med jernbane i stedet for på vei. Ganske snart innså man i samråd med Bane NOR, at dette ikke lot seg gjøre av hensyn til den ordinære person- og godstrafikken, men også fordi infrastrukturen stedvis er for dårlig.

– Det er noen strekninger som ikke holder mål fordi de ikke er sterke nok. Dette handler både om sviller og fundamentering. Det kan heller ikke utelukkes at noen bruer er for lave, opplyser Otto A. Breivik, leder for samfunnssikkerhet i konsernstaben i Bane NOR.

– For at Forsvaret skal kunne få sitt materiell på og av togene på flere steder, er det også behov for å forbedre infrastrukturen ved flere stasjoner, tilføyer han.

dårlig egnet: «Mange militære kjøretøy er ikke veldig godt egnet for vanlig vei og nordiske forhold», påpeker Forsvaret. Forsvaret ber derfor bilister og fotgjengere om å vise ekstra aktsomhet under den kommende NATO-øvelsen. FOTO: TORGEIR HAUGAARD/FORSVARET

«Mange militære kjøretøy er ikke veldig godt egnet for vanlig vei og nordiske forhold», påpeker Forsvaret. Forsvaret ber derfor bilister og fotgjengere om å vise ekstra aktsomhet under den kommende NATO-øvelsen. Foto: Torgeir Haugaard/Forsvaret

Les også: Fråtset i burger og pizza for å slippe militærtjeneste

Utbedringer

Dette er gjort ved fem stasjoner i forbindelse med Trident Juncture:

* Hell stasjon i Trøndelag.

* Rena stasjon i Hedmark.

* Elverum stasjon i Hedmark.

* Rolvsøy stasjon i Østfold.

* Røros stasjon i Trøndelag.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Her har vi forbedret infrastrukturen ved å forsterke og forlenge perronger og bygge faste og mobile ramper som kan tåle de 62 tonnene en Leopardtank veier. Det er snakk om investeringer for til sammen cirka 10 millioner kroner, forteller Breivik.

– Forsvaret er fornøyd og vi er fornøyd. Vi ser på dette som investeringer i et lengre perspektiv, også knyttet til sivil beredskap og krisesituasjoner, for eksempel hvis det blir behov for å frakte brannvann eller gravemaskiner med jernbanen.

For Forsvaret er det å bruke jernbane fordelaktig på flere måter.

– I forbindelse med planleggingen av transport av materiell inn i området for øvelsen, har Forsvaret i tett samarbeid med Statens vegvesen og Bane NOR sett på hvordan vi sammen kan minimere belastningen på sivilbefolkningen, opplyser Ivar Moen, senior talsmann ved Forsvarets operative hovedkvarter.

Les også: Slik utnyttet Norge finanskrisen (DA+)

– Minimere risiko

– Det planlegges med at det tyngste materiellet blir fraktet med tog. Dette for å minimere risiko og belastning på veiinfrastrukturen, fortsetter Moen.

Forsvaret har inngått avtaler med kommersielle operatører som DB Cargo, Grenland Rail og Green Cargo for å få fraktet tanks og annet materiell med jernbane. For flere av selskapene er det trolig snakk om etterlengtede oppdrag etter som det er tøffe tider for bransjen. Som Dagsavisen har skrevet tidligere, har den største aktøren i Norge, CargoNet, varslet kutt i både årsverk og rutetilbud på grunn av økonomiske utfordringer.

Moen er tydelig på at jernbane er vel egnet for Forsvarets behov.

– Jernbane er en effektiv måte å frakte mange store og tunge enheter på samtidig, påpeker han.

– I Europa er nok tog en viktigere transportmetode enn det vi er vant til å Norge. Det er også viktig for Norge å øve på bruk av tog for å opprettholde vår kompetanse på dette området. Sikkerhet er også et viktig aspekt ved å velge jernbane, fortsetter Moen.

Les også: Flere seriemordere før

– Totalforsvaret

Otto A. Breivik i Bane NOR understreker at de samme strenge sikkerhetskravene som stilles ved ordinær frakt av gods, også vil gjelde under NATO-øvelsen. Det er for øvrig ikke noe nytt at militært materiell fraktes med jernbane i Norge.

– Daglig går det transporter med Forsvaret, ved at de bestiller transport av en av de elleve aktørene på markedet, opplyser Breivik.

Slik konsernsjef Gorm Frimannslund vurderer det, er Bane NOR en viktig del av det norske totalforsvaret – den samlede militære og sivile innsatsen fra en nasjon i krise.

– Vi har til daglig ansvar for jernbanens infrastruktur og har dermed en viktig sivil rolle ved transport av mennesker og materiell i en alvorlig situasjon.

Mer fra Dagsavisen