Innenriks

Posten skal fram – på lastebil

Posten Norge sender 70 prosent av sine brev og pakker med toget. Nå kan lastebiler overta deler av denne frakten, i strid med politikernes ønske.

Bakgrunnen er varslede kutt i både bemanningen og rutetilbudet til CargoNet, som er Norges største transportør av gods på jernbane, fordi selskapet sliter med lønnsomheten.

Posten Norge, på sin side, er Norges største kjøper av godstransport på bane.

– Det er på det rene at dersom tilbudet fra CargoNet blir redusert, er vi også nødt til redusere vårt tilbud til våre kunder. Det er uheldig, sier pressesjef John Eckhoff i Posten Norge.

– Blir det mer gods med lastebil i stedet?

– Ja, det øker og sannsynliggjør mulighetene for at gods på bane vil tape for veitransport. En nedleggelse av togtilbudet til Kristiansand, vil i sin helhet bli erstattet med lastebil, svarer Eckhoff.

Les også: Fersk laks og bananer før mennesker

46 milliarder forsendelser

Mandag var Posten Norge i møte med CargoNet for å bli orientert om situasjonen som har oppstått.

Dagsavisen skrev om CargoNets problemer første gang 31. august, og har siden pekt på hvilke konsekvenser reduksjonen i rutetilbudet kan få, i flere artikler.

PostNord, som distribuerer 5,3 milliarder brev og andre forsendelser hvert år, opplyste 10. september at «vi vil måtte flytte inntil 30 prosent av godset over på bil».

Eckhoff kan så langt ikke tallfeste hvor mye av Posten Norges brev og pakker som kan bli flyttet fra bane til vei.

– Det mener vi er for tidlig å si noe om. Det er avhengig av hvilke løsninger CargoNet kommer med og dialogen med våre kunder.

I fjor håndterte Posten Norge rundt 700 millioner adresserte sendinger og om lag 44 millioner pakker.

– Vi ønsker i samarbeid med de ulike leverandørene å legge til rette for, og øke, gods på bane. Endringene i CargoNet vil etter vårt syn gjøre dette arbeidet vanskeligere, påpeker Eckhoff.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Fra midten av desember

Det vil ikke drøye lenge før det kan bli enda flere lastebiler på veiene enn hva som allerede er tilfellet.

– Reduksjonen i rutetilbudet vil skje fra midten av desember 2018, opplyser HR- og kommunikasjonssjef Anna Svanberg i CargoNet.

– Er det riktig at dere kommer til å legge ned hele tilbudet til Kristiansand?

– Nei, vi kommer ikke til å legge ned hele tilbudet til Kristiansand. Vi kommer til å opprettholde Kristiansand som et tilbud til våre kunder, men vi reduserer antallet avganger til og fra Kristiansand, svarer Svanberg.

Hun tilføyer at CargoNet nå er i daglig dialog med sine kunder vedrørende kuttene i rutetilbudet, men hun vil ikke gå i detalj om dem.

– Vi ønsker per nå ikke å gå ut med hvor mange avganger som forsvinner, og heller ikke hvordan reduksjonene i rutetilbudet arter seg, sier Svanberg.

Saken fortsetter under bildet.

ber om tiltak: Pressesjef John Eckhoff i Posten Norge. FOTO: BIRGER MORKEN/POSTEN NORGE

Pressesjef John Eckhoff i Posten Norge. Foto: Birger Morken/Posten Norge

Les også: Lastebiltopp heier på jernbanen

– Lastebilene vinner

Helt siden 1990-tallet har det vært et mål for politikerne å styre mest mulig langtransport på vei over til sjø og jernbane. I stedet gikk utviklingen i feil retning i perioden 2010-2015, viser en rapport Riksrevisjonen la fram i februar.

Fiaskoen forklares med mangel på både aktiv styring og effektive tiltak.

– Å få til en overføring til sjø og bane krever en mer styrt og samlet strategi med oppfølging og tiltak som virker. Statsråden har ikke vært fantasifull for å innfri dette målet, fastslo riksrevisor Per-Kristian Foss da rapporten ble presentert.

7. september spurte Dagsavisen samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) hva han vil gjøre med problemene i CargoNet. Svaret var: vente.

Hva han vil vente på? Jo, konklusjonene til et arbeidsutvalg som regjeringen har nedsatt og på at tiltak i Nasjonal transportplan skal begynne å få effekt. Det kan ta tid.

John Eckhoff i Posten Norge har derimot klare svar på hva som må gjøres.

– Lastebilene har vært vinner på bekostning av en miljøvennlig løsning med gods på bane, og dette vil fortsette hvis vi ikke får sterke, statlige, økonomiske virkemidler på plass. I tillegg må infrastrukturen forbedres slik at framføringstiden reduseres og punktligheten og regulariteten økes. I dag er det slik at persontransport prioriteres, noe som gjør at overføring av gods fra vei til bane går saktere enn ønskelig. Avgiftsøkningen de siste årene har forsterket den negative utviklingen og konkurransen mellom bil og bane er ytterligere svekket. Alt i alt fører det til at det er mindre lønnsomt å benytte bane for våre kunder.

Les også: SV vil gjøre det dyrere å kjøre lastebil

61 prosent av Postens utslipp

* Posten Norge reduserte sine utslipp av klimagasser med 6 prosent i 2017, sammenlignet med 2016.

* Det tilsvarer 26.565 tonn CO2-ekvivalenter, går det fram av Posten Norges bærekraftrapport for 2017.

* Veitransport utgjorde 61 prosent av utslippene i transportleverandørleddet til Posten Norge i fjor.

* Fergetransport sto for 19 prosent av utslippene, flytransport for 17 prosent av dem, mens togtransporten bare var ansvarlig for 3 prosent av utslippene.

* Posten Norge jobber hardt for videre kutt i sine utslipp. Blant annet er det slik at konsernet har Norges største el-kjørepark.

* Da årsrapporten for 2017 ble skrevet bestod den av cirka 1.200 elektriske kjøretøy, fordelt på 518 elmopeder, 511 elbiler og 150 eltraller.

* Konsernet har også 93 biogasskjøretøy i Stavanger, Oslo, Jevnaker og Skien.

Mer fra Dagsavisen