Lastebiltopp hyller jernbanen

Norsk Lastebileier-Forbund rykker ut til forsvar for mer gods på jernbane.

 

Tirsdag kunne Dagsavisen fortelle at CargoNet, som er Norges største transportør av gods på jernbane, har store problemer. Om lag hvert tiende årsverk skal fjernes og rutetilbudet krympes på fire av seks strekninger.

Dette er noe som vil få store konsekvenser for blant annet transportselskapet PostNord.

– Vi vil måtte flytte inntil 30 prosent av godset over på bil. Det rammer særlig turer til Trondheim og Bodø, opplyser kommunikasjons- og markedsdirektør Ole A. Hagen.

Den som måtte tro at admnistrerende direktør Geir A. Mo i Norges Lastebileier-Forbund fryder seg over dette, tar skammelig feil.

– NLF er for at langreisende gods i størst mulig grad fraktes på bane eller sjø, understreker Mo.

Les også: Fersk laks og bananer først?

– Vi synes det er trist

Dette begrunner han på følgende måte:

* – Hele næringen sliter med stadig større rekrutteringsutfordringer, og mer gods på bane og sjø, på de lange strekkene, vil kunne avhjelpe dette.

* – Jernbane egner seg for volumtransport over lange avstander, typisk bulk, tømmer og container.

* – Vi har også klima- og miljøutfordringer som skal møtes, og i det perspektivet er det også gunstig å få mer av de lange transportene bort fra veien og over på bane og sjø. Ikke minst gjelder dette transportene av gods inn og ut av Norge.

Når det gjelder situasjonen CargoNet har havnet i, har derfor Mo følgende å si:

– Vi synes det er trist dersom konkurranseevnen til norsk jernbanestransport svekkes.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Norske arbeidsplasser

Mo mener videre at mer gods på jernbane inn og ut av Norge, vil få flere positive ringvirkninger.

– I dag bidrar måten denne transporten skjer på, med lavpristransporter fra øst, at vi får mange halvfulle og til dels tomme vogntog inn i landet, som kun er her for å konkurrere i et for dem lukrativt innenlandsmarked. Det tjener verken miljøet, trafikksikkerheten eller norske arbeidsplasser, sier Mo.

All denne lovprisingen av jernbanen betyr likevel på ingen måte at Mo har forkastet det gamle munnhellet om at «uten lastebilen stanser Norge».

– Jernbanen egner seg godt til volumtransport over lengre avstander, men ingen slår lastebilen når det gjelder fleksibilitet og effektivitet, påpeker Mo.

Og før godstogene har avgang og etter at de ankommer bestemmelsesstedet, er det også lastebilene som må trå til.

– Det vil uansett være behov for en lastebil i hver ende for å foreta nødvendig distribusjon, minner Mo om.

I realiteten gjør lastebilene stadig mer enn å videredistribuere gods som kommer med jernbanen. I februar konstaterte Riksrevisjonen at veitransporten har økt i volum og styrket sin konkurranseevne på pris, tid og fleksiblitet.

– Når jernbanen taper mot lastebilen er ikke det et uttrykk for mangel på behov for jernbanens tjeneste, men at den rett og slett ikke greier å være konkurransedyktig nok, kommenterer Mo.

For at jernbanen skal bli mer jevnbyrdig med lastebilen må det både gjøres noe med kapasiteten og leveringstidene, er hans oppfatning.

– Det er ikke kapasitet nok, i form av spor og plass, til at godset kommer fram på konkurransedyktig tid og pris, registrerer Mo.

Les også: Dale vil vente på råd

– Annus horribilis

I PostNord frykter de at godstrafikken med jernbane skal bli ytterligere svekket i tiden framover.

– Det vi nå gjør (ved å flytte gods over på bil) vil gi enda lavere inntekter hos CargoNet og dermed øker faren for ytterligere kutt i tlbudet. Flere vil måtte gjøre som oss, advarer Ole A. Hagen.

De varslede kuttene i CargoNet kommer etter allerede svært utfordrende måneder for PostNord, som bruker begrepet «annus horribilis» om 2018.

– Det har vært en meget krevende vinter med meget svak regularitet fra togselskapenes side. Til nå har punktligheten vært på 70 prosent. Bane Nors mål er 90 prosent punktlighet for godstogene i Norge. Punktligheten har aldri vært bedre enn 81 prosent. Dette sliter på kundeforholdet, sier Hagen.

– Trengs det strakstiltak?

– Det må gis en driftsstøtte til togselskapene i en oppbyggingsfase, inntil strukturelle tiltak som investeringer i linjene, krysningsspor, terminaler med mer får effekt.

 

CargoNet i knipe

* CargoNet er Norges største aktør innen gods på jernbane med om lag 70 prosent av markedet.

* CargoNet har 17 terminaler for å håndtere transport av gods i Norge og Sverige.

* Selskapet, som er 100 prosent eid av NSB, omsatte for i overkant av 1 millard kroner i fjor.

* Nå skal om lag 50 av 440 årsverk fjernes, og rutetilbudet på fire av de seks strekningene selskapet opererer på, blir redusert.

* Kuttene får størst konsekvens for Dovrebanen og Sørlandsbanen, men også Bergensbanen og Nordlandsbanen blir berørt.

* Administrerende direktør Erik Røhne sier at   «det over tid har vært krevende å drive godstrafikk på jernbane lønnsomt» og at «vi er bekymret for at togets konkurransekraft mot vei forringes i årene framover.»