Innenriks

Vil pålegge bedrifter å kurse langtidssykemeldte

For å få ned sykefraværet må IA-bedrifter og regjeringen betale for etter- og videreutdanning av ansatte som sliter, mener Aps arbeidslivsutvalg. Også LO krever kursing.

– Vi må være villige til å vurdere nye grep når sykefraværet fortsatt er høyt til tross for stor innsats, sier Arild Grande.

Han leder Arbeiderpartiets arbeidslivsutvalg, som om et par uker skal levere sine forslag til hvordan Ap kan blåse nytt liv i arbeidslivspolitikken.

Ett av forslagene går ut på å gjøre avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) enda mer forpliktende enn i dag. Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) har tidligere åpnet for å skrote hele IA-avtalen i sin nåværende form.

– Kompetanseheving må inn i framtidens IA-avtale. Når folk blir syke eller ikke opplever mestring på jobben, må det være det første man ser på og ikke det siste, som i dag. Her må det være et tettere samspill mellom Nav, utdanning og helse, i samarbeid med ledelse og ansatte, sier Grande.

Les også: Ap har fått 3.300 forslag til ny politikk fra grasrota

Ber bedriftene bla opp

Helt konkret ser han for seg at ansatte som strever med helsa, både de som er i jobb og de som allerede er sykmeldte og har vært det en stund, så raskt som mulig skal få tilbud om etter- og videreutdanning og annen relevant kompetanseheving gjennom arbeidsgiver – og gjerne i arbeidstiden.

Grande mener bedriftene selv og regjeringen må gå sammen om å betale for dette utdanningsløpet.

– Vi trenger flere arbeidsgivere som er villige til å investere i sine ansatte, men vi trenger også at myndighetene er med og bidrar. Det er det som er så fint med IA-avtalen, for gjennom den kan regjeringen bidra med stimuleringsmidler, sier Grande.

Grande er sterk i troen på at kursing av ansatte vil få ned sykefraværet og hindre at flere blir avhengige av arbeidsavklaringspenger (AAP) eller andre støtteordninger fra Nav.

– Fremfor en ensidig diskusjon om kutt i sykelønn og kostnader ved ordningen som vi har sett fra høyresiden ønsker vi å legge inn et nytt sentralt element som vi tror faktisk vil bidra til at færre blir syke av jobben og at flere kan jobbe lenger, sier Grande.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Nådde ikke IA-målet

Ett av hovedmålene i dagens IA-avtale var å redusere sykefraværet med 20 prosent sammenlignet med første kvartal 2001, da den første avtalen ble inngått. Men ifølge en rapport som ble lagt fram tidligere i år, har man knapt kommet halvveis til målet 17 år senere.

Den nåværende IA-avtalen utløper ved årsskiftet og partene er nå i dialog om en ny. LO er representert gjennom andre nestleder Roger Haga Heimli.

Heimli forteller at LO støtter Ap-utvalgets forslag om kompetanseheving, men at de foreløpig ikke har trukket noen konklusjoner om hvem som skal betale for det.

– Vi ønsker ikke at mangel på kompetanse skal føre folk ut i sykdom eller forårsake langvarig fravær, særlig i en tid med hurtig teknologisk utvikling. Så vi har med oss kompetansesporet, men har ikke diskutert hvordan det skal finansieres, sier Heimli.

På spørsmål om han tror arbeidsgiversiden vil kunne gå med på kompetansekravet, svarer Heimli at han opplever at det «ikke er blitt negativt mottatt».

Les også: NHO beskylder Ap for å undergrave trepartssamarbeidet

– Arbeidsgivernes ansvar

Arbeidslivsdirektør Nina Melsom i NHO ønsker ikke å kommentere Ap-utvalgets forslag og viser til at partene nå skal snakke sammen, men skriver i en e-post til Dagsavisen at hun opplever at bedriftene generelt er gode på kompetanseheving.

– Det går an å gjøre noe med sykefraværet. NHOs medlemsbedrifter har nådd IA-målet, men vi ser at særlig kommunene henger etter, skriver Melsom.

Arbeidsminister Anniken Hauglie hadde ikke anledning til å la seg intervjue mandag, men Dagsavisen har fått tilsendt følgende kommentar til Ap-utvalgets forslag fra statssekretær Christl Kvam:

– Det er enighet mellom partene i trepartssamarbeidet om at det er de som står utenfor arbeidslivet er det myndighetene som har ansvaret for, mens de som er ansatt er arbeidsgivernes ansvar. Vi er nå i en prosess med partene om en eventuelt ny IA-avtale, og regjeringen er opptatt av et godt og nært samarbeid med partene for å løse viktige samfunnsutfordringer, som økt inkludering i arbeidslivet.

Les også: – Dette tallet burde interessere Ap

Nyeste fra Dagsavisen.no: