4 av 10 velgere usikre på hvem som har best politikk for de ledige

Hvilket parti er best på økonomisk trygghet? Fire av ti kan ikke svare. Det burde interessere Arbeiderpartiet, sier valgforsker.

 

28,5 prosent av de spurte mener Arbeiderpartiet har best politikk for å sikre økonomisk trygghet ved ledighet. Bare åtte prosent mener Høyre er partiet som best sikrer økonomisk trygghet ved ledighet, mens 11,2 prosent svarer SV. Men langt flere – hele 38 prosent – vet ikke hvilket parti som er har best politikk. Det kommer fram i YS' arbeidslivsbarometer, som blir lagt fram under Arendalsuka i morgen.

At så mange ikke vet, viser potensial for alle partiene, men spesielt Arbeiderpartiet, sier valgforsker Anders Todal Jenssen ved NTNU i Trondheim.

Jenssen mener det er oppsiktsvekkende at så få velgere har gjort seg opp en mening om hvilket parti som har best politikk når det gjelder arbeidsledighet.

– Andelen som ikke har en oppfatning er oppsiktsvekkende høy og burde interessere flere partier, men særlig Arbeiderpartiet, skriver Jenssen til Dagsavisen.

Kronikk: Fake news og svenskesug i sykelønnsdebatten

Ap høyest

Nestleder i Arbeiderpartiet, Hadia Tajik, er absolutt interessert, men er mest opptatt av at det tross alt er Arbeiderpartiet som har høyest tillit i spørsmålet om økonomisk trygghet under ledighet. For slik var det ikke høsten 2017.

– Jeg merker meg at det er mange som er usikre på hvilket parti de mener er best i disse viktige spørsmålene. Det får vi ta med oss. Vi skal mobilisere de som ikke har bestemt seg ved å vise fram at vi har den beste politikken for vanlige arbeidsfolk, sier Tajik til Dagsavisen.

Under stortingsvalget i 2017, da Ap gjorde et historisk dårlig valg, viste en gjennomgang gjort av valgforskerne Johannes Berg og Rune Karlsen ved Institutt for samfunnsforskning at Ap hadde mistet mye av eierskapet til sine tradisjonelt sterke saker som arbeidsliv og sysselsetting. I 2017 fikk Arbeiderpartiet velgernes tillit på eldreomsorg, mens flere oppga at de hadde høyere tillit til både Venstre og Høyre når det kom til økonomi, industri og sysselsetting. «Selv om over 30 prosent pekte på Ap som partiet med best sysselsettingspolitikk i 2017, var nedgangen fra 2009 dramatisk. Da mente over seks av ti at Ap var best», skriver Berg og Karlsen.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Fornøyde folk

Noe av grunnen til at så få vet eller har informert seg om hvordan partiene forholder seg til økonomisk trygghet under arbeidsledighet, kan ha å gjøre med at de aller fleste av oss er ganske fornøyde med både lønn, arbeids og livskvalitet: Ifølge YS’ barometer sier 47 prosent av de spurte at de er svært eller rimelig fornøyde med lønna de har i dag, mens bare 25 prosent skulle ønske de tjente noe eller vesentlig mer. Hele 79 prosent sier de er svært eller ganske fornøyd med jobben de har i dag.

De spurte har også blitt bedt om å rangere livskvaliteten sin fra 1-10, der 0 er svært misfornøyd og 10 er svært fornøyd. Flest, 26 prosent, har valgt åtte for å beskrive hvor fornøyde de er med livet om dagen. Ti prosent har gitt full pott og svart ti poeng, mens 1,1 prosent har svart 0.

Les også: Solbergs regjering bankes grønn og blå

 

Arbeidslivsbarometer

Hvilket parti er best på økonomisk trygghet ved ledighet?

* Vet ikke: 38 prosent

* Arbeiderpartiet: 28,5 prosent

* SV: 11 prosent

* Høyre: 8,5 prosent

* Rødt: 5 prosent

* Frp: 2 prosent

* Venstre, Senterpartiet og KrF: 1 prosent

* MDG: 0,5 prosent

2507 respondenter

Kilde: YS Arbeidslivsbarometer 2018