Innenriks

Statens helsetilsyn reagerer på underrapportering av sykehusdødsfall

Helsetilsynet syns det er bekymringsfullt at bare 3 av 42 dødsfall som kunne vært unngått på St. Olavs hospital, ble rapportert inn og tror ikke det er unikt.

En studie viste nylig at 42 av 1.000 dødsfall ved sykehuset i Trondheim sannsynligvis kunne vært unngått. I situasjoner der sykehus vurderer at ting kunne vært gjort på en annen måte og hvis utfallet har blitt alvorlig, skal hendelsene meldes inn til Statens helsetilsyn. Likevel ble altså bare 3 av de 42 dødsfallene som trolig kunne vært unngått rapportert inn, melder Sykepleien.

Det er uventet lavt, sier seniorrådgiver Bjørn Øglænd i Statens helsetilsyn til Adresseavisen.

Funnet bekymrer også avdelingsdirektør Brynhild Braut i Helsetilsynet, som er nøye med å gi sykehuset ros for å ha gjennomført undersøkelsen og publisert resultatene.

– Det er ingen grunn til å tro at situasjonen er annerledes ved St. Olavs hospital enn andre sykehus. Det skjer en underrapportering ved alle sykehus, sier Braut. (NTB)

Mer fra Dagsavisen