Innenriks

KrF-topp ber om pause i partiets egen reform

Sentralstyremedlem i KrF åpner for å skrote hele reformen om innholdet ikke svarer til forventningene.

REFORMMEKLING: Megler Knut Storberget (i midten) leder meklingen mellom Troms og Finnmark i striden om fylkessammenslåingen i februar i år. Rundt bordet f.v.: Stein Ovesen, fylkesrådsleder i Troms, Willy Ørnebakk, Ivar Prestbakmo, Janne Marie Larsen, Øystein Ruud, fylkesordfører i Finnmark, Ragnhild Vassvik og Lise Svenning.

Av: Jo Moen Bredeveien og Bjørn S. Kristiansen

Om to måneder skal regjeringen legge fram innholdet i regionreformen for Stortinget. Den voldsomme motstanden i Finnmark og Troms gjør at KrF i nord mener reformen bør legges på is fram til det.

– Da får vi vite om regjeringen foreslår å overføre nok oppgaver til fylkene at dette blir en reform med reelt innhold.

Det sier Svein Iversen, som sitter i sentralstyret i KrF, og er leder av Finnmark KrF. Han sitter også på fylkestinget for partiet.

– For der er vi ikke nå?

– Reformen begynte i feil ende, med strukturene, de nye fylkesgrensene. Vi er ikke tjent med at vi får en strukturreform uten innhold. Jeg støtter regionreformen prinsipielt, fordi jeg mener at vi trenger sterkere regioner. Men det krever at regjeringen legger fram en tydelig oppgaveoverføring.

LES OGSÅ: Erkjenner at regionreformen var en hestehandel: – Regjeringen var med på regionreformen fordi vi var med på kommunereformen – vi inngikk en avtale om det

Tydelig nei i nord

Fredag ble det klart at fylkestinget i Troms sa nei til å delta i fellesnemnda som skal forberede sammenslåingen mellom Troms og Finnmark. Det skjer etter at Finnmark i vår nektet å delta i fellesnemnda.

Dermed sendes ansvaret for å slå sammen de to fylkene til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Det er et ansvar kommunalminister Monica Mæland ikke vil ha.

– Jeg forstår at Troms har havnet i en vanskelig situasjon her, og at de ber om hjelp. Men jeg har ingen hjemmel til å hjelpe dem her. Og jeg har heller ikke et ønske om det: Hele reformen handler om å gi fylkene nye oppgaver. Det er ikke departementets ansvar å løse jobben til fylkespolitikerne, sier Høyre-statsråden til Dagsavisen.

Hun har sendt en invitasjon til lederne i Troms og Finnmark fylkeskommune og bedt om et møte.

– Jeg håper det møtet kan finne sted mandag 20. august. Det er viktig å komme videre nå, sier Mæland.

LES OGSÅ: Kommunalministeren kan ikke overta prosessen med å slå sammen Troms og Finnmark: – Fordi vedtaket om sammenslåing ikke er lovlig fattet, mener professor Eivind Smith

Nye oppgaver til nye fylker

Den fastlåste situasjonen er bakteppet når Svein Iversen ber om en pause i reformen. Regjeringen skal, etter krav fra en samlet opposisjon, inkludert KrF, legge fram en vurdering av oppgaveoverføringene til de nye fylkeskommunene for Stortinget.

Det skal skje innen 15. oktober.

– Vi må se om vi er i ferd med å lage mastodonter uten innhold, eller om innholdet i reformen er så omfattende at det vil kreve større enheter. Det var derfor vi tvang regjeringen til å legge fram en oppgavemelding, sier Iversen.

Regjeringen var ikke så begeistret for det kravet, sier han, og legger til:

– Men det var vårt pressmiddel for å unngå en ren strukturfelle. Vi har ment alvor hele veien: Vi vil ha en reform med reell oppgaveoverføring.

Mæland stiller seg uforstående til forslaget om å sette reformen på pause fram til oppgavemeldingen er presentert.

– Jeg skjønner ikke helt hva jeg skal gjøre med et slikt forslag. Arbeidet med reformen foregår ute i fylkene, i fellesnemndene. KrF har også vært med på vedtaket om å gjøre ting i den rekkefølgen vi gjør dem.

Det kommer nok forslag i Stortinget om å gjøre om vedtaket om å slå sammen Troms og Finnmark. Men med det systemet vi har i Norge i dag, vil det minste fylket legge premisset for hvilke oppgaver som kan overføres til de andre, sier hun.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Kan skrote reformen

Om innholdet regjeringen legger fram for Stortinget ikke svarer til forventningene, kan KrF skrote hele reformen.

– Mitt svar på det er ja. Min stemme vil da være tydelig på at innholdet må stå i forhold. Hvis ikke blir det bare en prestisjesak, sier Iversen.

– Men jeg kan ikke snakke for Knut Arild og resten av ledelsen, understreker han.

Dagsavisen vet at det også sentralt i KrF er frustrasjon over regionreformen – især at den nye strukturen ble banket på plass før man begynte å se på hvilke nye oppgaver fylkene skal løse.

LES OGSÅ: Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum vender seg mot KrF for å få bremset regionreformen: – Dette er politikk på sitt verste

– Reformen torpedert

Svein Iversen tror det blir en fylkessammenslåing i nord, til tross for motstanden. Stortingsflertallet har tross alt vedtatt sammenslåingen, sier han.

At Troms sender ballen videre til departementet forandrer ingenting.

– Formelt har jo Mæland en ordre fra Stortinget: Hun skal slå sammen fylkene.

– Hva skjer om fylkene i nord likevel klarer å hindre en sammenslåing?

– Da er reformen torpedert. Det verste scenarioet etter mitt syn er om reformen kjøres videre i hele landet, mens Troms og Finnmark blir stående igjen som to små øyer i nord.

Et slikt scenario er lite trolig – om fylkene i nord består vil det velte hele reformen, tror Iversen.

– Da kan jeg ikke se hvordan oppgaveoverføringen skal finne sted.

– Fordi det minste fylket, Finnmark med sine 76.000 innbyggere, da ikke vil kunne håndtere store, nye oppgaver?

– Ja. Mitt syn sett fra Finnmark er da klart: Jeg vil ikke være for reformen. For da blir det en innholdsløs reform.

Enhetsstaten

Det er et bærende prinsipp i Norge at alle kommuner og fylkeskommuner har ansvar for de samme oppgavene.

Dermed vil et bestående Finnmark effektivt stå i veien for at nye oppgaver kan overføres til fylkene.

– Jeg håper politikerne i Troms og Finnmark innser at de må forholde seg til Stortingets vedtak, og at de setter i gang arbeidet med å slå sammen fylkene. De har bare tida og veien for å komme i mål, det er mye som må på plass. Det kommer nye oppgaver til fylkeskommunene, og de må gjøre seg klare til å håndtere dette. Av hensyn til velgerne, skoleelevene, de ansatte, sier Mæland.

– Har du en sanksjonsmulighet mot Finnmark?

– Nei, det har jeg ikke. Men Finnmark fylkeskommune opphører 1. januar 2020. Politikerne har ansvaret for innbyggerne, elevene, tjenestene, og for å sørge for at det kan gjennomføres valg. Jeg antar de kommer til å ta dette ansvaret.

– Har du vurdert å gå til Stortinget for å spørre: hva gjør vi?

– Nei. Stortinget har fattet sitt vedtak, ved to anledninger. Flertallet ligger fast.

– Er du trygg på at vi har 11 fylker i Norge 1. januar 2020?

– Stortinget har bestemt at slik skal det bli. Jeg ser ingen grunn til at det ikke vil skje. Det er Stortinget som bestemmer dette, og fylkene må forholde seg til Stortingets avgjørelse.

Jeg oppfatter at Stortinget står bak denne reformen, og det er ingen signaler om at det vil endre seg. Det er ingen hemmelighet at jeg ikke har gått i tog for å beholde fylkeskommunen, men jeg er varm tilhenger av å flytte oppgaver fra staten. Og nå har vi bestemt at vi skal ha tre forvaltningsnivåer i Norge. Da må vi sørge for at fylkene blir større og mer robuste, og at de kan ta på seg nye oppgaver, sier kommunalministeren.

– Regjeringen har somlet

KrF må ta sin del av ansvaret for regionreformen.

«Regjeringen var med på regionreformen fordi vi var med på kommunereformen – vi inngikk en avtale om det», sa partiets Geir Toskedal til Dagsavisen tidligere i sommer.

«Vi i KrF mente at vi burde begynt med regionene. Vi begynte i feil ende, vi begynte med kommunene. Oppgavefordelingen måtte gå mest mulig parallelt. Men vi hadde gjort en avtale med de andre partiene om kommunereform og regionreform», sa han videre.

Svein Iversen mener det er den første Solberg-regjeringen som må bære mesteparten av ansvaret.

– Regjeringen satt altfor lenge helt stille, den første Erna-regjeringen gjorde nesten ingenting med denne saken. De er å kritisere for at denne situasjonen er oppstått. Men vi gir dem altså nå rådet: Vent til etter 15. oktober. Da kan reformen forhåpentligvis komme på skinner igjen.