Innenriks

– Dette er tilslørende dobbeltkommunikasjon

Statsråd og Frp-leder Siv Jensen nekter å forholde seg til at partifelle Per-Willy Amundsen snakker spesifikt om innvandrere fra «muslimske land».

Av Bjørn S. Kristiansen og Jo Moen Bredeveien

Nylig avgått Frp-statsråd Per-Willy Amundsen har høstet mye kritikk etter et utspill om at all innvandring fra «muslimske land» bør stanses.

Først et kort tilbakeblikk: «Jeg frykter for at et nytt korstog blir nødvendig», skrev Amundsen på Facebook i 2011.

Da var han innvandringspolitisk talsperson i Frp. Amundsens krigsretorikk mot muslimer hindret ikke statsminister Erna Solberg (H) i å gjøre ham til justis – og beredskapsminister i desember 2016.

Amundsen ble returnert til Stortinget i januar i år, og 22. juli la han ut en tekst på Facebook der han tok til orde for å stanse all innvandring fra muslimske land: «Jeg forbeholder meg retten til å ytre at folkevandringen fra muslimske land bør opphøre, samtidig som jeg vil kjempe mot alle forsøk på å begrense ytringsfriheten og voldsutøvelser for å fremme sitt syn – uansett hva det måtte være».

Skjult oppgjør

Dagsavisen ønsket å intervju både Frp-leder Siv Jensen og Venstre-leder Trine Skei Grande – begge statsråder i Solberg-regjeringen – om saken.

Grande nektet å la seg intervjue om saken, selv om hun på dulgt vis har kritisert Amundsen i et debattinnlegg i Dagbladet – men da som Venstre-leder.

– Vi kan jo se for oss at Venstre tenker at dette har Frp gjort lenge – og det fungerer, sier valgforsker Johannes Bergh til Dagsavisen.

Du kan lese hele artikkelen om Trine Skei Grandes håndtering av saken her: – Venstre ser ut til å ha lært av Frps strategi

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Slik Jensen oppfatter det

Dagsavisen tok kontakt med Frp-leder og finansminister Siv Jensen for å få hennes syn på utspillet til Amundsen, og kritikken mot at han vil stenge ute muslimske innvandrere.

I intervjuet ville imidlertid ikke Jensen forholde seg til at Amundsen spesifikt skrev om innvandring fra muslimske land.

– Hva er din mening om utspillene fra din partifelle og tidligere statsrådskollega om at innvandring fra muslimske land bør opphøre?

– Jeg oppfatter at dette er en del av den pågående debatten om å begrense tilstrømmingen til Norge. Frp har deltatt i den i alle år, og vi har fremmet mange forslag perioden, og det er ingen tvil om at vi ønsker en strengere politikk. Både Per-Willy og jeg har begge fremmet forslag om å stoppe asylinnvandringen til Norge for å få bedre kontroll, og bedre integreringen.

– I dette tilfelle isolerer Amundsen dette til å gjelde muslimer. Hva tenker du om det?

– Jeg tenker at dette ikke er annet enn en pågående diskusjon. Jeg oppfatter det ikke som noe annet når jeg leser kronikken.

Gruppetenkning

– Han har fått kritikk for å bidra til gruppetenkning, ved å peke ut muslimer som én gruppe.

– Jeg oppfatter ikke at det er dét. Per-Willy er helt enig i at vi må ha systemer som tar hensyn til individene. Poenget er at vi gjennom årene har vært opptatt av innstramminger, og fått til det. Det er rekordlav innvandring nå. Jeg ser ikke det problematiske i dette. Frp er opptatt av skille mellom radikal islam og muslimer.

– Synes du Amundsen skiller mellom radikal islam og muslimer i tekstene han har skrevet på Facebook og i Aftenposten?

– Jeg oppfatter det, og jeg mener at dette gjøres større enn det egentlig er.

– Han skriver at han mener at «folkevandringen fra muslimske land bør opphøre». Det er premisset for kritikken han har fått, og det premisset jeg spør deg om.

– Det jeg registrerer at han skriver, er at konsekvensene av at vi har strammet inn ...

– La oss ta sitatene ordrett: Han skriver at det er helt nødvendig å begrense innvandringen fra muslimske land til Norge og Europa, og han skriver så: «Jeg forbeholder meg retten til å ytre at folkevandringen fra muslimske land bør opphøre».

– Jeg oppfatter at det han forsøker å gjøre er å ta til orde for at innvandringen må være kontrollert. Jeg er generelt opptatt av å diskutere tiltak for å stramme inn og begrense tilstrømmingen. Jeg er opptatt av forutsigbare rettigheter for individene gjennom lovgivningen, og det har vi.

– Bevisst strategi

Professor Gunn Enli ved Universitetet i Oslo er ekspert på blant annet politisk kommunikasjon. Hun har fått Jensen-intervjuet til gjennomlesning.

– Siv Jensen er klar og tydelig på budskapet om at Frp vil jobbe for begrenset innvandring, og dermed «on-message» om partiets partiprogram og etablerte profil, sier Enli.

– Jensen er likevel tilslørende i sin kommunikasjon, og unngår å svare direkte på journalistens spørsmål. Hun fremstår som svært bevisst i sin strategi for å omdefinere spørsmålene, og gi seg selv rom til å presentere Frps innvandingskritiske standpunkt på et generelt nivå, uten å gå i noen dialog med det konkrete utspillet eller spørsmålet om det er rimelig å skille mellom ulike religiøse grupper når man snakker om innvandring.

– Dette kan fremstå som dobbeltkommunikasjon fra Frp og et uttrykk for at pariet på den ene siden er et regjeringsparti som er avhengig av å holde seg innenfor en linje som kan forsvares innen rammene av regjeringssamarbeidet, og på den ene siden et mer populistisk parti som ønsker å tydeliggjøre motsetninger.