Innenriks

Tar sikte på mer skogvern

– Tap av natur er et av de største miljøproblemene vi har, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

Bilde 1 av 0

– Så gode!

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) plukker multer i en sommertørr skog et sted i Østmarka. Han er egentlig på vei opp til Kjærringhøgda i Enebakk, der det står et branntårn han kan klatre opp i for å se på utsikten, men det gjelder å stoppe opp litt når mulighetene byr seg.

For Elvestuen har en travel sommermåned foran seg. I løpet av månedens tre første uker har han planlagt:

** To turer til Trondheim, for å møte blant andre Statkraft, Sintef og Enova.

** En reise til Roma, for å delta på klimamøte i Vatikanet

** En reise til Brussel, for å delta på klimamøte og plastseminar.

** Og et tre dagers besøk på Svalbard.

I tillegg kommer naturtypekartlegging i Krogstadelva og elvebefaring i Drammen, et besøk til Moelven industrier i Hønefoss og mottakelse i Selje samfunnshus. Blant annet. Og litt fotball-VM, når det blir tid.

– Juli er travelt, medgir Elvestuen.

Les også: Venstre lovet statlig vern av Ekebergsletta

– Mye historie

En tur i marka får Elvestuen likevel tid til, når friluftsorganisasjonen Østmarkas venner inviterer ham med. Kort tid etter multepausen er han derfor på plass i branntårnet, der han får låne en kikkert og kan skue ut store områder med potensielt verneverdig skog. Hvis alt går etter planen er det dette som skal bli Norges 41. nasjonalpark på fastlandet.

Elvestuen har flere argumenter for at akkurat denne skogen bør bli nasjonalpark:

– Dette er det største, inngrepsfrie skogsområdet på Sør-Østlandet. Her er det ikke veier, og nesten ikke hytter. Det er flekker med verdifulle naturtyper, og mye eldre og gammel skog. I tillegg er det et område med mye historie, sier Elvestuen.

Han trekker også frem viktigheten av representativt vern. Det er et mål å ta vare på alle variasjoner av naturtyper og landskap i Norge, og i dag mangler Norge en nasjonalpark som representerer de lavereliggende skogsområdene på Østlandet.

– Tap av natur er et av de største problemene verden står overfor. Og nesten 50 prosent av alle rødlistede arter i Norge lever i skog, sier Elvestuen.

Les også: – Her må Elvestuen få ut finger'n

Mer vern over tid

Østmarkas venner har lenge ivret for en nasjonalpark i Østmarka. I mars meldte regjeringen at første skritt på veien mot nasjonalpark i Østmarka skal tas.

– Nå utarbeides det faglige grunnlaget. Etter at verneverdiene er kartlagt, vil vi gå videre med å vurdere om det er grunnlag for å gjøre Østmarka til nasjonalpark. Det er en bestemt saksgang, og det skal det være. Å få status som nasjonalpark skal henge høyt, sier Elvestuen.

– Ser du behov for mer vern av norsk natur, i tillegg til Østmarka?

– Ja, det må vi få, over tid. Målet er å ha 10 prosent innen 2020. Vi må også se på marint vern. I dag er det lite sjø som har vernestatus, sier Elvestuen, og legger til:

– Internasjonalt ser vi stadig mer tap av naturtyper, og ulike bestander av dyr går dramatisk ned. Det innebærer at det må komme flere verneområder, legger han til.

Strandryddedagen: – Folk i Norge har våknet opp

Håper på plastavtale

– De neste årene blir avgjørende. Både når det gjelder å begrense klimaendringer, og når det gjelder å stoppe tap av natur, sier Elvestuen.

– Noen prosesser går fort, mens andre ting tar lengre tid. Når det gjelder naturvern, tar det tid før du får et endelig vedtak. Men vern starter når du setter i gang, legger han til.

I tillegg til naturvern, trekker Elvestuen opp klima og plast som de viktigste sakene å jobbe med fremover.

– Det vil komme et forbud mot engangsplast også i Norge, gjennom EU. Så må vi se på om vi trenger egne forbud. Men det tar tid. Derfor er det viktig at vi kommer i gang nå. Jeg har hatt flere møter med næringslivet, for å oppfordre dem til å gå gjennom sin egen virksomhet og se på hvor de kan kutte i plastbruken. Der håper vi å få til en avtale med konkrete mål, med det tar litt tid, sier Elvestuen.

Nyeste fra Dagsavisen.no: