Venstre lovet statlig vern av Ekebergsletta

Nå er Ola Elvestuen (V) blitt klima- og miljøvernminister, men vern av Ekebergsletta er ikke med i regjeringserklæringen. Dette får byråd for byutvikling til å reagere.

I 2017-valgkampen var Ola Elvestuen (V) tydelig på at Venstre ville få til statlig vern av Ekebergsletta. 

Nå har Elvestuen blitt klima- og miljøvernminister, og statlig vern av Ekebergsletta står ikke i regjeringserklæringen. Dette overrasket byråd for byutvikling Hanna Marcussen (Mdg), men hun er fortsatt optimistisk. 

Derfor har hun bedt om et møte med ministeren for å forsikre seg om at det faktisk blir vern av sletta, og for å få fortgang i saken. Møtet skal finne sted 23. august. 

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Grønn lunge i Oslo

Når Dagsavisen møter Marcussen på Ekebergsletta virker hun forhåpningsfull og positiv til møtet. 

– Venstre har jo vært tydelige på at de vil verne området, og det er et flertall i Oslo bystyre for dette, så da jeg tenker at det ikke er så mye å vente på! forteller Marcussen. 

– Hvorfor er det viktig å sikre Ekebergsletta?

Marcussen slår ut armene og viser til det grønne landstrakte landskapet. 

– Det ser man jo selv! Ekebergsletta er et fantastisk stort, åpent og grønt område.

Oslo er en by som vokser og det er stadig press på områder. 

– Området har vært en utrolig viktig grønn lunge, ikke bare for uorganiserte friluftsaktiviteter, men selvfølgelig for Norway Cup. 

Kommentar: Vern Ekebergsletta for alltid (Einy Langmoen, talsperson i Nordstrand Mdg)

Uenige regjeringspartier

I desember 2016 vedtok Oslo bystyre at Ekebergsletta skulle få den strengeste formen for kommunalt vern, og at man skulle søke staten om vern av Ekebergsletta som landskapsvernområde.

Selv om det er et flertall i bystyret som har vedtatt at man ønsker et statlig vern, så må faktisk staten verne det etter kulturminneloven eller naturmangfoldloven. 

Et statlig vern vil si at det er et mye tydeligere signal om at sletta er vernet i uoverskuelig framtid.  

Høyre og FrP var de eneste partiene i bystyret som var imot et statlig vern. 

Det må nok helt klart snakkes internt i regjeringen også, påpeker Marcussen. 

– Hva blir konsekvensene hvis møtet ikke fører til ønsket resultat?

Da må vi bare fortsette å jobbe videre. Det hadde vært veldig synd, for i motsetning til noen andre vernesaker, så er det faktisk et ønske lokalt om å få gjennomslag. Engasjementet fra lokalpolitikere, aksjonsgruppa Ekebergsletta For Alle, og hele 5000 underskrifter for vern av sletta viser at dette har vært en svært viktig sak for mange.

Klima- og miljøvernminister Ola Elvestuen (V). Foto: NTB scanpix

Elvestuen svarer

Ola Elvestuen forsikrer om at vern av Ekebergsletta ikke har blitt glemt etter at han gikk inn i regjeringsposten. 

Det er mye som ikke står i regjeringserklæringen som vi skal jobbe med fremover, poengterer Elvestuen. 

Ekebergsletta er viktig for Oslo og for Norge, og må ivaretas. 

Han peker på at kjernen i debatten om Ekebergsletta handler om at byrådet gikk inn for en utbygging av Ekebergsletta i 2016. Sammen med de borgerlige partiene, utenom Venstre, sikret Ap flertall for full utbygging av Ekeberghallen i tråd med planene til Oslo Idrettskrets og Bækkelaget Sportsklubb. I tillegg vedtok bystyret det strengeste kommunale vernet av Ekebergsletta. 

I Venstre er vi av den oppfatning at å bygge først og verne etterpå er feil måte å drive vern på, skrev han den gang i et debattinnlegg i Nordstrands blad.