Innenriks

Frp: Stem om bomstasjoner

Frp vil ha en folkeavstemning om 53 nye bomstasjoner i Oslo og Akershus.

– En folkeavstemning er en veldig god idé. Jeg vil foreslå dette i forbindelse med junimøtet til Akershus fylkesting, opplyser partiets Vibeke Limi.

– Lite går til vei

– Altfor mange tror at bompengene går til veiprosjekter, men bilistene får lite igjen for bompengene, fortsetter Limi.

– Av det som kreves inn i Oslo, går bare 11 prosent til vei, mens 89 prosent går til kollektivtiltak. I Akershus går 70 prosent til kollektivtiltak. Men er det riktig at bilistene betaler for dette? Det de kollektivreisende betaler inn i Oslopakke 3, er til sammenligning å regne som ingenting.

Også Geir Hågen Karlsen i Oslo Frp, er for en folkeavstemning.

– Jeg støtter et slikt initiativ, og jeg føler meg trygg på at mine kolleger på rådhuset også gjør det. Bilistene får altfor lite igjen for Oslopakke 3, sier Karlsen.

Han møter på Stortinget som vara for Keshvari Mazyar, som igjen møter for Siv Jensen. Der er Karlsen kollega med Morten Stordalen, Frps samferdselspolitiske talsperson. Også han vil la innbyggerne i Oslo og Akershus få si sin mening om Oslopakke 3.

– Jeg henstiller til en folkeavstemning om Oslopakke 3, sier Stordalen.

– Det er så mye av bompengene som bilistene ikke får noe igjen for, fordi pengene i stedet for å gå til veiprosjekter, skal finansiere kollektivtiltak, påpeker Stordalen, i likhet med Limi.

Fikk du med deg denne?:E18-bomsjokk for lastebiler

53 nye bomstasjoner

Stridens kjerne er 53 nye bomstasjoner som er planlagt å komme på plass fra 1. mars neste år. De skal sørge for innkreving av mange milliarder kroner.

– 39 av de nye bomstasjonene er det vi kaller Indre Ring i Oslo, og 14 er på bygrensen mot Romerike og Follo, med innkreving kun for trafikk inn mot Oslo på samme måte som Bærumssnittet i dag.

Det opplyser Terje Rognlien, sekretariatsleder i Oslopakke 3.

De nye bomstasjonene kommer i tillegg til de 20 bomstasjonene som allerede utgjør Osloringen, og Bærumssnittet, de ni bomstasjonene på bygrensen i vest.

– Hvor stor andel av Oslopakke 3 betaler bilistene?

– I overkant av 60 prosent. Da holder jeg investeringer i jernbanen i Oslopakke 3-området utenfor. Med jernbanen inne for 2019, er bompengeandelen 30 prosent i 2019, svarer Rognlien.

– Hvor mange milliarder kroner tilsier dette?

– Cirka 29,5 milliarder kroner for perioden 2008-2018.

– Hvor mye må bilistene betale i bompenger i årene framover?

– Avtalen i 2016 klargjorde at årlige bompengebidrag skal være netto 4,0 milliarder 2016-kroner til prosjekter og tiltak, etter fradrag for løpende nedbetaling av gjeld.

Les også:Slik skal vi få ned dødstallet i trafikken (Dagsavisen+)

– Stenges for biler

Rognlien tilføyer at statens andel etter hvert vil øke som følge av bymiljøavtalen/byvekstavtalen.

– Så «60-prosenten» kan antagelig bli lavere etter hvert, avhengig av forhandlingsresultatet for byvekstavtalene som forventes klargjort i løpet av året, forteller han.

Det beroliger ikke Vibeke Limi i Frp.

– Mange vil oppleve de nye bommene som problematiske og ekstremt kostbare. Det vil ikke minst ramme barnefamilier som må kjøre ungene til trening og andre aktiviteter. I realiteten stenges byen for biler, sier hun.

– Hvilket spørsmål bør folk helt konkret få ta stilling til i en eventuell folkeavstemning?

– De bør få ta stilling til om de mener at det er riktig at byen skal deles opp med bommer, svarer Limi.

– Forhandlingene som ligger til grunn for Oslopakke 3 er noe som folk der ute ikke har fått være med på. En folkeavstemning gir dem mulighet til å si sin mening om innholdet i Oslopakke 3, og om det er rimelig at bilistene i så stor grad skal subsidiere kollektivtrafikken og nye kollektivtiltak.

MDG: Bompengesjokk

I Dagsavisen 7. mai omtalte MDGs stortingsrepresentant Per Espen Stoknes, framtidige bompengesatser på E18 i Vestkorridoren, som et «bompengesjokk». Beregninger utført av Statens vegvesen tilsier daglige bompengeutgifter på opptil 518 kroner for lastebiler som kjører tur-retur Drammen. NRK har tidligere fortalt om bomutgifter på i overkant av 160 kroner dagen for personbiler.

Når det gjelder utbyggingen av E18 i Vestkorridoren, understreker både Stordalen og Limi at de mener den er nødvendig, men samtidig at de synes bomtakstnivået det legges opp til, er altfor høyt.

– Nå må det kuttes kostnader slik at vi kan få en billigere utbygging, uttalte Stordalen om dette til Dagsavisen 7. mai.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

– Innvortes bruk

Tor Bjørklund ved Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, har i mange år jobbet med folkeavstemninger.

– Er bomstasjoner et egnet tema for en folkeavstemning?

– Å stille spørsmål om saken egner seg for folkeavstemning, mener jeg er et galt spørsmål. Det er sjelden det er en saks egnethet som ligger bak kravet om folkeavstemning, starter Bjørklund.

– Einar Gerhardsen uttalte i 1962 at det er få saker som egner seg så dårlig for en folkeavstemning som spørsmål om norsk medlemskap i Fellesmarkedet (EU). Likevel ble han internt i Arbeiderpartiet en pådriver for å avholde en folkeavstemning i 1962, og hans standpunkt vant fram. For Gerhardsen var det hensynet til partiets enhet som var avgjørende. Kravet om folkeavstemning kunne bli en brobygger mellom motstandere og tilhengere – i alle fall på kort sikt, fortsetter Bjørklund.

– Frp har vel ikke noe håp om å vinne fram, men kravet kan være nyttig for innvortes bruk. Beskyldninger om løftebrudd og knefall for bompengetilhengere kan pareres med: Skyld ikke på oss, vi stilte krav om folkeavstemning, men dessverre er det politikere som frykter folket og er villig til å nedstemme et ultrademokratisk krav. Vi har ryggen fri.