Innenriks

Frykter et svekket Norad

Utviklingsminister Nikolai Astrup (H) varsler storreform av norsk bistand. Fagfolk og ansatte er bekymret.

50 år etter at Norad – Direktoratet for utviklingssamarbeid – ble grunnlagt, varsler utviklingsminister Nikolai Astrup (H) dramatiske endringer i norsk bistandsforvaltning. Kort fortalt vil han flytte det aller meste av fagansvar fra Norad til Utenriksdepartementet og gjøre Norad til et mer teknisk organ for utbetaling, kontroll og evaluering. Det skaper reaksjoner i Norad, der de aller fleste er ansatt nettopp som fagpersoner. De frykter at den norske bistandskompetansen vil forvitre.

I dag forvalter Norad mellom ti og elleve milliarder bistandskroner, mens Utenriksdepartementet deler ut resten, altså rundt 24 milliarder.

Les også: «Brende var ikke bare borte fra Norge, men var i stor grad også borte fra utenrikspolitikken.»

Varslet endring

Utviklingsminister Nikolai Astrup (H) sier det ikke bør komme som noen overraskelse på noen: I regjeringens Jeløy-erklæring varsles nettopp en slik reform. Målet er å effektivisere forvaltningen og få enda bedre resultater ut av bistandskronene, sier Astrup til Dagsavisen. Han gir tre hovedårsaker for reformen:

* Pengestrømmen vokser, det krever mer kontroll og styring.

* Det er for mye overlappende arbeid mellom UD og Norad

* Det er for uklare grenser mellom politikk, fag og forvaltning.

Utviklingsministeren legger ikke skjul på at han har savnet fagkompetanse i Utenriksdepartementet. Han har selv ingen utviklingsfaglig bakgrunn.

–  Det er magne dyktige medarbeidere i UD. Men mye av spisskompetansen på mitt felt sitter i Norad, sier Astrup.

I Norads sju etasjer i Bygdøy allé i Oslo er det stor uro blant de rundt 230 ansatte, forteller tillitsvalgt Marianne Haugh i Norsk Tjenestemannslag.

– Det snakkes nesten ikke om annet, sier Haugh til Dagsavisen.

– Dette er dramatiske endringer, sier tillitsvalgt i Akademikerne, Odd Eirik Arnesen.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Får ny arbeidsplass

De spør etter de faglige årsakene til retningen Astrup har valgt seg, og viser til gode resultater på effektivitet i Norad-systemet. Ifølge en rapport fra KPMG i fjor var administrasjonskostnaden lave og effektiviteten høy, sier de tillitsvalgte. Også fagforeningen Parat i Norad stiller seg bak. De er også bekymret for hvordan en kan bygge og holde på bistandskompetanse i UD, der en både bytter tema og geografisk område regelmessig.

– Hva er den faglige bakgrunnen for kursen som nå er satt, Astrup?

– Vi har tatt utgangspunkt i tidligere utredninger og vi har diskutert med miljøer og personer.

– Hvilke miljøer?

– Vi har snakket med mange. Men vi er ikke i mål, dette er bare en begynnelse. Vi skal sette ned en prosjektgruppe for å se på konsekvensene, og inkludere ansatte i Norad og UD. Vi må ha råd og innspill fra dem som har skoen på.

– Nesten alle ansatte i Norad er fagansatte. Mister noen jobben?

– Det er for tidlig å si. Men mange av dem får ny arbeidsplass her. Det kommer også til å bli flytting fra UD til Norad.

– Er dette en langsiktig nedleggelse av Norad?

– Nei. Det er jeg ikke enig i. Det er viktig å huske på at hvordan vi organisere oss er et virkemiddel, ikke et mål i seg selv. Det gjelder også Norad. Det handler om å få best mulig resultater og best mulig faglig kompetanse på området, sier Astrup.

Les også: Vil ha mer business i bistanden

– Ikke praktisk mulig

Flere fagpersoner er kritiske til den retningen som i dag er staket ut. Tidligere fagdirektør i Norad, nå leder i Regnskogfondet, Øyvind Eggen, er en av dem. Han mener det bare er toppdiplomatene i UD som ønsker denne type reform.

Hilde Frafjord Johnson (KrF) var utviklingsminister i 2004, sist en forsøkte med en større reform i utviklingssektoren. Da ble flere Norad-stillinger flyttet til UD, noe som ifølge Johnson selv førte til en forvitring av utviklings- og bistandskompetansen fordi reformen ikke ble fulgt opp i Utenriksdepartementet.

Johnson tror Astrup vil få samme problem. Hun tror ikke det er praktisk mulig å skille teknisk og bistandsfaglig forvaltning.

– Med den kombinasjonen regjeringen foreslår er det fare for at en kan gjøre vondt verre, sier Johnson til Dagsavisen.

Les også: Direktør brukte organisasjonens villa til møtested for å ha sex med unge kvinner

Nyeste fra Dagsavisen.no: