Innenriks

Strødde til Oslo-lufta ble farlig

I dag er det for 11. dag på rad varslet så dårlig luft i Oslo at den innebærer «betydelig helserisiko». Det har aldri skjedd før.

1 av 2

– I alle de årene jeg har fulgt med på disse varslene, kan jeg ikke huske at det noen gang har vært så mange dager med rødt varsel uten opphold, sier Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Jan Bøhler.

– Dette viser at arbeidet for bedre luft og miljø i Oslo bare er i startfasen, understreker han.

Seniorforsker Dag Tønnesen ved Norsk institutt for luftforskning (NILU) bekrefter at situasjonen er unik.

– Jeg tror ikke at det har vært så mange dager i rekkefølge med rødt varsel, etter at Bedre Byluft startet med sin varsling på luftkvalitet.info i 2003, sier han.

Les også: Brage (11) måtte rømme fra oslolufta  (Dagsavisen +)

Også i andre byer

– Hvorfor har luftkvaliteten i Oslo vært så dårlig så lenge nå?

– Årsaken til at det er spesielt mye svevestøv nå, er rask snøsmelting, at været har vært pent og at det er blitt brukt mye mer grus og strøsand i vinter, svarer Tønnessen.

Totalt ble det brukt 38.000 tonn grus for å forhindre glatte veier og fortau i Oslo denne vinteren. Forrige vinter ble det bare brukt 15.000 tonn grus, ifølge Aftenposten.

– Både strøsand og grus er lett knusbar og ender derfor fort opp som svevestøv når den blir liggende i veibanen, forteller Tønnesen.

– Oslo er ikke den eneste byen med rødt varsel for luftkvaliteten. I går gjaldt det også for Bærum, Elverum, Lillehammer, Sarpsborg og Fredrikstad, og i dag er det rødt varsel for Drammen. Er årsaken den samme som for Oslo?

– Vi er nå inne i «svevestøvsesongen» fordi snø og is smelter og alt som er lagret i den som følge av strøing gjennom hele vinteren og bruk av piggdekk, slipper ut, tørker og virvles opp, svarer Christine F. Solbakken, kommunikasjonssjef ved NILU.

– Hvor lenge vil dette fortsette?

– Til det begynner å regne eller til veiene er blitt rengjort, svarer Solbakken.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Utsatte barn

Så lenge rødt varsel gjelder, anbefaler Folkehelseinstituttet at barn med luftveislidelser som astma og bronkitt, og voksne med alvorlige hjertekar- eller luftveislidelser, reduserer utendørsaktiviteten og unngår å oppholde seg i de mest forurensede områdene.

I verste fall kan det bli nødvendig å følge de rådene i flere uker framover, selv om Oslo kommune jobber for fullt for å få stanset flere røde varsler.

– Vårrengjøringen er godt i gang. Det er ventet at det vil føre til en bedring av luftkvaliteten i løpet av kort tid, sier overingeniør Åsne Løseth i Bymiljøetaten.

Hun tilføyer at også «riktige værforhold» kan bidra til en bedring av luftkvaliteten. Mye regn i dagene framover vil dermed være et gode i denne sammenhengen.

– Når skal rengjøringen av gatene være unnagjort?

– Den skal være fullført i hele byen innen 17. mai, svarer Løseth.

HER kan du sjekke når vårrengjøringen av din gate starter.

– Er det ekstra ille i år på grunn av mer strøing enn vanlig?

– Det kan jeg ikke svare på uten å ha sammenlignet med tidligere år, men varslingsklassene ble endret for et par år siden fordi kravene til luftkvaliteten ble skjerpet. Det som var oransje varsel før, kan derfor være rødt varsel nå.

– Likevel innebærer rødt varsel fortsatt en «betydelig helserisiko». Det må man vel forholde seg til?

– Dette er råd utarbeidet av Folkehelseinstituttet og Miljødirektoratet, og de må man forholde seg til.

Aps Jan Bøhler har i en årrekke vært opptatt av farene ved helsefarlig byluft. På Stortinget har han ivret for tiltak som kan bidra til å redde liv. Ifølge Folkehelseinstituttet er det årlig 185 personer som får forkortet sine liv på grunn av dårlig luft i Oslo.

Les også: Kristin isfast i eget hus

– En alvorlig vekker

– Nå har det vært rødt varsel i 11 dager på rad, selv på lørdag og søndag. Flere dager på rad kan det bli, slik værforholdene nå er. Dette bør være en alvorlig vekker for alle dem som mener at miljøpolitikken har gått for langt i Oslo, sier Bøhler.

– De som ønsker en god miljøpolitikk, bør ta dette som en bekreftelse på at det er behov for en slik politikk, fortsetter han.

I det siste er det ikke minst byrådets planer om et bilfritt sentrum i Oslo, inkludert fjerning av flere tusen parkeringsplasser, som har vært gjenstand for mye diskusjon og uenighet. Mens enkelte frykter et dødt sentrum, mener andre at det å fjerne bilene, tvert imot vil gi Oslo nytt liv.

– Lokal luftforurensning på grunn av mye svevestøv handler også om mengden biltrafikk, inkludert elbiler og biler som går på biodrivstoff, påpeker Bøhler.

Byrådssekretær Daniel Rees (MDG) i Byrådsavdeling for miljø- og samferdsel, henviser til svaret fra Bymiljøetaten.

Les også: Dette vårtegnet byr også på dødsulykker

Luftkvaliteten

* Luftkvalitet angis med fire farger.

Grønn: Liten eller ingen helserisiko.

Oransje: Moderat helserisiko for noen astmatikere og personer med andre luftveis- og alvorlige hjertekarsykdommer.

Rød: Betydelig helserisiko for personer med slike diagnoser. Barn med luftveissykdommer, og voksne med det og alvorlige hjertekarlidelser, bør være mindre ute og unngå utsatte områder.

Lilla: Alvorlig helserisiko. Følsomme grupper kan få helse­effekter. Også friske kan oppleve plager. Personer med hjertekar- eller luftveislidelser bør begrense tiden ute og unngå de mest forurensede områdene.