Innenriks

SV om Aps fattigdomsplan: – I 15 år har Ap svart på dette problemet med prat

Ap-leder Jonas Gahr Støre får kritikk fra både høyre og venstre etter at han varslet et manifest mot barnefattigdom.

– Jeg blir så inderlig oppgitt over at Arbeiderpartiets svar på barnefattigdommen er å sette ned enda et utvalg. Vi har kilovis med utredninger om hva som må til for å redusere problemet, sier Audun Lysbakken.

Utblåsningen fra SV-lederen kommer etter at Jonas Gahr Støre gikk ut i Dagsavisen i går og varslet en Ap-reform mot fattigdom.

Han gjorde det klart at Ap fram mot neste års landsmøte vil sette ned et partiutvalg som skal gjennomgå hele sin oppvekstpolitikk på jakt etter bedre politiske svar.

De svarene finnes allerede, mener Lysbakken:

– Fattige familier er fattige fordi de har for lite penger. Vil du at tallene skal gå ned, må du være villig til å øke inntekten til de fattige familiene. Ap har etter så mange år med barnefattigdom ennå ikke bestemt seg, sier Lysbakken og trekker fram tre ting som SV har foreslått:

– Økt barnetrygd, tilbakeføre bostøtten til nivået under den rødgrønne regjeringen og redusere kuttet i barnetillegget for uføre som den borgerlige regjeringen gjennomførte.

Lysbakken påpeker at de to første tingene har Ap sagt nei til, mens de stemte for det siste.

– I 15 år har Ap svart på dette problemet med prat. Så skal vi ha enda mer prat i stedet for å støtte forslagene vi vet vil hjelpe, sier SV-lederen.

• UNICEF og Redd Barna er dypt bekymret for at det blir stadig flere barn som vokser opp i fattige familier. Organisasjonene krever nå at barnetrygden heves betraktelig.

Innvandring gir økning

I dag lever over 100.000 barn i familier med vedvarende lav inntekt. Det betyr eksempelvis at en aleneforsørger med barn i denne gruppen, hadde under 300.000 kroner i inntekt i 2016.

I perioden 2006 til 2016 ble det ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) 34.000 flere barn som lever i fattige familier.

Barn med innvandrerbakgrunn er sterkt overrepresentert i lavinntektsgruppen. Etter 2012 har de utgjort flertallet av alle barn i husholdninger med vedvarende lavinntekt, og denne andelen var på 54,5 prosent i 2016.

Det er økningen i barn med innvandrerbakgrunn i Norge som først og fremst forklarer at antallet fattige barn har økt de siste årene. Men etter 2011 er det også blitt flere fattige barn uten innvandrerbakgrunn: Fra 2011 til 2016 har det her vært en økning fra i underkant av 40.000 til vel 46.000 barn.

– Det er helt avgjørende at introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger må utvikles til å gi folk kompetanse, ikke bare være en haug med kurs som ikke fører til noe. Dersom arbeidslinja skal være reell, må kompetansen være reell, sier Lysbakken.

•  I dag lever over 100.000 barn i fattige familier. – Vi kan lindre, men politikerne må løse problemet, sier Sverre Rusten ved Fattighuset.

– Problemer under teppet

Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) sier hun ikke er imponert over landets største opposisjonsparti.

– Det må iverksettes tiltak som virker. Derfor er det veldig overraskende at Ap, som vanlig, er så utydelige, sier Helleland, og fortsetter:

– De varsler ny politikk, men er utydelige på hva de nye tiltakene skal være – hva den nye politikken skal være. Det eneste Ap er tydelig på, er at det skal koste.

Høyre-statsråden er særlig kritisk til at Støre ikke nevnte størsteparten av økningen de siste årene skyldes innvandring.

– Det er oppsiktsvekkende at Støre unnlater å omtale at økningen er blant innvandrere. Han nevner ikke med et ord at over halvparten av de fattige barnefamiliene er innvandrere. Det er skremmende at han vil skyve problemene under teppet og ikke snakke om dette. Nesten 90 prosent av syriske kvinner i Norge står utenfor arbeid. 70 prosent av de somaliske kvinnene er uten jobb. Det er uten tvil her vi må sette inn innsatsen.

Blant områdene der Støre varslet Ap-innsats i Dagsavisen i går, rettet imidlertid flere seg mot innvandrere. Blant annet målrettede tiltak som «Jobbsjansen», flere tiltaksplasser og styrking av norskopplæring og yrkesretting i introduksjonsprogrammet.

– Useriøst fra en statsråd

– Det er fint at SV og Høyre ser utfordringen, men litt skuffende hvor forutsigbar reaksjonen er fra begge, skriver Støre i en e-post til Dagsavisen.

– For meg understreker det Arbeiderpartiets poeng med at en ny og styrket oppvekstpolitikk på bred front er helt nødvendig. At barnetrygden og økt bostøtte skal løse hele utfordringen, slik SV og Lysbakken ser ut til å mene, er ikke riktig. Økt kontant utbetaling må vurderes i sammenheng med andre tjenester til barnefamiliene og mot kvaliteten og tilgjengeligheten til både barnehage og SFO, skriver Støre.

Om kritikken fra Høyres barne- og likestillingsminister, skriver Ap-lederen det følgende:

– Kritikken fra Høyres Linda Hofstad Helleland kan jo nesten ikke tas seriøst fra en statsråd. Hun kan ikke ha lest budskapet mitt før hun kritiserer. Mitt viktigste poeng er at foreldre må kunne komme i arbeid.

Nyeste fra Dagsavisen.no: