Innenriks

Olemic Thommessen erkjenner fortsatt ingen feil

Den avtroppende stortingspresidenten sier han «har ikke reflektert så nøye over» om han selv har gjort noe feil i byggeprosjektet som vil koste skattebetalerne minst 2,3 milliarder kroner.

Av Bjørn S. Kristiansen og Heidi Taksdal Skjeseth 

Rundt klokken 21 onsdag kveld henvendte KrF-leder Knut Arild Hareide seg til parlamentarisk leder i Høyre, Trond Helleland, med en alvorlig beskjed: KrF har ikke lenger tillit til Høyres stortingspresident, Olemic Thommessen.

Idet KrFs stortingsgruppe trakk sin støtte, mistet Høyre og Thommessen det knappe flertallet som gjenvalgte den omstridte stortingspresidenten da Stortinget trådte sammen igjen etter valget sist høst.

Olemic Thommessen innledet en av sine aller siste økter i stortingssalen torsdag klokka 10 med den dramatiske beskjeden:

– Jeg har fått beskjed om at Kristelig Folkeparti har trukket sin støtte til meg som stortingspresident, og vil selvfølgelig derfor gå av i den rollen. Jeg vil derfor legge til rette for at vi innen kort tid kan få valgt en ny president.

– Veldig vanskelig sak

Kort tid etter møtte Thommessen pressen i vandrehallen. Overfor Dagsavisen kunne han ikke gi noen garantier for at byggeskandalen, som har en foreløpig siste prislapp på 2,3 milliarder kroner, ikke sprekker ytterligere.

– En skal være forsiktig med å dele ut garantier, det viser historien oss. Det ligger en del reserver i disse 500 millionene kronene. Vi får virkelig håpe at vi kan samle oss om å finne en god vei framover, sier Thommessen, med henvisning til den siste 500 millionerssprekken som ble kjent i februar.

– Hva har du gjort feil? Kan du peke på en ting? 

– Det er sikkert flere ting man kunne se på i ettertid. Jeg har ikke reflektert så nøye over det. Det har vært en veldig vanskelig sak i lang tid.

– Kan du peke på en ting? 

– Det har jeg ingen kommentar til, sier han.

• Fikk du med deg denne? Olemic Thommessen tar ikke selvkritikk for byggesprekk: – Vel, det er i alle fall et spørsmål man bør.., jeg kan.., bør grunne over

– Hvordan blir det å gå ned 700.000 i lønn?  

– Det tror jeg nok jeg klarer, det er fortsatt en god lønn på stortinget.

– Burde lønna kuttes, nå som det skal spares inn så store summer? 

– Det har jeg ingen kommentar til, det ligger i lønnskommisjonen, sier Thommessen.

Stortingspresidenten har drøyt 1,6 millioner kroner i årlig lønn - det samme beløpet som statsministeren. En stortingsrepresentant tjener drøyt 928.000 kroner.

LES OGSÅ: Stortingsrepresentantene har hatt en rivende lønnsutvikling. Denne stortingsperioden passerer de 169 representantene én million kroner i lønn

... og denne: Stortingets lønnskommisjon mener stortingsrepresentantene tjener for lite, og må få høyere lønnsvekst enn folk flest

KrF med krass kritikk

Thommessens kritikere i Stortinget, som KrF-leder Hareide og Ap-leder Jonas Gahr Støre, er nøye med å understreke at de i denne saken ikke legger skylden for byggesprekken alene på Thommessen, men at hans avgang handler om at han har det politiske ansvaret.

– Det er en beslutning som vi forstår, og som vi synes er ryddig av presidenten i den situasjonen vi nå står i. KrF har brukt den siste tida godt til å gå grundig inn i en svært alvorlig sak, sier Hareide til pressen i vandrehallen kort tid etter at Thommessen varslet sin avgang.

KrF-lederen retter imidlertid krass kritikk mot den avtroppende stortingspresidenten.

– Situasjonen knyttet til byggesaken var så alvorlig at vi i juni i fjor, gjennom kontroll- og konstitusjonskomiteen, rettet skarp kritikk mot presidentskapet. Og den 16. juni 2017 ble det også vedtatt sju vedtak enstemmig av Stortinget nettopp for hvordan vi kunne få prosjektet på rett kjøl. Som øverste leder for presidentskapet, og dermed for byggeprosjektet, var det nettopp stortingspresidentens ansvar å sørge for at disse vedtakene ble fulgt godt opp. Og vi må dessverre konstatere i ettertid at så har ikke skjedd på en tilfredsstillende måte, sier han.

Ap-leder Jonas Gahr Støre sier at Stortinget så snart som mulig må velge ny president. Han kritiserer Thommessen for ikke å ha trukket seg tidligere.

– Jeg mener avgjørelsen burde vært tatt før, basert på sakens innhold. Men nå er den tatt, og det tar vi til etterretning.

Nyeste fra Dagsavisen.no: