Innenriks

Setter regjeringen sjakk mat

Regjeringen tvinges til å plukke forslag om matkastelov opp av søpla.

Så sent som i fjor høst mente regjeringen at «det ikkje synest å vere nødvendig med ei matkastelov på noverande tidspunkt».

Men nå får regjeringen et spark bak av et flertall på Stortinget.

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag til en matkastelov som omfatter næringsmiddelindustrien og matvarebransjen», er den mildt krydrede ordren fra Ap, Sp, SV, KrF og MDG.

«Loven bør omfatte påbud om å donere all spiselig overskuddsmat til veldedige formål og sekundært til dyrefor, samt påbud om å offentliggjøre nøkkeltall knyttet til matsvinn og reduksjon av matsvinn», utdyper de nevnte partiene.

Dette blir satt på menyen i energi- og miljøkomiteens behandling av avfallsmeldingen.

Les også: Mer mat i søpla

– Fantastisk

– Nå sørger flertallet på Stortinget for at en matkastelov innføres, konstaterer Anja Bakken Riise, leder for Framtiden i våre hender.

– Det er fantastisk gode nyheter for miljøet, matsentralene og ikke minst for alle de menneskene som ukentlig møter opp hos hjelpeorganisasjonene fordi de ikke har råd til å kjøpe egen mat.

I september 2016 lanserte hennes forgjenger, Arild Hermstad, forslaget om en matkastelov i Dagsavisen. Dagen etter varslet daværende stortingsrepresentant Line Henriette Hjemdal, at KrF ville fremme forslag om en slik lov. Dette ble fulgt opp av et stortingsvedtak i januar 2017, som innebar at regjeringen fikk beskjed om å utrede en matkastelov.

Saken tok imidlertid en noe uventet vending da regjeringen, slik blant annet KrF vurderte det, tråkket i salaten ved å skrinlegge forslaget.

Dette var uakseptabelt for partiets stortingsrepresentant Tore Storehaug.

– Vi vil fortsatt ha en matkastelov, varslet han i Dagsavisen i oktober.

– Nå får KrF det likevel som dere vil. Hva har skjedd?

– I fjor høst skrev vi en merknad med andre partier om at vi ikke var fornøyd med regjeringens konklusjon. Regjeringen begrunnet blant annet sitt avslag med at matsvinnet ble redusert med 12 prosent i perioden 2010-2015, men målet var en reduksjon på 25 prosent. Dette viser at frivillige tiltak ikke er nok, svarer Storehaug.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Respekt for mat

Han mener også at regjeringen tar feil når den ikke tror at det finnes nok mottakere til matavfallet.

– Vi fremmet så forslaget om en matkastelov i forbindelse med behandlingen av avfallsmeldingen, og bare regjeringspartiene stemte imot, fortsetter Storehaug.

– Hva slags effekt vil loven få?

– Mindre mat vil bli kastet og mer mat vil gå til veldedige formål og til dyrefor. Dette handler om respekt for mat, en ressurs som ikke alle har like god tilgang til.

– KrF har ment at regjeringen somlet da saken skulle utredes. Frykter dere nå at det kan ta lang tid før loven kommer?

– De kan bare prøve seg!

Les også: Hver 8. handlepose går i søpla

Nyeste fra Dagsavisen.no: