mangler mat: Under valgkampen besøkte statsminister Erna Solberg (H) Blå Kors i Oslo. Der spiste hun lunsj. Nå melder Blå Kors at de har måttet stenge matutdelingen på ett av sine kontaktpunkter i Oslo, primært på grunn av liten tilgang på middagsretter til utdeling. FOTO: TORE MEEK/NTB SCANPIX

Mer mat i søpla

Regjeringen slaktes for at den finner et forslag om å hindre matkasting, uspiselig.

 

– Regjeringen er helt på villspor når den vil skrinlegge arbeidet med en matkastelov for norsk dagligvarebransje, sier leder i Framtiden i våre hender (FIVH), Anja Bakken Riise.

– Det er et gigantisk feilgrep av regjeringen å skrote matkasteloven, mener generalsekretær i Blå Kors, Jan Elverum.

I september 2016 tok daværende FIVH-leder Arild Hermstad til orde for «en matkastelov i tråd med det Frankrike allerede har», i Dagsavisen. Dagen etter varslet stortingsrepresentant Line Henriette Hjemdal at KrF ville fremme et forslag om en slik lov.

– Den vil innebære pålegg om at mat som ellers ville blitt kastet, skal doneres til veldedige formål eller dyrefor, opplyste hun.

Les også: Steike dårlig form

«Ikkje synest nødvendig»

Dette ble fulgt opp av et stortingsvedtak 10. januar.

– Da fikk regjeringen beskjed om å utrede en matkastelov, påpekte Hjemdal til Dagsavisen i juni.

På det tidspunktet begynte hun å bli fryktelig utålmodig, fordi utredningen fortsatt lot vente på seg. I statsbudsjettet får vi forklaringen på det. Her skriver regjeringen nemlig blant annet følgende: «Utgreiinga konkluderer med at det ikkje synest å vere nødvendig med ei matkastelov på noverande tidspunkt.»

Dette begrunnes med at matsvinnet ble redusert med 12 prosent i perioden 2010-2015, og en avtale som matbransjen og myndighetene inngikk i juni, om å halvere matsvinnet innen 2030.

FIVH-leder Riise kjøper ikke den argumentasjonen.

– Skal vi nå målet om å halvere matsvinnet innen 2030, slik regjeringen har forpliktet seg til, trenger vi et forpliktende påbud som pålegger dagligvarekjeder å donere overskuddsmat. Med dagens reduksjonstempo vil vi i beste fall nå en halvering i 2040, sier hun.

Også KrFs Tore Storehaug er mildt sagt misfornøyd.

– Målet var en reduksjon i matsvinnet på 25 prosent i perioden 2010-2015. I stedet gikk det ned med bare 12 prosent. Det viser at vi trenger sterkere virkemidler. Vi vil fortsatt ha en matkastelov slik at maten havner i magen på dem som trenger det og ikke i søpla, sier han.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Stengt matutdeling

Beregninger tilsier at norske dagligvarebutikker fortsatt kaster i overkant av 60.000 tonn spiselig mat hvert år, selv om mange av dem har begynt å donere mat. Blå Kors er blant organisasjonene som trenger maten som kastes.

– I Blå Kors har vi den siste tiden opplevd at tilgangen på overskuddsmat er mindre enn vi har behov for. Spesielt gjelder dette frukt og grønnsaker, men også ulike middagsretter, forteller Elverum.

– De siste månedene har vi på ett av våre kontaktpunkter i Oslo vært nødt til å holde matutdelingen stengt, primært på grunn av lite middagsretter å dele ut, fortsetter han.

Det at regjeringen også fjerner støtten til Matsentralen i neste års statsbudsjett, kommer ikke til å gjøre det enklere for de frivillige organisasjonene som deler ut mat til trengende.

Les også: Maten vi ikke spiser