Innenriks

– Vi vil ikke ha en strøm mot våre grenser

Jonas Gahr Støre (Ap) avviser ikke å opprette mottakssentre i utlandet. Svenskene er skeptiske. – Vi kan ikke sitte her i Norden og bestemme over andre, sier statsminister Stefan Löfven.

Ap-leder Jonas Gahr Støre tror Mette Frederiksen fra hans danske søsterparti har et forslag som er krevende for et land å gjennomføre alene. Det må i så fall skje i et bredt europeiske samarbeid, mener Støre.

Av Marie De Rosa og Sofie Prestegård

Skal de sosialdemokratiske partiene i Norden klare å løfte seg, må de tørre å snakke om det folk er opptatt av: Innvandring.

Slik åpnet Ap-leder Jonas Gahr Støre SAMAK-konferansen for de nordiske sosialdemokratiske partiene og hovedorganisasjonene i Stockholm mandag.

– Verdens asylsystem er i ferd med å bryte sammen, sa Støre, og la til at hovedveien for flyktninger bør være via FNs kvoteflyktningsystem.

Talen fra Støre kom kort tid etter at Aps danske søsterparti, opposisjonspartiet Socialdemokratiet, mandag lanserte et forslag om at det ikke lenger skal være mulig å søke asyl fra dansk jord. I stedet skal såkalte «spontane» asylsøkere sendes til et danskdrevet asylsenter i et tredjeland (se fakta under saken).

– Vi kommer med utspillet fordi vi som resten av det danske samfunnet ser at vi har store utfordringer med integreringen. Det er etter vår oppfatning den største utfordring i det danske samfunnet nå, sa partileder Mette Frederiksen på en pressekonferanse i København mandag, skriver NTB.

Les også: - Asylinnstramminger innføres for å flørte med velgerne, og gi nntrykk av at man gjør noe

– Samarbeid

Støre uttrykte til pressen i går at det er viktig med et åpent sinn, og å tenke nytt rundt et asylsystem som er svært belastet. Men han mener det er vanskelig for et enkeltland å opprette slike mottakssentre alene. Den rødgrønne regjeringen forsøkte i 2011 å opprette mottakssenter i Kabul som Norge kunne returnere asylbarn til. Det lot seg ikke gjennomføre den gangen.

Om flere land går sammen kan det likevel være mulig å gjennomføre noe i praksis, mener Støre. Han understreker at det må skje gjennom «brede europeiske løsninger».

– Men forslag likt det sosialdemokratene foreslår, med mottakssenter i Nord-Afrika, drevet av ett nordisk land, ser jeg ikke som realistisk. Det må eventuelt være som en del av et bredere internasjonalt samarbeid og innenfor rammene av våre internasjonale forpliktelser. Det har vært luftet også her hjemme. Blant annet av UDI-direktøren, sier Støre.

Han mener Norge må støtte landene som tar imot mange, og selv stille opp.

– Men da foretrekker jeg et system med kvoteflyktninger, ikke en strøm mot våre grenser, sier Ap-lederen.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Svensk skepsis

Sveriges statsminister Stefan Löfven er tydelig på at han slår ring rundt asylretten.

– For meg er det viktig å stå opp for den internasjonale asylretten. Og så vet jeg heller ikke hvordan man praktisk skulle kunne samarbeide med andre land om et mottakssenter slik Danmark foreslår, sier Löfven til Dagsavisen.

Dersom et slikt mottakssenter likevel opprettes, mener Löfven det er viktig at det ikke skjer mot mottakerlandets vilje.

– Det forutsetter at de landene er enige om at det er noe de vil gjøre. Vi kan ikke sitte her i Norden og bestemme over andre. For oss er det viktig å holde EU-samarbeidet høyt og at vi er enige om hvordan det skal fungere, sier lederen for det svenske sosialdemokratiske partiet.

Les også: Vil ha strammere yttergrenser

Lunken mottakelse

AUF-leder Mani Hussaini, som også sitter i utvalget som skal utvikle ny innvandringspolitikk for Ap, er ikke begeistret for Socialdemokratiets forslag.

– Mitt førsteinntrykk er at dette ikke nødvendigvis er et godt forslag. For det første er det en menneskerett å be om beskyttelse, og jeg er usikker på om dette forslaget er i strid med flyktningkonvensjonen. Så høres det ut som et dårlig forslag fordi det hemmer integrering. Forslaget innebærer at mennesker som skal få opphold i Danmark ikke får bo i landet i de første to-fire årene, men heller i Nord-Afrika.

– Bruser med fjærene

Gammelt nytt, er justis- og innvandringsminister Sylvi Listhaugs (Frp) dom over det kontroversielle, danske forslaget. Frp foreslo i fjor å opprette mottakssentre utenfor Europa, og dette er også noe EU har diskutert de siste årene, ifølge Listhaug, som synes Arbeiderpartiet de siste dagene har brust med fjærene i asylpolitikken.

– Jeg håper Støre nå lytter mye mer til hans søsterparti i Danmark. Det siste Ap foreslo og gjennomførte på asylfeltet var en liberalisering for afghanske menn uten beskyttelsesbehov. Jeg håper vi ikke får flere slike tilfeller framover, dersom Ap mener noe med å føre en streng asylpolitikk.

Innlegg: Nok er nok, Arbeiderpartiet. Jeg melder meg med dette ut.

Dette foreslår danskene

* Socialdemokratiets partileder Mette Frederiksen la i går fram en ny plattform for innvandringspolitikken.

* Den innebærer blant annet at det ikke lenger skal være mulig å søke asyl fra dansk jord.

* I stedet skal Danmark, helst i samarbeid med andre EU-land, opprette et mottakssenter utenfor Europa. Som eksempel nevnes Nord-Afrika.

* Her vil asylsøkerne få søknadene sine behandlet. De vil altså ikke få midlertidig opphold i Danmark mens de venter.

* De som får innvilget asyl, blir ivaretatt av FN – enten ved at de integreres i det landet mottakssenteret ligger, eller ved at de overføres til en av FNs flyktningleirer. Utgiftene dekkes av Danmark.

* Til gjengjeld mottar Danmark et visst antall kvoteflyktninger gjennom FN.

* Aps danske søsterparti foreslår også å sette et tak på innvandring fra ikke-vestlige land, som årlig skal fastsettes av Folketinget på bakgrunn av hvor mange kommunene mener at de kan ta imot.

* Tallet skal omfatte både flyktninger, personer på humanitært opphold og familiegjenforeninger fra ikke-vestlige land.

Kilde: Socialdemokratiet/NTB

Dagsavisen mener: Ap kom skeivt ut