Innenriks

Får ulv i fanget

Noe av det første ulvevennen Ola Elvestuen (V) må gjøre som miljøminister, er å avgjøre om flere ulver kan skytes.

Alle de 16 ulvene det ble gitt fellingstillatelse til i Osdals- og Julussaflokken i Hedmark, er skutt, men nå tyder mye på at disse flokkene kan ha bestått av fem-seks dyr til, påpeker Merete Furuberg, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

– Det er viktig å ta ut alle ulvene i de to flokkene, sier Furuberg til Dagsavisen.

Sindre Unseth, talsperson for jegerne som har jaktet i Osdalsreviret, mener det samme.

– De har sagt at all ulv i reviret skal tas ut, og vi regner med det står ved lag. De vil nok gi videre tillatelse, uttalte Unseth til Nationen i helgen.

Det avtroppende regimet i Klima- og miljødepartementet har ikke avvist å gi tillatelse til å skyte flere ulver.

– Dersom det fortsatt befinner seg ulver i området etter at kvoten er fylt, kan det bli aktuelt å gjøre en ny vurdering, uttalte statssekretær Lars Andreas Lunde (H) i den samme Nationen-artikkelen.

Les også: Boikotter Norge etter ulvejakt: - Verken jeg eller min familie vil noen gang komme på besøk til Norge igjen

Stoler på Elvestuen

Siri Martinsen, leder i NOAH - for dyrs rettigheter, forventer at Ola Elvestuen nå lukker den døren kontant igjen og sier nei til at flere ulver skal skytes.

– Jeg har møtt Elvestuen mange ganger, og han har uttrykt velvilje til ulven. Vi har så absolutt forventninger og håp om at vi nå får en fagbasert rovdyrpolitikk som følger lover og konvensjoner, og hvor det ikke er snakk om å snike seg rundt disse, sier Martinsen.

Også Venstres program er tydelig på hva partiet mener om ulv. Det nye regjeringspartiet skriver blant annet dette på sine nettsider:

«Alle de store rovdyrene våre er truede arter. Ulven er kritisk truet (...). Venstre vil sikre levedyktige bestander av de fem store rovviltartene jerv, ulv, bjørn, gaupe og kongeørn.»

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Utfordrer loven

Elvestuen har også uttalt seg i sterkt kritiske ordelag om hvordan regjeringen og hans forgjenger, Vidar Helgesen (H), har håndtert ulven i Norge.

Elvestuen har blant annet støttet WWF Verdens naturfonds forsøkt på å stanse ulvejakten med rettslige midler.

– Det regjeringen gjør er utvilsomt å utfordre loven, uttalte han til NTB i den anledning i desember.

Elvestuen har i tillegg vært krystallklar under debatter i Stortinget.

– Ulv hører hjemme i norsk natur. Den ble fredet i 1973. Den er fortsatt kritisk truet av utryddelse på den norske rødlisten for arter. Enhver nedgang i bestandsmål eller ulvesoner vil øke sjansen for at ulv utryddes fra norsk natur, uttalte han i 2016.

Den siste av kvoten på 16 ulver i Osdals- og Julussaflokken, ble skutt sist fredag.

Siri Martinsen advarer sterkt mot fellingstillatelse på flere ulver i området, selv om det er snakk om et lavt antall.

– Problemet med alle fellingstillatelsene, er at de akkumuleres og blir mange til sammen, og at de gjelder en kritisk truet art, sier hun.

Klima- og miljødepartementet opplyser at de så langt ikke har mottatt noen søknad om ytterligere ulvejakt.

Les også: Mener NOAH jukset med ulvetall