Innenriks

Au pair-karantene mot 21 personer i fjor

I 2017 ble 21 personer ilagt karantene for å ha misbrukt au pair-ordningen.

Tallet kommer fra Utlendingsdirektoratets (UDI) au pair-statistikk, som ble lagt fram mandag, skriver Klassekampen. I 2016 ble 29 personer ilagt karantene, mens UDI for tiden vurderer karantene mot 43 personer. Karantenen mot au pair-verter kan vare i inntil ti år.

I fjor ble det gitt 963 au pair-tillatelser, mot 1.181 i 2016.

Hjelpeorganisasjonen Caritas, som driver Au pair-senteret, tror det er mørketall når det gjelder misbruk av ordningen.

I løpet av de siste fem månedene av 2017 registrerte organisasjonen 35 mistrivselssaker, hvorav 15 ble loggført som alvorlige. Videre er 63 saker registrert på økonomi, oftest saker som går på feil i lønnsutbetaling, skatt og feriepenger.

– I de alvorligste sakene anbefalte vi au pairen å kontakte politiet eller UDI, men de fleste ønsket ikke å gjøre det, sier Fernando Baez, juridisk rådgiver ved senteret. (NTB)