Innenriks

– Det er helt tragisk at de ikke får hjelp

Fagfolk som jobber med spiseforstyrrelser mener lang ventetid på behandling er et stort problem.

Mandag skriver Dagsavisen om Stine Bratland som er alvorlig syk, men ikke får plass på seksjon for spiseforstyrrelser, og må være på akuttpsykiatrisk avdeling.

Les saken om Stine Bratvold (22): Den livsfarlige ventetida

– Jeg synes det er helt tragisk at de som har behov for hjelp og er motivert til å få behandling, må vente så lenge. Jo lenger de må vente, jo større er risikoen for at de blir dårligere, sier Jorunn Sundgot-Borgen, professor ved Norges idrettshøgskole og leder for Norsk selskap for spiseforstyrrelser.

Hun mener totaltilbudet er for dårlig i dag.

– Det er fryktelig mange som opplever at de stadig får avslag eller beskjed om å vente lenge når de søker om behandling. Dette er en livstruende sykdom, da er det forferdelig at de må vente.

Les Stine Bratvolds kronikk: Jeg trenger hjelp til å bli frisk

– Mister gnisten

Professoren mener det også er alvorlig siden de som er syke lett mister motivasjonen til å gjøre noe med sin situasjon hvis de ikke får hjelp.

– Vi vet at det tar i gjennomsnitt fem år før personer med spiseforstyrrelser oppsøker helsevesenet. Når de først er motivert eller er så engstelige at de selv eller familien opplever at det er behov for hjelp, må de få det raskt. Får de ikke det, kan de miste livsgnisten eller tenke at de får forsøke å leve med sykdommen.

Sundgot-Borgen opplever at spiseforstyrrelser er et økende problem.

– Det er mye som tyder på at det er en økning i noen av spiseforstyrrelsene. Det betyr at vi må være enda mer på vakt.

Mangel på ressurser

Åse Minde, leder ved Spiseforstyrrelsespoliklinikken på Gaustad, skjønner også godt frustrasjonen til Stine Bratvold og moren. Hun mener ventetida er for lang.

– Felles for poliklinisk behandling og innleggelser, er at ventetida er for lang når pasienten er klar for behandling, eller tilstandens alvor krever akutt hjelp. Fordi spiseforstyrrelser er en tilstand som krever sammensatt og langvarig hjelp for endring, er mangelen på tilbud i høyeste grad et spørsmål om tilførsel av ressurser.

Hun mener det er svært viktig at personer med spiseforstyrrelse får både somatisk og psykisk oppfølging.

– Når vi henviser til en medisinsk avdeling, sørger vi for at pasientene får et tverrfaglig team som kan håndtere de forskjellige sidene av sykdommen.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Varierende kompetanse

Ingunn Aune Hennum, avdelingsleder på avdeling for spiseforstyrrelser ved Modum Bad, mener også at lang ventetid er et reelt problem.

– Når vi vurderer at pasienten er for dårlig til å klare et behandlingsopplegg hos oss, samarbeider vi med lokal behandler slik at pasienten får et tilbud i ventetida. For noen av de dårligste pasientene har ventetida blitt for lang, og det er varierende kompetanse hos de distriktspsykiatriske sentrene.